Mi lesz veled, Áper?

Évtizedeken keresztül Pécs egyik meghatározó objektuma volt a 6-os út mentén lévő Áper laktanya, több ezer sorkatona és a több százfős hivatásos tiszt teljesített itt szolgálatot.

Annak idején Pécs nem csak bányászváros volt, hanem katonaváros is, egy határőr és két honvédségi laktanya működött a megyeszékhelyen. A 101. tüzérdandár jogelődje Orosházán alakult meg 1958-ban, az alakulat 1963-tól szolgált Pécsett, 1990-ben vették fel a Szigetvári Zrínyi Miklós nevet. A helyőrségben főképpen D-20-as ágyútarackok voltak, de itt kapott helyet egy sorozatvető osztály is.

A sorkatonaság megszűnésének évében, 2004-ben felszámolták a városban állomásozó 101. Szigetvári Zrínyi Miklós tüzérdandárt, amely a Magyar Honvédség utolsó tüzérdandárja volt. A hivatásos katonák egy része más helyőrségbe került, sokan leszereltek, sokan pedig más munkalehetőség után néztek.

Az Áper laktanya omladozó épületei és a hozzá tartozó hatalmas terület és a mellette lévő gyakorlótér ma is hasznosítatlanul árválkodik. A kertvárosi Bajcsy-laktanyát részben sikerült hasznosítani, többek között itt kapott helyet a kertvárosi rendőrőrs.

A főbejáratot ma egy rozsdás lánc fonja körbe, azonban az őrbódé ma is szigorúan nyúlik egészen az út széléig. Egykor itt szorgalmasan jegyezték az elhaladó külföldi autók rendszámait. Egy-egy kivonulás kapcsán pedig a 6-os úton haladókat is leállították a forgalomirányító katonák. Az eltávozásra indulók pedig csak néhány száz métert gyalogoltak, hogy az őrhelyről már ne lássák őket, amikor stoppolásra emelik a kezüket.

Egy lakóparkot terveztek ide

Az egykori laktanyát a Grupo Milton nemzetközi befektetőcsoport vásárolta meg 2008-ban a város stratégiai ingatlancsomagjának részeként, több épülettel együtt, 5,2 milliárd forintért. Akkoriban úgy tervezték, hogy lebontják az összes épületet, majd kármentesítik a területet, ezt csaknem 400 millió forintból lehetett volna elvégezni. A terület előkészítése után pedig kezdődhet a parcellázás, a telkek különböző közművekkel való ellátása, valamint az infrastruktúra kiépítése után. Az akkori elképzelések szerint lakóházakat és kereskedelmi egységeket terveztek erre a terültre, amely gyakorlatilag egy önálló kis településrészként működhetett volna.


Elfeledett szobrok

Az épület az ”50-es évek első felében épült az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) részére, kiképző laktanyának. Az életnagyságú műkő szobrokat is abban az időben helyezték el az épület homlokzatán. Szovjet laktanyaként működött a terület 1956 után. A szobrok az épületkomplexum országúti homlokzatán, jobb felől függőleges tengelyre voltak felfűzve. Legfölül feszes vigyázzállásban volt a katona, alatta a bányász, majd a parasztember, végül legalul a könyvet szorongató, félmeztelen munkásfiú látszott. A körplasztikába hajló négy dombormű jellemzően idézte az ötvenes évek társadalomszemléletét, egyben példázta a köztéri szobrok propagandisztikus küldetését. Minden bizonnyal kevesen emlékeznek ezekre a szobrokra, pedig a laktanyában több ezer sorkatona fordult meg évtizedek alatt.

kiskunhalas
Pintér Sándor: folytatódik a börtönfejlesztési program
a végzet hírnöke / 7 perce
Apró méretű T. rex-előd maradványait tárták fel
Ez jelentheti a hiányzó láncszemet.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MIZERA LÁSZLÓNÉ 99 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 26-án 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen édesanyánk, HARMAT JÓZSEFNÉ Németh Ibolya szeretetteli életének 92. évében szelíden eltávozott. Búcsúztatása 2019. február 26-án 11.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Örök szeretettel gyászolják gyermekei, unokái, dédunokái és a nagy család, melynek összetartó ereje volt.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. PAULI NÁNDORNÉ a Pécsi Dohánygyár volt dolgozója 78 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MÓZES KÁROLYNÉ Jung Ibolya a Móricz Zsigmond téri óvoda nyugdíjasa, nagyárpádi lakos 83 éves korában visszatért Teremtőjéhez. Temetése 2019. február 27-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KRÉMER IMRE búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, LEHR IMRE 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 28-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Gyászoló felesége, gyermekei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett anyukánk, nagyim, anyósom, barátunk, RUZSIN MILÁNNÉ Gabi életének 74. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. február 27-én 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesanyám, anyósom, nagymamánk, dédnagymamánk, BENCZE ISTVÁNNÉ Kopcsik Erzsébet 85 éves korában rövid szenvedés után örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. február 27-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik HIPP PÉTER temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. Köszönjük a részvétnyilvánításokat és a szép virágokat. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÜNSZTLER JÁNOS szentlőrinci lakos életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása február 26-án 10 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak tőle. Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÓRICZ GÉZÁNÉ Esküdt Márta volt harkányi lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. február 26-án 15 órakor a harkányi temető ravatalozójából lesz. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, testvérem GYÁNÓ ZOLTÁNNÉ Nagy Erzsébet Ilona 69 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. február 25-én 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk DR. BANK JÓZSEFNÉ életének 80. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. február 25-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Telhetnek a hónapok Múlhatnak az évek Mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged." JAKAB FERENCNÉ halálának 4. évfordulóján emlékezünk. Férje, gyermekei, unokái, dédunokái