Hallgassa élőben!

Mi lesz veled, Áper?

Évtizedeken keresztül Pécs egyik meghatározó objektuma volt a 6-os út mentén lévő Áper laktanya, több ezer sorkatona és a több százfős hivatásos tiszt teljesített itt szolgálatot.

Annak idején Pécs nem csak bányászváros volt, hanem katonaváros is, egy határőr és két honvédségi laktanya működött a megyeszékhelyen. A 101. tüzérdandár jogelődje Orosházán alakult meg 1958-ban, az alakulat 1963-tól szolgált Pécsett, 1990-ben vették fel a Szigetvári Zrínyi Miklós nevet. A helyőrségben főképpen D-20-as ágyútarackok voltak, de itt kapott helyet egy sorozatvető osztály is.

A sorkatonaság megszűnésének évében, 2004-ben felszámolták a városban állomásozó 101. Szigetvári Zrínyi Miklós tüzérdandárt, amely a Magyar Honvédség utolsó tüzérdandárja volt. A hivatásos katonák egy része más helyőrségbe került, sokan leszereltek, sokan pedig más munkalehetőség után néztek.

Az Áper laktanya omladozó épületei és a hozzá tartozó hatalmas terület és a mellette lévő gyakorlótér ma is hasznosítatlanul árválkodik. A kertvárosi Bajcsy-laktanyát részben sikerült hasznosítani, többek között itt kapott helyet a kertvárosi rendőrőrs.

A főbejáratot ma egy rozsdás lánc fonja körbe, azonban az őrbódé ma is szigorúan nyúlik egészen az út széléig. Egykor itt szorgalmasan jegyezték az elhaladó külföldi autók rendszámait. Egy-egy kivonulás kapcsán pedig a 6-os úton haladókat is leállították a forgalomirányító katonák. Az eltávozásra indulók pedig csak néhány száz métert gyalogoltak, hogy az őrhelyről már ne lássák őket, amikor stoppolásra emelik a kezüket.

Egy lakóparkot terveztek ide

Az egykori laktanyát a Grupo Milton nemzetközi befektetőcsoport vásárolta meg 2008-ban a város stratégiai ingatlancsomagjának részeként, több épülettel együtt, 5,2 milliárd forintért. Akkoriban úgy tervezték, hogy lebontják az összes épületet, majd kármentesítik a területet, ezt csaknem 400 millió forintból lehetett volna elvégezni. A terület előkészítése után pedig kezdődhet a parcellázás, a telkek különböző közművekkel való ellátása, valamint az infrastruktúra kiépítése után. Az akkori elképzelések szerint lakóházakat és kereskedelmi egységeket terveztek erre a terültre, amely gyakorlatilag egy önálló kis településrészként működhetett volna.


Elfeledett szobrok

Az épület az ”50-es évek első felében épült az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) részére, kiképző laktanyának. Az életnagyságú műkő szobrokat is abban az időben helyezték el az épület homlokzatán. Szovjet laktanyaként működött a terület 1956 után. A szobrok az épületkomplexum országúti homlokzatán, jobb felől függőleges tengelyre voltak felfűzve. Legfölül feszes vigyázzállásban volt a katona, alatta a bányász, majd a parasztember, végül legalul a könyvet szorongató, félmeztelen munkásfiú látszott. A körplasztikába hajló négy dombormű jellemzően idézte az ötvenes évek társadalomszemléletét, egyben példázta a köztéri szobrok propagandisztikus küldetését. Minden bizonnyal kevesen emlékeznek ezekre a szobrokra, pedig a laktanyában több ezer sorkatona fordult meg évtizedek alatt.

Cukrászverseny
A Napraforgó lett idén Magyarország tortája
körkép / 7 perce
Jövőre a megemelt minimálbér is segíti az ingatlanpiacot a Duna House szerint
A jelzáloghitelt igénylők többsége 20 éves futamidővel kalkulál.
Gyász
Szomorúan, de a gondviselés akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy NAGY JUDIT a MÁV Szertárfőnökség volt dolgozója 2021. február 14-én, életének 77. évében meghalt. Temetése 2021. augusztus 6-án, a 13 órakor kezdődő gyászmisét követően 13.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, SPAR dolgozóknak, akik HORVÁTH LAJOSNÉ (Kata) temetésén részt vettek, utolsó útján elkísérték és osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, nagypapánk, dédink és jó testvérünk TÓTH LAJOS 90 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2021. augusztus 6-án a 10 órakor kezdődő szentmise után lesz a kővágószőlősi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ELTER DEZSŐ hosszúhetényi lakos, 66 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 5-én 13 órakor lesz a hosszúhetényi temetőben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BAKSA LÁSZLÓ 65 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 13-án 12 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló családja
Összetört szívvel tudatjuk, hogy imádott férjem, édesapánk HAVASI TIBOR volt Bázis-dolgozó tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án 14 órakor lesz a marócsai köztemetőben. Búcsúzik tőle szerető felesége, gyermekei, unokái, menye, vője, széleskörű rokonsága
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy BOGÁR JÓZSEFNÉ Palai Julianna 67 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. augusztus 6-án 14.30 órakor tesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy OROVICZA JÓZSEFNÉ Kövesdy Erzsébet életének 79. évében elhunyt. Végső búcsút 2021. augusztus 6-án pénteken veszünk tőle a pogányi temetőben a 10.30 órakor kezdődő szentmisével és a 11 órakor kezdődő temetési szertartással. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KIS-MARTON ISTVÁN TIBORNÉ 82. éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án 15 órakor lesz a keszüi temetőben. Gyászoló családja
"Szeretet és jóság voltál, Családért éltél-haltál. Nagyon fáj a szívünk érted, Őrizzük drága emléked." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. VAS LAJOS TIBORNÉ mezőgazdaság-biológia szakos tanár, a Radnóti Miklós Kollégium volt igazgatója 77 éves korában, 2021. július 24-én örökre itt hagyott bennünket. Szeretett halottunk temetése 2021. augusztus 5-én a 14.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Ezúton köszönjük azoknak, akik utolsó útjára elkísérik és osztoznak fájdalmunkban. Gyászolja szerető férje és fia
Szomorúan tudatjuk, hogy ÓTOTT KOVÁCS ANTAL 2021. július 13-án, 84 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatóját 2021. augusztus 6-án 17.45 órakor tartjuk a Rácvárosi templomban. Temetéséről később intézkedünk. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ZOLTÁN tanár 88 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án 11 órakor lesz a királyegyházai temetőben. Gyászoló rokonok
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KATICS DEZSŐNÉ Istokovics Mária 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. augusztus 5-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARL FERENCNÉ Pollák Anna pécsi lakos 71. éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. augusztus 3-án 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család