Több mint két évtized a bogarak világában

Egy szót sem szólhat Sár József, ha „bogaras” embernek tartják. Nem is teszi szóvá senkinek, hiszen nem csak érdeklik a rovarok, nagy előszeretettel tanulmányozza őket, egész élete számos ponton kapcsolódik hozzájuk. Tudományos munkája eredményeként most jelent meg Kétújfalu körzetének bogárvilágát tanulmányozó nagymonográfiája.

– A pécsi belváros egyik zártkertjében nevelkedtem, barátok híján szórakozásból kezdtem foglalkozni a rovarokkal. Általános iskolában már kisebb gyűjteményem volt, a gimnáziumból pedig biológiatanárom ajánlására kerültem a Pécsi Városi Múzeum természettudományi osztályára, amelynek húsz évig voltam a munkatársa – beszélt szakmai életútjáról Sár József.

(fotó: Löffler Péter)

A Magyarországon egyedülálló tudományos publikáció, a monográfia különlegessége, hogy nem védett területen, hanem egy viszonylag kis területen, Kétújfalu 5-10 négyzetkilométeres körzetében vizsgálta a rovarpopulációt. A teljes feltérképezés eredményeként öt új magyarországi állatfajt regisztrált a szerző, köztük például egy az afrikai szavannákon honos rovart. A monográfia összeállításához 40 hazai és külföldi kutató ismeretanyagát is felhasználta a szerző.

A 48 éves rovarkutató most is több vasat tart a tűzben. Miközben a kétújfalui körzeti általános iskolában több mint harminc diáknak vezet rovarász szakkört, tanítja őket. Régi terve megvalósításán fáradozik: a helyi rovarmúzeum létrehozásához szükséges anyagi feltételek megteremtésén munkálkodik. A több folyóiratban, szakmai kiadványban számos szakcikket, tanulmányt jegyző rovarkutató tavaly brazíliai tanulmányútjainak élményanyagát dolgozza fel.

– Még 1993-ban és ’97-ben töltöttem két-két hónapot a dél-amerikai országban. Brazília délkeleti, közép-nyugati, illetve amazóniai tájain zajló expedíciók szakmai és élményanyagát szeretném közkinccsé tenni. A könyv stílusában elsősorban a fiatalabb korosztályt célozza meg, betekintést enged a távoli ország lakóinak életébe, kultúrájába – mondta Sár József.

A kutató a most megjelent monográfián kívül számos tananyagként is használt, szűkebb hazájának rovarvilágát tanulmányozó dolgozatot is jegyez. Az ő nevéhez fűződik például az abaligeti barlang ismételt bogarászati vizsgálata, vagy a nálunk honos sárkánybogár és négyfoltos pattanóbogár megfigyelése.

Turistacsalogató rovarházat tervez a faluba

Sár József mostani nagy álma, a kétújfalui rovarház megvalósításán fáradozik. Az országosan, de nemzetközi viszonylatban is kuriózumnak számító kiállítást turisztikai látványosságnak szánják az önkormányzattal közösen, és remélik, sok érdeklődőt csábít majd a Drávához közeli faluba. A tervezési szakaszban lévő kiállítás a Duna–Dráva Nemzeti Park területén és a Dráva-síkon élő gazdag rovarvilágot mutatja majd be, a védett, ritka fajoktól egészen a mindennapi, mezőgazdasági kártevőkig a legkülönfélébb ízeltlábúak kapnak helyet a vitrin mögött. További szakmai anyagként a világ különleges rovarfajai is megjelennek a preparátumok között, vagy a terráriumokban. A bemutató anyagait Sár József rovarszakértő állítja össze. A rovarházat a helyi iskola területén található használaton kívüli épületben alakítják ki, a felújítás tervei már elkészültek, most pályázati forrást keresnek megvalósításához. A tervezett rovarház anyagának részleteit évente 6-7 vándorkiállításon mutatja be a gyűjtő a régió városaiban.

Karmos a megtalált, új magyar bogárfaj

A monográfia elkészítését megalapozó kutatások során új magyarországi fajt is felfedezett Sár József. A karmos bogár a vízben él, hosszú éles karmaival farönkökre kapaszkodva táplálkozik. Indikátor, vízminőség jelző fajról lévén szó, csak tiszta vizekben bukkan fel. A fénycsapdával befogott egyedek minden bizonnyal a településtől tíz kilométerre lévő Dráváról jöhettek, az éjszakai lámpafényt a víz csillogásával összetévesztve. A felfedezés jelentőségét növeli, hogy a Magyarországon kétszáz éve vezetett zoológiai adatokban még egyáltalán nem került elő a rovar, amelynek nem csak a faja, génusza is új nálunk. A karmos bogár eddig ismert élőhelyei Észak-Afrika, Marokkó, Spanyolország. Vándorló fajról lévén szó, megjelenésének hátterében részben a globális felmelegedést, még inkább élővizeink tisztaságát sejti a kutató.

tánc
bama.hu
Mazsorettesek kerestetnek – várják a jelentkezőket
teljesítmény / 18 perce
Közgazdász: a tartós gazdasági fejlődéshez a tudásba kell befektetni
A magyar szellemi hozzáadott értéket is növelni kell.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. ACZÉL ISTVÁNNÉ Bencze Mária 98 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy NAGY BÁLINT 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető oldaltermében. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, CSOKONYAI JÓZSEF 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. Kérjük csak egy szál fehér rózsát hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy GROSCH FERENCNÉ Andics Irén 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk, KISS DEZSŐNÉ Kumli Mária Magdolna türelemmel viselt, hosszú betegsége után 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Mert napjai életemnek oly hirtelen elkelének, mint a füst és a pára." DR. TAMÁSY VERONIKA temetése 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A szentmise kezdete 13 óra. A gyászoló rokonok és barátok
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KELEMEN SÁNDORNÉ volt Dédász és Eon dolgozó, 70 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint szűk családi körben, 2019. szeptember 18-án kísértük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk egykori ciszterci diák, DR. PERR GYULA halálának 14. évfordulójára. Tiszteletére 2019. szeptember 25-én, szerdán reggel 7.45 órakor a Belvárosi Templomban gyászmisét mondatunk. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, VÁRADI JÓZSEFNÉ 85 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy ANDRÁS ISTVÁNNÉ poklosi lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 20-án 9 órakor lesz a poklosi temetőben. A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. Gyászoló szerettei
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk GRIFFATON MIKLÓS temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, TOLNAI JÁNOSNÉ 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én, 15 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. Részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DRASKOVIC GYULA kozármislenyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 23-án 11 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk JASPER TIBOR gyódi lakos, hosszantartó betegség után 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a szilvási temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, MÁTYÁS ISTVÁN a Volán nyugdíjasa hosszantartó betegség után 82 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagydíszterméből. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család