Közélet

2010.04.03. 11:04

Nem épülnek lakások a leszakadó térségekben

Sok olyan település van a régióban, ahol az elmúlt években egyetlen új lakás sem épült. A szakemberek e tény okait, következményeit derítették fel.

Nyaka Szabolcs

Amikor az elmúlt időszakban a lakáspiaccal kapcsolatos elemzések láttak napvilágot, szinte mindegyikből látszott, hogy számos olyan település van a dél-dunántúli térségben, ahol egyáltalán nem épültek új otthonok – immár évek óta. Sajnálatos, hogy az ilyen jellegű térségek egy része Baranyában, főként az Ormánságban található. S nem kell mindig kis falvakra gondolni. Sellye városa szintén olyan település a kimutatások szerint, ahol teljesen leállt a lakásépítés.

A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai friss elemzésükben felmérték, milyen okok, következmények és körülmények jellemzik ezt az állapotot. Az talán nem nagy meglepetés, hogy az érintett területek, községek meglehetősen hátrányos helyzetűek. Ezeken a településeken jelentősen csökken a lélekszám is, sokan elhagyják a helységeket – ám ezzel együttesen  jelentős a bevándorlás is. A szakemberek így azt állapították meg: az érintett községekben komoly a népességcserélődés, a térségekben valószínűsíthető a leghátrányosabb társadalmi rétegek koncentrálódása. Nem meglepő, hogy a nem építkező településeken jóval magasabb a munkanélküliség, s alacsonyabb az iskolázottság, mint a többi községben-városban.

A népességbeli-gazdasági körülmények mellett azonban számos olyan is van, amely meghatározza egy település komfortját – s így a letelepedési kedvet. A nem építkező településeken gyakoribbak a bűnesetek, derül ki a kimutatásból. A közszolgáltatásokból – kivéve a vízellátást – jóval kevesebb érhető el. Az eddigiek alapján egyetlen pozitívum, hogy alapvető cikkekre szakosodott bolt van ezeken a településeken is.

Jóval kevesebb viszont az iskola, óvoda, mint az építkező községekben-városokban – s ez egy letelepedni szándékozó család számára meghatározó lehet. Ahogy az orvosi ellátás is. A statisztikai hivatal elemzéséből kiderül, hogy a lakást nem építő községek töredékében, alig három százalékában van gyermekorvos, míg háziorvossal is alig harminc százalékuk rendelkezik. A többi településen jóval magasabb ez az ellátottsági arány.

Ördögi kör

A szakemberek a mostani elemzésben is leszögezik: a kis falvakban bizonyos intézmények a jelenlegi rendszerben nem működtethetőek gazdaságosan. Ha viszont nincs például iskola, óvoda, a családok nem telepednek le, nem épülnek új lakások sem. Ez nem véletlen, hiszen a települést váltók nem szívesen döntenek olyan község mellett, ahol a legalapvetőbb szolgáltatást sem kapják meg – inkább másik mellett határoznak. Ha viszont a családok nem választják az adott községet, a lélekszám tovább csökken, s még kevésbé nyílik mód arra, hogy bizonyos intézményeket meg lehessen nyitni.

Ezek is érdekelhetik