PR-cikkek

2016.01.29. 08:43

Országos élvonalban a pécsi BTK

Az első helyen áll a Pécsi Tudományegyetem karai között a bölcsészettudományi kar az egyik legfontosabb felvételizőket tájékoztató kiadvány, a HVG Diploma 2016 különszám rangsorában. A pécsi bölcsészkar az országos megmérettetésben is az élvonalban szerepel, a felsőoktatási intézmények 154 karának összesített rangsorában az előkelő 6. helyen végzett. Az elért eredményről kérdeztük prof. dr. Fi­scher Ferencet, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánját. (x)

BAMA

Nyílt nap

2016. január 30., szombat

PTE BTK, Ifjúság útja 6., Ifjúság úti aula

A program:

9.00–12.00 – Szakos börze az aulában

10.00 – Köszöntő, felvételi előadás a Vargha Damján Konferenciateremben

11.00-től campustúrák, interaktív játékok, tájékoztatók az aulában.

12.00 – bemutató előadások, ill. nyílt nap a Zsolnayban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ:

72/503-600/24349– Minek tulajdonítja a BTK kiemelkedő sikerét?
– Több pilléren és az előző évek teljesítményén nyugszik a bölcsészettudományi kar sikere: a bölcsészet- és társadalomtudományok iránti elkötelezettségen, a magas szintű kutatáson és oktatáson, a Pécsett nagy hagyományokkal bíró, egyre népszerűbb tanárképzésen – a Klebelsberg-ösztöndíjnak is köszönhetően –, valamint hazánk legrégebb alapítású egyeteme, a 2017-ben alapítása 650. évfordulóját ünneplő univerzitás, a város és a régió értékeinek hangsúlyozásán. Az elmúlt években kollégáimmal sikerült elérnünk, hogy a pécsi BTK az egyik legszínvonalasabb kar lett a magyarországi felsőoktatási térképen. Évről évre rangos helyeket tudhatunk magunkénak az országos felsőoktatási rangsorban: az utóbbi fél évtizedben a 10–14. helyen álltunk, és amit külön is hangsúlyozni szeretnék, hogy kiegyensúlyozott volt az oktatói és hallgatói rangsor is. Felvett hallgatóink létszáma ugyan 2010 óta csökkent, de 2014-ben és 2015-ben már ismét meghaladta a felvett első évfolyamosok száma az 1000 főt. A kar beiskolázási vonzáskörzete igen nagy: a felvett hallgatóink mintegy kétharmada a Dunántúlról érkezik, de Budapestről, a Duna-Tisza közéről és a Tiszántúlról is érkeznek hallgatók, sőt határon túli magyar diákok is tanulnak a bölcsészkaron. Igen széles a kar képzési kínálata: több mint 110 párosításban jelentkezhetnek hozzánk osztatlan tanárszakra. Azokat a hallgatókat, akik nem a tanári pályát választják, 25 alapszak várja, aminek elvégzése után további 36 mesterszakon tanulhatnak tovább. Ezenfelül több felsőoktatási szakképzés és számos szakirányú továbbképzés közül válogathatnak a hozzánk érkezők.

– Ez a sokszínűség az oka a sikernek?
– Az egyik ok minden bizonnyal ez, a PTE BTK a bölcsészet- és a társadalomtudományi képzések terén nyújt széles képzési kínálatot a továbbtanulásra. A klasszikus bölcsészszakok (mint az idegen nyelvek, történelem, magyar, filozófia, klasszika-filológia) mellett olyan szakok is szerepelnek képzési kínálatunkban, amelyek napjaink sikerképzéseinek számítanak (pszichológia, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és médiatudomány, politikatudomány stb.). Ezenfelül olyan külföldi hallgatók körében is népszerű idegen nyelvű képzések is a profilunkba tartoznak, mint az angol nyelvű pszichológia BA (2016. szeptembertől indítani kívánjuk a német nyelvű pszichológia BA képzést is), angol nyelvű Nemzetközi Tanulmányok BA, MA. Az országban egyedülálló romológia képzésünk az alapképzéstől a doktori képzésig. A karon minden humán érdeklődésű egyetemi tanulmányokat folytatni kívánó diák megtalálhatja a szívéhez és érdeklődéséhez közel álló tudományterületet. Kiemelten fontos, hogy nem csupán az alapképzésben bizonyuljon hallgatóink többsége elsőrangúnak. Ezért arra törekszünk, hogy minden alapképzési szakunkról továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk hallgatóinknak mesterképzési szinten is. A doktori képzésben is előkelő a hazai pozíciónk: hét doktori iskolában, 22 programon tanulhatnak doktoranduszaink. Folyamatosan arra törekszik a kar, hogy a hallgatók a legmagasabb szintű oktatásban részesüljenek. Ennek egyik legfontosabb szakmai alapja egyrészt oktatóink színvonalas kutatómunkája (oktatóink 83%-a doktori fokozattal rendelkezik), másrészt tehetséges hallgatóink támogatása. Különösen fontosnak tartjuk a tehetséggondozást: több szakkollégium is működik a karon, hallgatóink az országos tudományos diákköri megmérettetéseken is kiemelkedően teljesítenek. A szakkollégiumokban és a tudományos diákkörökben ilyen módon megszerzett, elmélyült ismeretek, gyakorlatok és képességek még kiválóbb szakemberré teszik a hallgatóinkat, és hasznosítható tudássá formálhatók a munkaerőpiacon is.

– Piacképes diploma a bölcsészdiploma?
– A pécsi bölcsészettudományi karon szerzett diploma bizonyosan. Hallgatóinknak a magas színvonalú szakmai képzés mellett számos olyan lehetőséget biztosítunk, ami megfelel a majdani munkáltatók elvárásainak. A pályakövető rendszer felmérései szerint a pécsi egyetemisták közül karunk hallgatói rendelkeznek az egyik legnagyobb arányban a munkaerőpiacon oly fontos magas színvonalú idegennyelv-tudással és szakmai szempontból kiemelt jelentőséggel bíró külföldi tapasztalattal. Mindezt kiterjedt nemzetközi kapcsolatainknak is köszönhetjük. Hallgatóink Erasmus-ösztöndíjjal Európában mintegy 25 ország 120 városának 170 egyetemén folytathatnak több hónapos résztanulmányokat, de az Amerikai Egyesült Államokba, Japánba vagy akar Dél-Koreába is eljuthatnak. Az egyetemünkre az angol nyelven folyó képzésekre érkező, egyre dinamikusabban bővülő nemzetközi hallgatói összetételnek köszönhetően a pécsi campusokon is megvalósul az a multikulturális környezet, ami segíti hallgatóink látókörének szélesítését, hosszú távon ható nemzetközi kapcsolatainak kialakítását.

– Ebben rejlik a bölcsészdiploma értéke?
– A karunkon elsajátítható tudás egyik sajátossága, hogy könnyen konvertálható. Egy jól képzett bölcsész gyorsan tud alkalmazkodni a kihívásokhoz. A munkaerőpiac számos területén jól használható tudás válik elérhetővé annak, aki karunkat választja. A végzettjeink körében végzett kutatások adatai szerint a pécsi bölcsészettudományi karon végzettek 85%-a diplomás munkakörben dolgozik, ami magasabb az országos átlagnál is, hallgatóink a diplomaszerzés után tudásuknak és képességeiknek megfelelő munkát találnak.

Pécsibölcsésznek lenni rengeteg élményt ígér

A Hallgatói Önkormányzat feladata az évente megrendezésre kerülő gólyatábor, a gólyabál megszervezése, melyek az elsős hallgatók beilleszkedését hivatottak segíteni. A Hallgatói Önkormányzat továbbá részt vállal különböző egyetemi felkészítők, illetve az úgynevezett Orientációs Napok szervezésében. A választott képviselők jelen vannak a kar és az egyetem döntéshozó szerveiben: a Dékáni Tanácsban, a Kari Tanácsban, a PTE Szenátusában, továbbá a kar bizottságaiban.

A BTK kari lapja, a Pécsibölcsész kulturális és közéleti periodika 2014-ben ünnepelte 10 éves jubileumát. Évek óta lehetőséget biztosít karunk hallgatói számára, hogy kipróbálhassák magukat az újságkészítés terén, igazi gyakorlatot szerezhessenek a szerkesztőségi munka során. Legyen szó írásról, fotózásról, lektorálásról vagy grafikusi munkáról, a tehetségek itt megmutathatják magukat. 2015 óta rendszeresen megtartásra kerülnek az úgynevezett PB-műhelyek: itt az újságíró-szakmai beszélgetéseken túl aktuális közéleti témák köré szerveződnek kerekasztal-beszélgetések.

Készülj Te is a Bölcsész Nyárra!

2016. június 20–24.: Mese­vár – kreatív irodalmi gyerektábor

Közös játékra, mesélésre, tanulásra hívjuk a gyermekeket. A napközis tábor 6 és 10 éves kor közötti gyermekek számára nyújt ideális nyári programot.

2016. július 4.: Sorrendmódosító Parti

A felvételizők találkozhatnak hallgatóinkkal, oktatóinkkal, megismerhetik leendő alma materüket.

2016. július 4–8.: VIII. Pécsi Bölcsész Kreatábor

A tábor segítséget nyújt az érettségire készülésben, a humán és társadalomtudományok iránt érdeklődők előadásokkal, szemináriumi beszélgetésekkel várjuk.

2016. augusztus 2–6.: Pécsi Bölcsész Udvar – Ördög­katlan fesztivál

Az Ördögkatlan fesztivál állandó helyszíne a Pécsi Bölcsész Udvar idén is várja vendégeit szakmai beszélgetésekkel, szórakoztató színházi, zenei előadásokkal és gyermekprogramokkal.A Szenes Klubban az esti szórakozást és nappali kikapcsolódást, a Szolgáltató Irodában a nélkülözhetetlen fénymásolást, a számítógépes géptermekben internetezést, a rendszeres sport- és kulturális programokkal pedig az egyetemi érzést garantálja mindenkinek a Hallgatói Önkormányzat.

A 2016-os tavaszi félév fontosabb kari eseményei a februári Kolbásztöltő fesztivál, valamint a Pécsibölcsész Tavaszi Egyetem kéthetes kulturális eseménysorozata, mely a költészet napja köré szerveződik. A Szenes Klub tavaszi fellépői között megtalálható a Halott Pénz lemezlovasa, DJ Venom, a Lóci játszik zenekar, Bérczesi Robi és Takáts Eszter is.

A kikapcsolódáson túl természetesen a szakmaiság is fontos szerepet kap a hallgatói életben. Számos szakmai műhely működik az intézményünk keretein belül, ilyen az irodalmárokat tömörítő Kritikai Szalon, mely a Jelenkor folyóirattal neves írókkal, költőkkel szervez beszélgetéseket, kritikai esteket, illetve a PSZIESZTA, a pszichológus hallgatók szakmai közössége.

Fontos, hogy egy bölcsész mindig nyitott legyen a tudományra, kultúrára, de emellett a sport és szórakozás se maradjon el. A bölcsészkaron eltöltött évek alatt életre szóló barátságok köttetnek, lendületes programokhoz lehet csatlakozni, és komoly szakmai-emberi élményeket szerezhet az, aki minket választ. Ezek azok, amik igazi Pécsibölcsésszé varázsolhatnak Téged is.

A cikk a PTE BTK támogatásával készült.

<!-- Országos élvonalban a pécsi BTK Az első helyen áll a Pécsi Tudományegyetem karai között a bölcsészettudományi kar az egyik legfontosabb felvételizőket tájékoztató kiadvány, a HVG Diploma 2016 különszám rangsorában. A pécsi bölcsészkar az országos megmérettetésben is az élvonalban szerepel, a felsőoktatási intézmények 154 karának összesített rangsorában az előkelő 6. helyen végzett. Az elért eredményről kérdeztük prof. dr. Fi­scher Ferencet, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánját. (x) Készülj Te is a Bölcsész Nyárra! 2016. június 20–24.: Mese­vár – kreatív irodalmi gyerektábor

Közös játékra, mesélésre, tanulásra hívjuk a gyermekeket. A napközis tábor 6 és 10 éves kor közötti gyermekek számára nyújt ideális nyári programot.

2016. július 4.: Sorrendmódosító Parti

A felvételizők találkozhatnak hallgatóinkkal, oktatóinkkal, megismerhetik leendő alma materüket.

2016. július 4–8.: VIII. Pécsi Bölcsész Kreatábor

A tábor segítséget nyújt az érettségire készülésben, a humán és társadalomtudományok iránt érdeklődők előadásokkal, szemináriumi beszélgetésekkel várjuk.

2016. augusztus 2–6.: Pécsi Bölcsész Udvar – Ördög­katlan fesztivál

Az Ördögkatlan fesztivál állandó helyszíne a Pécsi Bölcsész Udvar idén is várja vendégeit szakmai beszélgetésekkel, szórakoztató színházi, zenei előadásokkal és gyermekprogramokkal. Nyílt nap 2016. január 30., szombat

PTE BTK, Ifjúság útja 6., Ifjúság úti aula

A program:

9.00–12.00 – Szakos börze az aulában

10.00 – Köszöntő, felvételi előadás a Vargha Damján Konferenciateremben

11.00-től campustúrák, interaktív játékok, tájékoztatók az aulában.

12.00 – bemutató előadások, ill. nyílt nap a Zsolnayban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ:

72/503-600/24349 -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!