Közélet

2011.03.17. 08:43

Közgyűlés: elvonás, Zsolnay és cégvezetők a napirenden

Ötvenöt napirendi pont közt a közalkalmazotti cafeteria elvonása, a Zsolnay-gyár vevőjének fizetési halasztása, a Pétáv és a Holding vezetőinek megválasztása is szerepelt a közgyűlésen.

B.A., bama.hu

A közgyűlés eseményeit a helyszínről tudósítottuk

16:22 - Néhány nappal kevesebbet kap a kértnél a Zsolnay-gyár vevője
 
 
Elfogadta a közgyűlés a Zsolnay-gyár vevője, az SCD Holding tulajdonában álló Manufaktúra-Beruházási (M-B) Kft. fizetési halasztására vonatkozó kérését támogató javaslatot. Trombitás Károly (Fidesz), a város pénzügyi és gazdasági bizottságának elnöke kiegészítő javaslatát azonban megszavazták, így fogadták el végül az előterjesztést, miszerint a fizetési határidőt 2011. május 24-re módosították. Az M-B Kft. kérése május 31-ről szólt. A kiegészítő javaslat egy a Zsolnay-gyár lehetséges fejlesztését érintő pályázati határidőt szabta meg végső fizetési határidőnek. A közgyűlés véget ért.

16:20 - Felgyorsult a szavazás - Az Illyés felújítására kaphat pénzt Pécs
 
A Pécsbányáért Egyesülettel kötött feladatellátási szerződés felbontása körül kialakult vitát követően felgyorsultak az események. Ezen javaslat mellett minden más napirendi pontot is elfogadott a többség, utóbbiakat már igazi érdemi vita nélkül, mikor is eljutottunk a Megyervárosi Iskolaközpont fejlesztését taglaló határozati javaslathoz. Itt ismét több képviselő hozzá kívánt szólni a vitához. A vélemények egyik oldalán az volt, hogy biztosan a legjobb ötlet-e az oktatási rendszer átalakítása során 
 
Hoppál Péter megjegyezte, hogy az egyik fő oka annak, hogy nem lehet más út, mint a három kertvárosi IMS-rendszerű iskola felújítása, mert már folyamatban lévő, s köztük megnyert felújítási pályázatai vannak a városnak. Ezek a pénzek pedig az eredeti célt szolgálják.
 
Csizi Péter alpolgármester közölte, hogy szóbeli tájékoztatást kaptak a napokban arról, hogy a már korábban benyújtott, az Illyés felújítását célzó uniós (KEOP-os) pályázatuk is támogatást nyert, amelyről várhatóan a jövő héten kapnak írásos tájékoztatást. Az előterjesztést elfogadták.
 
A Zsolnay Manufaktúrával kapcsolatos fizetési haladékról szóló előterjesztésről szavaznak. Dr. Páva Zsolt polgármester kéri az előterjesztés elfogadását. Mint megírtuk, tegnap a pénzügyi bizottság egyhangúlag elutasította a polgármester által jegyzett előterjesztés támogatását.

15:30 - Felbontotanák Pécsbányáért Egyesülettel a közművelődési szerződést
 
Háromszázhatvannégy fő írta alá azt a petíciót, amely a Pécsbányáért Egyesület mellett állt ki, mondta dr. Tóth Bertalan (MSZP) a mai 28-as napirendi pont (a Pécsbánya Egyesülettel felbontaná a város a mintegy két hónapja megkötött közművelődési feladatellátási szerződést) vitájában. Hangsúlyozta azt is, hogy vélt vagy valós személyes viták, nézeteltérések állnak a döntés hátterében, ehelyett célszerű lenne megvizsgálni tételesen, hogy az egyesület jól működik-e vagy sem. Az indoklásban az szerepel, hogy nincs az egyesületnek közművelődési szakembere, holott ezt a közelmúltban teljesítette.
 
Hoppál Péter azt emelte ki, hogy a Pécsbányáért Egyesülettől a feladatot egy másik bányász, egy meszesi szervezet veheti át helyettük, a BÉKE, azaz a Bányász Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület . Illetve hogy most egy szervezettel valóban szakítana a város, de meg kell jegyezni, hogy az új közgyűlés 12 új civil szervezettel kötött feladatellátási megállapodást, s ma még három másik új szervezettel tervezi. Jól jelzik e lépések azt, milyen irányban mozdul el a város, különösen, hogy ilyen megállapodások megkötése nem kötelező.

15:11 - Májustól lehet új jegyzője Pécsnek
 
Elfogadta a közgyűlés dr. Komlósi Ákos lemondását, aki évtizedeken keresztül vezette a pécsi bölcsődéket.
 
Most a város új jegyzőjét kereső pályázatról döntenek.
 
Dr. Tóth Bertalan szerint meglepőek a feltételek, mert a tervezett jegyzői pályázatban annyi szerepel, hogy két éves közigazgatási tapasztalat a követelemény. Ezt ő kevésnek tartja, és azt sem érti, miért nem kér a város vezetői gyakorlatot.
Módosító indítványt kezdeményezett ezért legalább öt éves tapasztalatra, és minimum 3 éves vezetői gyakorlatra vonatkozóan.
 
Dr. Páva Zsolt polgármester négy éves a szigorítással egyetért, de ő legfeljebb 4 éves közigazgatási szakmai gyakorlatot tart elfogadhatónak, a vezetői tapasztalattal nem lenne ilyen szigorú. Az ő módosítási javaslatát elfogadták. Dr. Tóth Bertalanét, amely legalább 3 éves vezetői gyakorlatot írt volna elő, nem. A pályázatot kiírják, s már az áprilisi közgyűlési ülésen dönthetnek a jelöltekről, így a polgármester szerint akár már május elsejétől új jegyzője lehet Pécsnek.

15:00 - A teherforgalmi stratégia elfogadása elektromos buszokat is eredményezhet
 
Azt már a közgyűlési ülés elején leszögezte Csizi Péter alpolgármester, hogy a teherforgalmi stratégia elfogadását amiatt is javasolja ma a közgyűlésnek, mert egy másik, úgynevezett Civitas pályázaton aló részvételről is szavaznak ma (április közepéig kell azt beadni), amelynek révén Pécs nagyon jelentős, közvetlen brüsszeli uniós forráshoz is juthat. Amelynek köszönhetően egyebek mellett elektromos buszokat, kerékpártárolókat vásárolhatna a megyeszékhely. Önerő nélkül ráadásul, mert az Unió elfogadja önerőként ennél a pályázatnál azt is, hogy a város teherforgalmi stratégiát dolgoz ki és fogad el. A támogatás végső soron akár 2 millió eurót (mintegy 560 millió forintot) is elérheti.
 
A város természeti és emberi erőforrás bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és támogatta.
 
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) szerint viszont szükséges lett volna, ha erről a nagyon komoly szakmai kérdésről a kommunális bizottság is tárgyalt volna. Az előterjesztésben szó esik arról, hogy a leendő, a később kiépítendő behajtási övezeteket működtető rendszer felett diszponáló projektcég valamikor a Tüke Busz Zrt. 100 százalékos tulajdonába kerülhetne. Kérdéses ugyanakkor, hogy mikor és milyen feltételekkel történik majd mindez, és milyen övezetek és behajtási díjak lesznek majd.
 
A közgyűlés 18 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

14:48 - Övezetek védenék a várost a teherforgalomtól
 
A teherforgalom részleges jövőbeni korlátozásának szándékáról határozhat a pécsi közgyűlés a soron következő előterjesztés megszavazásával. A teljes tiltást elvetik, hisz az üzletek ellátását, a lakosság kiszolgálását meg kell oldani.
Olyan, védett és össztömeg korlátozott övezeti rendszer kialakítását szeretnék, melynek lényege, hogy az önkormányzat a város bizonyos területeire a gépjárművek behajtását korlátozza, de behajtási hozzájárulás megváltását követően engedi azok közlekedését. A súlykorlátok, az adott terület helyzetét felmérve a tizenkét tonnás határtól minden gépjárműre kiterjeszthetőek lennének.
 
Ehhez előzetes átfogó felmérés is szükséges, amelyhez a javaslat szerint az önkormányzat - a Tüke Busz Zrt. bevonásával - szakmai finanszírozó partnert keres. Olyat, amely mind az előkészítési költségeket, mind a későbbi létesítési költségeket - a Tüke Busz Zrt-vel közösen megalakítandó projekt-társaság keretében - finanszírozni hajlandó.  A szakmai partner készítené el tehát Pécs város teherforgalmi stratégiáját, majd részt venne a rendszer későbbi működtetésében is a projekttársaságon keresztül. A program fejlesztés-szakmai feladatainak menedzselése a Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata lenne.

14:45 - Folytatás a szünet után
 
Folytatódik a közgyűlés márciusi ülése az ebédszünetet követően. Az első napirendi pont a 21-as sorszámú volt, a Pécsi Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos. Elfogadták.

13:10 - Nyolcszáz millió hiányzik egyelőre városüzemeltetésre
 
A BIOKOM KFT. részére történő városüzemeltetési feladat átvállalásról szóló előterjesztés dr. Tóth Bertalan (MSZP) szerint sokkal több mint egy egyszerű feladatátadási döntés.  Szerinte ez egy fedezet nélküli kötelezettségvállalás tulajdonképpen. A BIOKOM ugyanis az előzetes ter szerint 1,2 milliárd forintot fordít idén a városüzemeltetési feladatok ellátására, amelybe egyébként minden fontos ide tartozó feladat beletartozik.

Mindehhez azonban 383 millió forintos összeg szerepel az 1,2 milliárdos összeggel szemben, amely azt jelenti, hogy több mint 800 millió forint hiányzik a társaságnál az önkormányzat által megrendelt és megrendelendő feladatok ellátására. Amihez ha hozzávesszük, hogy 2,2 milliárd forintos hiány már most van a városnál, ami 3 milliárd forintos hiányt eredményez összességében.

Kővári János (ÖPE) amellett, hogy a BIOKOM Kft. által letett előterjesztéshez hasonló korrekt, kidolgozott és tételes kiadásokat tartalmazó javaslat nem került az elmúlt 5-6 évben, de valószínűleg előtte sem a közgyűlés elé, amit szeretne külön kiemelni és megköszönni. Ugyanakkor dr. Tóth Bertalannal abban egyetért, hogy a 800 milliós hiány az problémát jelent. Azt szerinte nem gondolhatja a város, hogy például a Vásárcsarnok és a Vásártér üzemeltetéséből származó bevételeket nem fordítják vissza láthatóan és tételesen a városüzemeltetésre, amelyhez nem lenne szerencsés hitelt felvenni.

Nagy Csaba alpolgármester a múltra utalt vissza, arra, hogy a Pécs Holdingnál 6 milliárdos tartozás keletkezett, s hogy a egyértelmű, hogy hitelből és vagyonfelélésből üzemeltették korábban a várost. E kérdésekről azonban szerinte is érdemes őszintén beszélni.
 
Dr. Páva Zsolt polgármester közölte, hogy a BIOKOM Kft. ügyvezetője, dr. Kiss Tibor lefogadta a város érvelését arra, hogy egyelőre nem tud Pécs több forrást adni az üzemeltetésre, ahogyan a BIOKOM sem tudja most megmondani, pontosan mennyi pénz folyik majd be hozzájuk az év során bevételként. De azt is, hogy amint lehetséges, módosítják a költségvetést. Leszögezte, hogy a helyzet hónapról hónapra változni fog. Hangsúlyozta azt is, hogy a cégnek törekednie kell arra, hogy saját erőből, innovatív módszerekkel, de akár hitel felvételével is biztosítsa a szükséges forrásokat.

"Nem egy normál helyzetben működünk mint önkormányzat, hanem rendkívüli helyzet van, amit megörököltünk" – fogalmazott a polgármester.
 
Az előterjesztést elfogadták. Ebédszünet kezdődött, ami fél háromig tart.

13:12 - A Művészetek Házáról vitatkoznak
 
 
A Művészetek és Irodalom Háza jövőjéről szóló előterjesztésről vitatkoztak hosszasabban. Nagy Csaba alpolgármester szerint a javaslat lényege, hogy Pécs tovább szeretné működtetni a Művészetek Házát. Dr. Tóth Bertalan (MSZP) szerint azt ők is támogatják, hogy a Művészetek Háza a a továbbiakban is működjék Pécsett, a belvárosban, azzal azonban kifogásuk van, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Kft.-nek adnák a működtetés jogát, nem értik miért nem a Pécsi Kulturális Központnak.

A Művészetek és Irodalom Háza feladatainak ellátását négy állandó, csak ott jelenlévő dolgozóra építenék, ennyi fővel csökkentik a Pécsi Kulturális Központ létszámát, s ugyanennyivel növelik meg a Zsolnay örökségkezelő Kft. állományát. Azaz tulajdonképpen nem lesz leépítés. A javaslatot 22 igen szavazat és négy tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés.

12:20 - "Részben nyilván húzzuk az időt"
 
A civil koncepció vitájában Oszoli Dénes (KDNP) hozzászólására reagált Meixner András (MSZP). Oszoli Dénes amellett, hogy kiemelte, hogy a civilség a polgári értékrend része, s emiatt is nagyszerű dolog, hogy elkészült a civil koncepció, az MSZP-s képviselők az időt húzzák csak hozzászólásaikkal. Meixner András erre azt mondta, hogy a hozzászólásaik részben persze az időhúzást is szolgálják (némi derültség fogadta a megjegyzést), de ha az időhúzás, hogy szélesebb körű bizottsági kontrollt kértek a koncepció előzetes megtárgyalására, akkor vállalja, hogy az időt húzzák. Megjegyezte végül azt is, hogy a koncepcióval az a baj, hogy az nem civil koncepció, hanem a városháza koncepciója.

12:10 Tóth Bertalan szerint a civil koncpeció nem koncepció
 
Még mindig a tervezet városi civil koncepcióról vitatkoznak. Dr. Tóth Bertalan, az MSZP pécsi frakciójának vezetője szerit az a nagy baj a tervezett pécsi civil koncepcióval, hogy az nem koncepció, mert nincsenek benne konkrét feladatok, vállalások, feladatmeghatározás. Ezen még dolgozni kellene szerinte, emiatt kérte is a döntés elnapolását, amelyet külön szavazással a közgyűlés elvetett. Egy korrekt összefoglalás, jó kiindulási alap egyébként szerint az írás.

Bizonyos szempontból önkritikát is megfogalmazott a korábbi városvezetéssel szemben, merthogy nem fogadtak el annak idején civil koncepciót. Annyit fűzött hozzá, hogy azt szerinte a civileknek kell kidolgozniuk, voltak is erre nézvést próbálkozások, ám a civilek nem tudtak szerinte megegyezni.
 
Gyimesi Gábor (Jobbik) úgy képzeli a jövőt, a civil jövőt, hogy nem a város határoz meg feladatrendszert (amit Tóth Bertalan kifogásolt), hanem a civilek gyakorolnak majd nyomást az önkormányzat vezetőire, hogy milyen feladatokkal kapcsolatban kellene dönteniük, mik az igazán fontosak.

11:30 - A Kodály Központ működési kódexéről is szavaztak
 
Némi késéssel, de folytatódott a közgyűlési ülés. Dr. Páva Zsolt polgármester a Kodály Központ eddigi működéséhez méltónak nevezte a Kodály Központ működési kódexével kapcsolatos előterjesztést. Amit küloön vita nélkül elfogadtak. A letöbb napirendi pontról egyébiránt nincsen vita, a többség pedig megszavazza a napirendi pontokat.
 
A város civil koncepciójáról szavazhatnak hamarosan. E kérdésben a legautentikusabb pécsi városházi képviselő Kővári János (ÖPE) szól hozzá elsőként a javaslathoz. Kiemelve a civil szféra fontos szerepét, s azt, hogy a civilek a városi feladatok egy részét is át tudják, tudták venni, amit költséghatékony és emberi módon, megfelelő hozzáértéssel végeznek.

10:55 - A Pécs Holding Zrt. új vezére kapcsán mindenki ismétli magát 
 
Csizi Péter alpolgármester Barna Béla pécsi születését emelte ki, aki visszatér szülővárosába sikeres, nemzetközi értelemben véve is helytálló vezetői tapasztalatokat szerzett  eddigi pályafutása során.
 
Dr. Tóth Bertalan nem szeretne ismétlésekbe bocsátkozni, de közölte, hogy Barna Béla esetében is hiányolta az előzetes szakmai programot.
 
Kővári János (ÖPE) elmondta, nagyon nehéz kimondania, hogy szinte mindenben egyetért Tóth Bertalannal, de most ez így van, és ő szívesen bocsátkozik most ismétlésbe. Barna Béla fizetését is rendkívül magasnak tartja, emiatt nála is nagyon magas szakmai elvárásokat fogalmazna meg az Összefogás Pécsért Egyesület. Barna Béla is havi bruttó 950 ezer forintos fizetést kap, ha megszavazzák kinevezését.
 
Dr. Keresztes László Lóránt és Gyimesi Gábor is megismételte, hogy szakmailag nincs kifogása.
 
Csizi Péter is ismétli önmagát, Barna Béla juttatása megegyezik mindenben dr. Kiss Tibor juttatásával, ebből indultak ki.
 
Megjegyezzük, hogy annak idején azt mondta a városvezetés, és úgy tudjuk, hogy ez így is van, hogy dr. Kiss Tibor külön juttatás nélkül (biokomos fizetéséért) vállalta a BIOKOM vezetői tisztsége mellett a Pécs Holding Zrt. cégvezetői feladatait is.

10:44 - Vida János a PÉTÁV ügyvezetője
 
Huszonegy igen és négy nem szavazattal megválasztották Vida Jánost, a PÉTÁV Kft. új ügyvezető igazgatójának. 

10:40 - Sokallják a PÉTÁV Kft. leendő új vezetőjének fizetését
 
Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) kezdte a hozzászólások sorát a témában. Közölte, szakmailag, emberileg nem tudnak, nem is akarnak belekötni a PÉTÁV Kft. élére javasolt Vida Jánossal, ám közölte, hogy mégsem tudják támogatni a kinevezést, mert sokallják az új ügyvezető juttatását. Az ugyanis az egyéb juttatások nélkül havi bruttó 950 ezer forint lenne.
 
Dr. Tóth Bertalan szerint pályázati eljárás célravezetőbb és szerencsésebb lett volna. Persze lehetnek kivételek, vélekedett, a pályázat azonban abból a szempontból jobb lett volna, hogy megismerhették volna szakmai elképzeléseit, programját a jelöltnek. A díjazást maga is sokallja, nem beszélve arról, hogy sok az egyéb juttatás is a PÉTÁV-nál, így van 13. havi fizetés, cafetéria, önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, és 70 százalékos prémiumra is jogosult az ügyvezető egyebek mellett. Szerinte, ha ismerték volna a programot, akkor meg lehetett volna, vagy pontosabban meg lehetett volna határozni a prémiumkifizetés feltételeit. Hozzátette végül, hogy Vida János közismert személy Pécs közszolgálati rendszerében, aki nem csak Komlón, de Pécsett is bizonyította rátermettségét, amikor korábban a BIOKOM-nál dolgozott.
 
Csizi Péter alpolgármester, az előterjesztést aláíró fideszes politikus szerint vannak valóban olyan pillanatok, amikor pályázat nélkül kell, szükséges dönteni egy vezetőről. Ilyen, amikor két tulajdonosnak (Pécs városának és a Pannon Powernek) kell megegyeznie. Ez egy pályázat útján kiválasztott személy esetében szerinte nem, vagy sokkal nehezebben lehetséges. Vida János személyét viszont mindkét fél teljes mellszélességgel tudta támogatni.
 
A korábbi ügyvezető díjazása képezte az alapot. Érdekesnek tartja, hogy dr. Tóth Bertalan csak most tájékozódott a PÉTÁV Kft. ügyvezetőjének a díjazásáról, pedig korábban alpolgámester is volt. Sőt, a prémiumfeltételek most szigorodtak, és az elérhető maximum prémium 70 százalékos (egyébként más pécsi önkormányzati cégeknél is erre s szintre csökkentették), amely korábban 100 százalékos volt.

10:30 - Meixner András szerint nem az utcán kellene dönteni
 
A tervezett pécsi oktatási átszervezésekkel kapcsolatban Meixner András, a város oktatási bizottságának szocialist tagja megjegyezte, amiatt is terjesztették elő a közmeghallgatás összehívását a témában, mert az - jelentőségénél fogva - utcára viheti az embereket, márpedig az nem jó, ha ilyen ügyekben az emberek az utcán szeretnének  ilyen ügyekről dönteni.
 
Nem tárgyalnak ma a Zsolnay örökségkezelőről
 
Az előterjesztés aláírója, dr. Páva Zsolt ma reggeli kérését megszavazta a közgyűlési többség, így levették a napirendről a Zsolnay Örökségkezelő Kft.-vel kapcsolatos döntést.  Az előterjesztés szerint üzemeltetési és bérleti szerződésekről, és marketingfeladatok végrehajtásáról döntöttek volna ma a képviselők.

10:12 - A Zsolnay Örökségkezelőhöz kerülhet a Művészetek és Irodalom Háza
 
Új napirendi pontként tárgyalnak a Művészetek és Irodalom Háza jövőjéről. A polgármester előterjesztése értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat által 2011. április 15-i hatállyal megszüntetett Művészetek és Irodalom Házát a város működtetné tovább, átmenetileg a Zsolnay Örökségkezelő Kft., azon belül is a rendezvényszervező divízió szerkezeti keretein belül, április 16-tól.

Az átalakítás négy fős létszámcsökkentéssel jár majd. A javaslatot ma rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalta meg az oktatási és kulturális bizottság.

09:18 - Zárt ülés

A közgyűlés zárt üléssel kezdi a napi munkát.

09:15 - Megemlékezés a japán tragédiáról

Egy perces néma csenddel adózott a pécsi közgyűlés a Japán tragédia emlékére Kóbor József (LMP) javaslatára.

08:40 - Dönt ma a pécsi közgyűlés a jegyzői pályázat kiírásáról is

Reggel kilenc órától ülésezik Pécs város közgyűlése. A mai rendes, márciusi közgyűlésen előreláthatóan 55 napirendi pontot tárgyalnak, ebből csak kettőt zárt ülésen. Ma dönthetnek a pécsi jegyzői pályázat kiírásáról dr. Papp Judit távozása miatt, és megválaszthatják a PÉTÁV Kft. és  a Pécs Holding Zrt. új első embereit is. Várhatóan elfogadják a bölcsődei térítési díjak emelését, és a tervezett városi információs pontok kialakítását.

Lépések kezdődhetnek a megyeszékhely teherforgalmi startégiájának kidolgozására is, és előterjesztik a Zsolnay-gyár vevőjének kérelmét is, miszerint két hónap fizetési haladékot kérnek a részvénycsomag, és a tőkeemelés (összesen 725 millió forint) végrehajtására. Ez amiatt érdekes különösen, mert szerdán a pénzügyi bizottság egyhangúlag leszavazta a polgármester indítványát, aki az előterjesztés szerint támogatandónak ítélte a vevő kérését.

Nyilvánvalóan a legnagyobb vitát a múlt heti rendkívüli ülésen beterjesztett és elfogadott költségvetési módosító javaslat hozza majd  ma is, amely szerint elvonják a pécsi közalkalmazottaktól az egységes cafetériát, ami helyett egy szűkebb rétegnek adnának béremelést, s amellyel a város összességében mintegy 300 millió forintot spórolna meg. Mai hír ezzel kapcsolatban, hogy a szakszervezetek emiatt a lépés miatt demonstrációt jelentettek be a jövő hétre.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!