Bezárt a nemrég még az ország egyik legjobb éttermének számító Király utcai üzlet

A napokban bezárt a Király utcában, a Színház téren lévő Enoteca Corso, amely nem is olyan rég az ország egyik legjobbnak minősített étterme volt.

A tulajdonosok szerint az időlegesre tervezett bezárásra azért volt szükség, mert Pécsett sajnos tovább szűkült az a polgári réteg, amelynek lehetősége van a minőségi gasztronómiára, így profil-átalakításra van szükség.
Pénteken ugyanakkor megjelentek az étteremben a Pécs Holding emberei azzal, hogy foglalni szeretnének, birtokba (vissza)venni az éttermet. A cég budapesti jogi képviselője a leltározó üzletvezető segítségével telefonon nyomatékosította a Holding embereivel, hogy elszámolási vitájuk ellenére – jogerős törvényszéki végzés szerint – jogszerűen vannak birtokon belül. Ezt szerintük a bérbeadó sem vitatja.

A jogvita a Holding részéről ki nem fizetett bérleti díjról, a magáncég részéről el nem ismert, jelentős összegű értéknövelő fejlesztésről, beruházásról, és évek óta jelzett, aránytalanul magas bérleti díjról szól.
A Holding emberei tudomásul vették az ügyvéd által elmondottakat, majd távoztak. Nem sokkal később azonban – miután a felszolgáló vásárolni ment – a Holding emberei perceken belül újra előkerültek, bejutottak az étterembe, és lecserélték a zárat az Enoteca ajtaján.

A Holding szerint fellépésük és a zárcsere jogos volt, mert a bérlő rosszhiszemű magatartásával jelentős kárt okoz a városnak, miközben ők folyamatosan próbáltak egyeztetni a bérlővel. Mindeközben 2013 nyarán felmondták a bérleti szerződést, mert a magáncég mintegy tízmilliós bérleti díj tartozást, illetve jelentős közüzemi tartozást is felhalmozott. A bérlemény állagának biztonságát nem látták biztosítottnak, ezért megkísérelték a bérleménybe bejutást, és gondoskodni próbáltak a bérlemény megfelelő védelméről.

Az Enoteca tulajdonosai szerint a Pécs Holding pénteki zárcserés akciója jogállamban példátlan, ám egyben büntetőjogi felelősséget is magában hordozó kulturálatlan fellépés, ezért hétfőn rendőrségi bejelentést tettek, s éltek azzal a jogi lehetőséggel, hogy önhatalommal visszavették a birtokot: ők is lecserélték a zárat. A bérlők szerint egyetlen fillér közüzemi tartozásuk nincs. Hangsúlyozták, hogy a birtoklásról és a szerződés érvényességéről a bíróság hivatott dönteni. Szerintük éppen „a Holding dilettáns tevékenysége okoz kárt a pécsi embereknek és vállalkozóknak”.

szponzorált tartalom
Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra
750 éve halt meg a szerzetes
Erdő Péter megnyitotta a Boldog Özséb-emlékévet
Tiltakoznak / 59 perce
Több mint 5500-an írták alá a petíciót a homoszexuálisok felvonulása ellen
Hétfő estig már több mint ötezer-ötszázan írták alá a homoszexuálisok pécsi felvonulása ellen tiltakozó petíciót.
Gyász
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk MAGDÓ LAJOSNÉ Szalai Ibolya 95 éves korában csendesen elhunyt. 2020. január 22-én, 12.30 órakor helyezzük örök nyugalomba a pécsi köztemetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. JOÓ BÉLÁNÉ nyugalmazott tanárnő 90 éves korában elhunyt. Kérésének megfelelően, csendesen örök nyugalomra helyeztük. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászoló szerettei
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Fájó szívünk fel- feldobog érted, örökké szeretünk és nem felejtünk téged." Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk NAGY ZSIGMONDNÉ 79 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. január 27-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy GAJDON SÁNDORNÉ Csizmadia Klára hosszan tartó betegség után 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 24-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk és nagypapánk VARGA ISTVÁN hosszú betegség után 2020. január 4-én 76 éves korában elhunyt. Végső búcsúztatása 2020. január 23-án 13.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, GERBER GÉZÁNÉ Kiss Margit a bőrklinika volt dolgozója, mátraderecskei, később pécsi lakos, 82 éves korában január 3-án elhunyt. Temetése 2020. január 24-én 14.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Virágeső sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért messze vitted Istenem. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk, és nem feledünk téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk GYÖRKŐ ZSOLT volt martonfai lakos halálának 15. évfordulóján. Szeretteid
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. LAKATOS BÉLA JÓZSEF szerető férj, édesapa és nagypapa 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 23-án csütörtökön 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben. Kérjük csak egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk ÖZV. BÜKI JÓZSEFNÉ Tisztl Anna volt pécsváradi lakos türelemmel viselt hosszú betegség után 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 27-én 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben. Előtte 14.30 órakor gyászmise. Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket az utolsó útjára elkísérik. A gyászoló Büki és Horváth család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MIHALOVITS GYÖRGY temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
"Fáradságom adom az esti árnynak, Színeimet vissza a szivárványnak. Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, Mosolygásom az őszi verőfénynek. A holtom után ne keressetek, Leszek sehol- és mindenütt leszek." Egy "áldott LÉLEK" már úton van az égiek felé... Legdrágább kincsünk TÓTH MIHÁLY főaknász, szerető férj, édesapa, nagypapa kegyelemmel telve, életének 89. évében visszaadta lelkét az Úrnak. Utolsó útjára édes szülőhelyén, Vasason kísérjük 2020. január 22-én 12.30 órakor. Lelki üdvéért szentmise kezdődik a temetés után, 13.30 órakor a vasasi templomban. Örök szeretteid
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik BANÓ JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a barátoknak, kollégáknak, tanítványoknak és ismerősöknek, akik MÁNDLI GYULÁT élete utolsó napjaiban is szeretettel vették körül, temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el. A gyászoló családja
Fájó szívvel emlékezünk GŐCZE ÁGNES halálának 2 évfordulóján. Férje Imre és családja
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk LEITNER FERENC asztalos pécsi, volt kistótfalui lakos, 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. január 23-án 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család