A bevándorlás kérdéseiről, most egy könyvben

Számtalan tévhit és hamis elképzelés él a közvéleményben a Magyarországot érintő migrációs tendenciák mértékét és számadatait illetően, téves információk, sztereotípiák, pletykák formálják a lakosság ezzel kapcsolatos véleményét. Abban azonban a szakértők, a témával foglalkozó civil szervezetek és a politikusok is egyetértenek, hogy a bevándorlás az ország jövőjének egyik meghatározó jelentőségű kérdése lesz néhány évtizeden belül. Egy frissen megjelent könyv segít eligazodni a hazánkat érintő migrációs kérdésekben.

Dr. Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon című, a pécsi Publikon Kiadó gondozásában megjelent könyve megannyi kérdést tesz fel a magyarországi (és európai) bevándorlással kapcsolatban és – bár számos kérdést nyitva kell hagynia, lévén, a folyamatok napjainkban is hihetetlen gyorsasággal változnak – egyértelmű politikai, jogi válaszokat ad, valamint történelmi korszakokba helyezi a migrációt. Hazánk az Európai Unió tagjaként egyre inkább érintett a vándorlási folyamatokban, így a közösség más országaihoz hasonló, átgondolt, tervezett és irányított migráción, hosszú távú stratégián alapuló bevándorlási politika kialakításában érdekelt.

Magyarország sajátos helyzetben van, hiszen az érkezők 75%-a határon túli magyar, akik gond nélkül, azonos nyelv és kulturális háttérrel tudnak beilleszkedni a társadalmunkba, ugyanakkor a globális trendek is éreztetik hatásukat és egyre több az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező is. Kutatók, főként gazdasági szakemberek fontos eszköznek tekintik a harmadik országokból történő bevándorlást, elsősorban a népességcsökkenésből és a társadalom elöregedéséből fakadó problémák megoldására. Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen építhet az évtizedes nyugat-európai tapasztalatokra, fontos tehát, hogy idejében elkezdjünk ismerkedni a bevándorlással, az együttélés formáival, nehézségeivel és társadalmi-gazdasági vonatkozásaival.

A bevándorlás kérdéseiről, most egy könyvben

Bár Magyarországon az EU-n kívülről érkezett migránsok nagyságrendje ennél jóval kisebb, összesen mintegy 80 ezer főt jelent, a lakosság körében számos tévhit és előítélet él a nálunk élő külföldiekkel kapcsolatban. A legálisan nálunk tartózkodó kínaiak számát (12 ezer) sokszor tízszeresére becsüljük, minden arabot, vagy színes bőrűt egy kalap alá veszünk, holott nagyon eltérő kultúrákból és eltérő indíttatásból érkeztek. A pontatlan elképzelések továbbélésének egyik oka persze éppen ez lehet, hogy hazánkban nem élnek igazán nagy számban eltérő kultúrájú bevándorlók és Magyarország az Európai Unión belül sem számít bevándorlási célországnak. Ráadásul a képet árnyalja a már említett határon túli magyarok bevándorlása, akik a statisztikákban nagy számban jelennek meg ugyan, de a társadalom által alkotott képben egyáltalán nem “bevándorlóként” szerepelnek.

Az Eurostat adatai szerint az Unió 27 tagállamában legálisan közel 20 millió EU-n kívüli külföldi állampolgár tartózkodik, ami a teljes lakosság majd 4%-át teszi ki. A kedvezőtlen európai demográfiai helyzet és az alacsony hatékonyságú integrációs próbálkozások, valamint az idegenellenes pártok sikerei lépéskényszerbe hozták a fejlett országok vezetőit, ezért az utóbbi években átfogó, tagállami és közösségi szintű bevándorlási politikák születtek, amelyek komplex (a családegyesítési jog szűkítésétől az integráció előmozdításán keresztül a kibocsátó országok fejlesztési támogatásáig bezárólag) választ kívánnak nyújtani a nyugat-európai társadalmak már legnagyobb problémakörére. A francia EU-elnökség 2008-ban kiemelten kezelte a migráció bonyolult kérdéskörét, elfogadtatta az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot, valamint hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy mind a legális, mind az illegális migráció kezelésére a lehető legegységesebb európai politika körvonalazódjon.

Wetzel Tamás könyve világos, áttekinthető struktúrát követ. Sorra veszi a Magyarországot érintő migráció történelmi állomásait, sajátosságait és társadalmi hatásait. Válaszokat keres olyan, eddig részben tabuként kezelt kérdéskörökre, melyek a dualizmus korszakának idegenellenességét, nagyarányú kivándorlási hullámait, vagy éppen Trianon utáni és második világháborút követő évtizedek Magyarországának migrációs trendjeit jellemzik. A kötet részletesen és rendkívül olvasmányosan tárja elénk a bevándorlással kapcsolatos jogszabályi hátteret, a tartózkodási, munkavállalási, letelepedési engedély és állampolgárság fogalmi köreinek különbözőségét. Részletesen kitér olyan – közvetlenül nem kapcsolódó – témákra is, melyek hatással vannak és a bevándorlási politika alakulására. Ilyenek például a szociál- és biztonságpolitikai vagy gazdasági vonatkozások, de a szabad mozgás korlátozásának esetei éppúgy, mint a stratégiai tervezés fő elemei.  

A kötet a “Feketén-Fehéren – itt vagyunk!” (EIA/2010/3.1.4.1.) című, az Európai Integrációs Alap/Belügyminisztérium által támogatott projekt keretében került kiadásra. A projekt legfőbb célkitűzése a bevándorlás és bevándorlók helyzetének megismertetése a közvéleménnyel, azon belül is kiemelt hangsúlyt fektetve a jövő generációja tájékozottságának és tudásának bővítésére, ezáltal a fiatalok jártasságot szerezhetnek a migrációs kérdésekkel kapcsolatban, így megteremtődhet a társadalmi nyitottság és integráció, valamint a bevándorlás szükségszerűségének felismerése, továbbá egy egységes, mindenki számára kedvező koncepcióval rendelkező bevándorlási politika kialakítása és megalkotása.

A kötetből részleteket is olvashat a kiadó honlapján, a www.publikon.hu portálon, a kutatásról pedig részletesen tájékozódhat a www.ittvagyunk.eu oldalon.

A bevándorlás kérdéseiről, most egy könyvben

veteránokat támogatnak
Együtt jótékonykodott Harry herceg és Jon Bon Jovi
fajvédelmi projektek / 37 perce
Az eddig véltnél ötször gyorsabban halnak ki a madárfajok
Kutatók szerint a Föld egy hatodik tömeges kihalási hullám előtt áll, amelyet az emberi tevékenység jelentősen felgyorsít.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy RIDEG JÓZSEFNÉ 62 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 3-án 15 órakor lesz a nagykozári temetőben. A gyászoló család
Szomorú szvível tudatjuk, hogy DANI SÁNDOR vegyipari gépészmérnök életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 4-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZENYÉRI JÁNOSNÉ életének 85. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. március 4-én 11 órakor lesz a szigetvári Kanizsai temetőben. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel, megrendülve tudatom, hogy szeretett férjem SZABÓ DÉNES 83 éves korában elhunyt. Temetése máricus 3-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnálából. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy HOFFECKER EDE hírdi lakos 87 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 4-én 14 órakor lesz a hírdi temetőben. Gyászoló szerettei
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, volt munkatársnak, szomszédnak, akik drága szerettünket DR. KOVÁCS PÉTERT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a Baranya Megyei Főügyészség, a Mohácsi Járási Ügyészség, a siklósi kollegáknak, az OTP Bank Nyrt. Pécs Kertváros és újmecsekaljai fiók dolgozóinak, valamint a meszesi nyugdíjasklub tagjainak. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy TAKÓ FERENC a Karasica Völgye vadásztársaság alapító tagja 79 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. március 3-án 12 órakor a pécsi köztemető urnacsarnokától kísérjük. Vadásztársai
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, PRASCH ÁDÁMNÉ életének 86. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2020. március 5-én a 13.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSÓLIG GYULÁNÉ Hodoli Ilona, Ilonka néni volt Szilágyi D. utcai lakos, szíve 91 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. március 5-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam." Fájó szívvel, megrendülten tudatjuk, hogy SZABÓ ISTVÁN vasdiplomás tanár életének 91. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. március 5-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARICS ISTVÁNNÉ szentlőrinci lakos 63 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése március 3-án 11 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KASZA JÓZSEF temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, VAS HENRIK 79 éves korában elhunyt. Drága halottunkat 2020. március 3-án a 14 órakor kezdődő gyászmise után kísérjük utolsó útjára a vokányi temetőbe. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYIMESI JÁNOS az Elekro 55 üzemeltetője életének 72. évében örökre itt hagyott bennünket. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra. Emlékező gyászmisét március 3-án 17 órakor tartunk a pécsi Lyceum templomban (Király u. 44.). Kérjük a virágra szánt összeget a templomban helyezzék el, melyet Fertály Kata állatvédőnek ajánlunk fel. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ROSINGER JÁNOSNÉ Bősz Rozália 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 29-én, szombaton a 14 órai gyászmisét követően lesz a hidori temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló családja