Ezotéria

2010.01.22. 12:00

Az Ascendens mágikus hatása sorsunkra

Kozma Szilárd erdélyi asztrológus és író, a Magyar Írószövetség tagja, az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság alapító tagja és jelenlegi elnöke. Sajátos megközelítésmódja eltér a szokványos asztrológiai szemlélettől. Kiemelt hangsúlyt fektet a horoszkópban található karmikus pontokra és spirituálisan öröklődő programokra. Ezáltal nehezen átlátható, mély gyökerű, súlyos sorsproblémák okaira és megoldási lehetőségeire mutat rá.

L.Zs.

- Mi az Ascendens jelentősége az életünkben, sorsunkban? Van-e szerepe a személyiségünk jellegében?

- Nagyon jó kérdés! Többek között ez a legnagyobb tévedések helye az asztrológiában! Az Ascendens ugyanis – ami mindössze egy virtuális pont a képletben is – semmi esetre sem jelenthet és jelölhet velünk született, ún. nyers természeti tulajdonságokat, képességeket. Az a konstelláció ugyanis, amelyben megjelenik az Ascendensünk, a távlati gondolkozási képességünk és képzeletünk spirituális színezetét, a hosszú távú felnőtti (érett!) életstratégiákban gondolkozni és tervezni-cselekedni képes személyiségünk színezetét jelöli, és nem velünk született nyers tulajdonságokat, képességeket! Ezek a képességek csak mint lehetőség-csírák, mint személyi potencialitások léteznek a spirituális-energetikai struktúránkban, misztikus kifejezéssel: az auránkban. Ezek a csíra-képességek, csak akkor válhatnak sors-idéző képességekké, ha tudatos törekvések útján (megfelelő tudatos viselkedés útján) azokat szárba szökkentjük és kibontakoztatjuk, meghatározó karakterjegyünkké tesszük. Ekkor viszont tényleg nagy hatást (mágikus erejű, pozitív visszahatást!) gyakorolnak nemcsak az öntudatunkra-önérzetünkre, és ezáltal az egész személyiségünkre, hanem a sorsunk további alakulására is.

De mindez csak akkor és abban az esetben lehetséges, ha tudatos törekvésekkel ezt a bennünk születésünktől fogva lapuló „lehetőséget” tudatos törekvések útján felébresztjük és kifejlesztjük! Ezek a bennünk létező potencialitások a kreatív és harmonikus sors-beteljesítésünket, és végső soron a Sárkányfej (Felszálló Holdcsomópont) által jelzett, szellemi értelemben vett egészség-boldogsági állapotunk elérését szolgál(hat)ják. Sokakat az téveszt meg, hogy ugyanabba a konstellációba, ahova valakinek az Ascendense esik, bekerül egy-két, sőt, néha több bolygó is, vagy az egyik karmikus pont, és akkor tényleg úgy néz ki, mintha az illető személy rendelkezne már születésétől fogva az adott konstellációra jellemző tulajdonságokkal. Ám ezek vagy karmikus meghatározódások (Lilith, Sárkányfarok), vagy olyan nyers tulajdonságok, amelyeket a bolygóknak az illető konstellációban való helyzete jelöl.

Néhány olyan jósló asztrológus, aki nem veszi figyelembe a karmikus pontok jelentőségét (hiszen neki inkább pozitív jóslási elemekre van szüksége!) jól látván, hogy egy-egy magában álló Nap a képletben milyen kevés személyi tulajdonságot jelöl, elkezdett az Ascendensre is heti és havi prognózisokat adni, ami - amellett, hogy a fentiek értelmében teljességgel félrevezető - még jobban szélesíti az asztrológia hitelessége körül lengedező szkeptikus tévképzeteket.
 
- Lehetséges-e az ember múltjára, karmájára vonatkozó hiteles megállapításokat tenni a születési képlet alapján?

- Igen, lehetséges. Máskülönben nem is lehetne hiteles sorsprogram-feltárásokat végezni és tényleges pozitív változtatásokat elérni. Ezek nélkül nem is érthető a képletekből kiolvasható fejlődési-kiegyenlítődési sorsprogramok sajátos belső logikája, egyéni jellege.
 
- Levonhatók-e következtetések a jövő várható eseményeire, tendenciáira vonatkozóan a horoszkópból?
 
- Levonhatóak, de a kétezer évvel ezelőtt elhangzott keresztényi intés nyomán, miszerint „Aki meg akarja nyerni az életét, elveszti azt..” nem tartom értelmes munkának ilyesmivel foglalkozni. Amennyiben tehát a jóslási lehetőségre vonatkozik a kérdésed: a belső fejlődés szükségét figyelmen kívül hagyó, felébredni nem akaró személyek számára esetleg óra pontossággal is meg lehet jósolni bizonyos események bekövetkezését. Ezzel viszont, amennyiben komolyan tesz ilyet valaki, elveszi az illető személy elől a változás-változtatás lehetőségét, vagyis a fejlődés lehetőségét. Hiszen akár a jóslás beváltása irányába indulna el valaki, akár annak a minden áron való megelőzésének és kikerülésének az irányába, lebénítja a szabad akaratát. Ez a fajta „segítség-nyújtás” tehát nem más, mint közönséges fekete mágia. Amennyiben viszont nem ennyire vészesen komoly a játék (pl. a lapokban megjelenő napi vagy heti horoszkópozások), akkor egyszerű kóklerkedés. Jobb esetben olcsó szórakozás. 
 
- Mi a jelentősége a horoszkóp elemzésének személyiségünk fejlesztése szempontjából?
 
- Felmérhetetlen a jelentősége! Enélkül - spirituális és kauzális értelemben (vagyis a lét és az élet rendeltetése szempontjából) legalábbis - nem is létezik tényleges és lényeges fejlődés. Hiszen egyetlen más szellemtudomány sem képes ennyire személyre szabottan kimutatni és megnevezni az egyén által felvállalandó konkrét életfeladatokat, a felelősséggel bejárandó életköröket. Ezeken az életterületeken olyan sorsproblémákkal és sorserőkkel kényszerül előbb közvetlen kapcsolatba, majd harmóniába kerülni, amelyek kifejleszthetik benne azokat a képességeket, amelyek segítségével feloldhatja és meghaladhatja a sorsnehézségeit és a betegségeit okozó önkéntelen és öntudatlan negatív karmikus késztetéseit, valamint kicserélheti az anyai ági női őseitől öröklött hibás személyi imaginációját.

A horoszkópomból kiolvasható karmám, és az azt feloldani hivatott életfeladatok megismerése és felvállalása nélkül rég a túlvilágra távoztam volna dolgomvégezetlenül és idejekorán, mint a fent említett osztálytársaim. Ehelyett megírtam egy 800 oldalas szépirodalmi regényt, egy 500 oldalas napló-regényt, számtalan megjelent és megjelenésre váró tanulmányt, két danos karate-mesterré váltam, és négygyermekes családapa lettem. És amennyiben nem dolgozhattam volna a tizenhat évvel ezelőtti feltárásokat követő újabb felismerések segítségével a „rettenetes” skorpiói természetemen, most nem hogy idegösszeroppanást kellene kapnom, hanem minimum prosztata- és végbélrákot kellene gyártanom kétségbeesett féltékenységemben és megbocsátási-elbocsátási képtelenségemben, miután 10 éves házasság után a feleségem szerelembe esett egy interneten megismert amerikai misztikus fiatalemberrel, majd elköltözött az édesanyjához a legkisebbik (2 éves) gyermekünkkel. De a Mérlegben álló Lilithnek és a teljesen negatív Skorpió-Vénuszomnak megfelelően minimum jajveszékelnem kellene, kétségbe esnem, és újra veseköveket gyártanom. Ehelyett zökkenőmentesen folytatom a munkámat (többek között a kiadás előtt álló regényem második könyvének az utolsó korrektúráját), és gondozom-nevelem a rám maradt három lányunkat. Lehet, hogy ebben senki nem lát különösebb fejlődést, de én, aki a drámai elválások után a kórházi kezelések szükségéig lebetegítettem magam minden egyes szerelmi-élettársi elválás után, a mai derűmet és életkedvemet felmérhetetlen fejlődésként könyvelem el.  

Ezek is érdekelhetik