Komoly fizetéssel jutalmazták az SZT-tiszteket

A belügy, a karhatalom beépített emberei voltak, rengeteg munkahelyen, minisztériumtól egészen a kempingekig. Van, aki tagadja, hogy érintett lenne.

Többeket is próbáltunk megkeresni a még élő baranyai SZT-tisztek közül, de nem jártunk sikerrel. A mobilok ki voltak kapcsolva. Világos, az érintettek számára is nehéz megbirkózni ezzel a hirtelen jött nyilvánossággal, hiszen a névsor húsz évig „védett” volt. Különösen azok számára nehezen emészthető, akik közismert pécsi-baranyai személyiségek.

Dr. Horváth Csaba pécsi politológus szerint a helyzet emberileg valóban nem könnyű, ám a lista olvasatakor ne feledjük, hogy a közzétett névsor szereplőit senki sem kényszerítette. Önként vállalták a környezetük megfigyelését, a jelentések írását, amiért nemcsak vállveregetés, hanem fizetség is járt.

A politológus úgy tudja, hogy a Kádár-rendszerben mintegy 60-70 ezer személy dolgozhatott a hatalom, az elhárítás számára, a beépített emberektől a legmagasabb szintű titkos feladatokat ellátó, képzett tisztekig. Így jogos a rácsodálkozás és a fokozott izgalom, amikor egy-egy újabb lista napvilágra kerül, holott már régen közzé kellett volna tenni mindent, ahogyan azt Németországban tették. Horváth Csaba szerint húsz évvel a rendszerváltás után így csepegtetni az információkat több mint illetlenség.

Horváth Csaba mindenesetre leszögezte, az SZT-tisztek egy részének mostani felfedése arról is szólhat, hogy a hatalom éppen bajban van, hiszen ilyen esetekben szokták – lásd az elmúlt húsz évet – a megbélyegző, figyelemelterelő listákat közzétenni. A politológus szerint el kellene végre dönteni: vagy mindent közzéteszünk vagy semmit. A mágnesszalagokon ugyanis azok az információk, listák és jelentések is rendelkezésre állnak, amelyekről korábban azt hitték, hogy elhamvadtak a hatalom kazánjaiban. Hiszen nem került nyilvánosságra a beszervezők teljes névsora, akik zsarolással vagy pénzzel vették rá a besúgókat, és nem ismerjük a tartótisztek nagy részét sem, akik rászorították az embereket a minél pontosabb, precízebb munkára. Titok lengi be azok körét is, akik a jelentéseket értékelték és odatették a döntéshozó pártvezetők asztalára.

Önként vállalták

Az SZT-tisztek munkájukat fedőmunkahelyükhöz és beosztásukhoz kötötten végezték, rendfokozattal rendelkeztek és számos szempontból a hivatásos állománnyal egyenrangúnak számítottak. Munkájuk minden esetben önkéntes és ideológiailag megalapozott volt. Mindebből adódott, hogy az SZT-tisztek környezete előtt nem lehetett titok az érintett politikai véleménye. Szigorú konspirációs szabályok szerint működtek, elvileg tilos volt felkeresniük belügyi objektumokat, beszervezettségükről csak esetenként tudhatott munkahelyi vezetőjük.

Tízforintos menü mellett tízezres fizetés

Az SZT-tisztek javadalmazása külön kategória, hiszen egyrészt havi fizetést kaptak a rangjuknak megfelelően. Állásuk viszont – például a MÁV, az egyetem, a szénbánya – fedőmunkahely volt, ahol szintén megkapták a havi fixet, s mindkét helyről jutott a jutalmakból is. Általában 5000–10000 forint közötti egyszeri pénz. Ha a fedőmunkahelyi fizetés nem érte volna el a belügyi bért, a különbözetet az érintettnek pótolták, más esetekben viszont csak SZT-pótdíjat fizettek, amely az akkori középvezetői fizetések 10 százalékának felelt meg. 25 éves munkaviszony után az SZT-tiszteket általában nyugállományba helyezték.

A BM hivatásos alkalmazottaihoz hasonlóan jogosultak voltak tárgyjutalmakra, valamint különféle kitüntetésekre, utóbbiakat azonban érthető módon nem viselhették. Akadt, aki a teljes beosztási illetményt, a havi 11700 forintot megkapta a fedőmunkahelyi fizetés mellett, ha pedig külföldi útra rendelték, költségeit a belügy állta. Megélhetési gondjuk nem lehetett, ugyanis a hetvenes–nyolcvanas években hatforintos órabér járt a kezdő szakmunkásnak, s a 2000 forint feletti fizetés igen jó volt. A pécsi Nádorban 10 forintért adtak egy menüt.

Tiltakozók is vannak

A szigoruantitkos.hu összeállításában azok szerepelnek, akiket a Belügyminisztérium szigorúan titkos állományú tisztként tartott nyilván, és akiknek iratanyagát az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére átadták. Abban a kérdésben, hogy ezen személyek valóban SZT-tisztnek tekinthetők-e, a kutatás nem kívánt állást foglalni, így természetesen lapunknak sincs lehetősége a kérdést eldönteni. A nyilvánosságrahozatal óta akadnak már többen, akik nem értik, hogy mit keresnek a listán, hiszen állításuk szerint nem voltak BM-állományban.

Baranyai személyek, akik a közzétett listán szerepelnek

* Békés Sándor, újságíró, szerkesztő
* Fritz Ádám, Pécsi Postaigazgatóság Üzembiztonsági Osztály, osztályvezető
* Gelencsér József, MÁV Igazgatóság Pécs, csoportvezető
* Gergely János, a Pécsi Tudományegyetem főtitkára, majd a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola főigazgatója
* Haraszti Pál, MÁV Pécsi Igazgatóság, Épület és Hídfenntartó Mérnökség
* Hornyák József, rendőr
* Horváth Elek, Pécsi Nádor Szálló, üzletvezető-helyettes
* Horváth József, MÁV, Biztosítóberendezéseket Felügyelő és Fenntartó Csoport
* Horváth Károly, Harkányfürdő, IBUSZ kirendeltségvezető
* Kovács László Tibor, MÁV Pécsi Igazgatóság
* Lemle Imre, pécsi Mechlabor Pécsi Gyógyszergyár
* Maurer Jenő, pécsi születésű rádióműszerész
* Modrovich Iván, VPOP Mohács, pénzügyőr
* Radics Gyula, pécsi Pollack Mihály Főiskola, Főigazgatói Hivatal, hivatalvezető
* Sáling Márta, Pécsi Tanárképző Főiskola, Balatoni Úttörőváros, nevelési igazgató 
* Sebestyén Béla, Mecseki Szénbányák igazgatósága, műszaki gazdasági tanácsadó
* Skriván Mihály, Pécsi 12. sz. Volán Vállalat, személyzeti osztály, nemzetközi ügyintéző
* Székely Tibor, MÁV Pécsi Igazgatóság, építési és pályafenntartási osztály, osztályvezető
* Tóth István (anyja neve: Pénzes Rozália), Pécs AC-1 ügynök, több nem tudható meg a kiadott listáról
* Várhegyi Pál, Mecseki Szénbányák, műszaki főosztály, területi főmérnök * Walz János, Pollack Mihály Műszaki Főiskola, tanszékvezető

szponzorált tartalom
Több mint ezerkétszáz pályázat érkezett az MVM okosbútor-pályázatára
gyász dg
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a hiperkarma komlói származású menedzsere
Régészeti krimi / 6 perce
Magyarul is olvashatók az Árpád-ház genealógiáját feltáró kutatás eredményei (videó)
Immár lehetőségünk van arra, hogy azonosítsuk nagy királyaink földi maradványait.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. ALEXY GYÖRGYNÉ Dr. Pál Klára 67 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 18-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Ezen a napon kerül elhelyezésre férje is DR. ALEXY GYÖRGY A részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, apósom, nagypapánk GERGELY JÁNOS a Pannonvin volt dolgozója 93 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 13-án 14 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapám és kedves rokonunk MOLNÁR ANTAL Bokszi 84 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 13-án 10 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PALESZTER JÓZSEFNÉ Heizler Lujza volt bükkösdi lakos, életének 100. évében 2019. november 24-én elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatója a pécsi köztemető kápolnájában 2019. december 12-én 14 órakor kezdődik. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindenkivel aki ismerte és szerette, hogy BÉKEFI LEÓNÉ Horváth Erzsébet Zöldért nyugdíjas váratlan hirtelenséggel eltávozott közülünk. Temetésén sajnos nem vehettünk részt 2019. november 6-án, mert nem volt közzétéve. Kedves, vidám személyére örökre emlékezni fogunk. Szerető gondozói, barátai, szomszédai
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FEHÉR ILONA 88 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 12-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A gyászoló család
"Halál bár elragad, emléked szívünkben örökre megmarad." Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, testvérem, anyósom, nagynénink SOMODY FERENCNÉ Varga Éva életének 99. évében a Prohászka Otthonban 2019. november 24-én szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Drága halottunk hamvait szűk családi körben, a római katolikus vallás szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra. Hálás köszönetet mondunk a Prohászka Otthon valamennyi kedves munkatársának a szerető, türelmes ápolásért, gondozásért. Szeretetét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett gyermekem HEGEDÜS ATTILA 54 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 12-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Gyászoló édesanyja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk KATZIRZ LÁSZLÓ 71 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 13-án 12 órakor lesz a velencei temetőben. Címe: Velence, Ország út 23. A gyászoló család
Összetört szívvel tudatjuk, hogy BÁRÁCZ ISTVÁN kéményseprő váratlanul 82 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2019. december 12-én 12.30 órakor kísérjük a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló felesége és családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk HORVÁT LÁSZLÓ ATTILA volt hűtőgépszerelő 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. december 16-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy KOSZÉR ENDRE 83 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 12-én 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a kővágószőlősi temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEKETE BÉLÁNÉ Domján Erika a szigetvári konzervgyár volt dolgozója, gyógyíthatatlan betegségben 70 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint szűk családi körben eltemettük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy RIPSZÁM ERNŐ ANTAL volt bányász 2019. december 3-án, 88 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 10-én 15 órakor lesz a bólyi temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy WOLF JÓZSEFNÉ zengővárkonyi lakos 87 éves korában elhunyt. A temetés előtti szertartás 2019. december 10-én, kedden 13 órakor lesz a zengővárkonyi ravatalozóban. A szertartást követő temetése a zengővárkonyi katolikus temetőben lesz. A gyászoló család