A közösségi élet szervezésére is nyert Gerde támogatást

A polgármesteri hivatal és a volt általános iskola épületének felújítására nyert pályázati támogatást az önkormányzat. Mint Papp Györgyi Katalin polgármester asszony elmondta, két évvel ezelőtt adták be a pályázatot, azonban az értesítő csak most érkezett meg.

– A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat eredményeként megújulhat a két épület, az ütemezés szerint a közbeszerzésre és a kivitelezési munkák elvégzésére két évünk van.

– Milyen további felújítási munkák történtek a településen?
– Önerőből felújítottuk a polgármesteri irodát, tervezzük egy új buszváró építését, valamint a hirdetőtáblák cseréjét. A Béke utcában a sertéstelep irányába hét új lámpaoszlopot helyezett el a szolgáltató, ezzel bővült a közvilágítási rendszer.

– Milyen egyéb pályázataik vannak még?
– Tervezzük a temetőben a ravatalozó felújítását, ezt részben pályázati támogatásból, részben önerőből szeretnénk megoldani. Pályázatot adtunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ebből terveztük megoldani a kultúrház, teleház nyílászáróinak cseréjét, illetve a járdafelújítást, azonban nem jártunk eredménnyel. Így sajnos ezeket a beruházásokat későbbre halasztottuk.

– Tervezik egy tájház kialakítását is?
– A közelmúltban az önkormányzat megvásárolta a település egyik legrégebbi ingatlanát, amely őrzi a népi építészet emlékeit. Első lépésben egy önkormányzati rendelettel helyi védettség alá helyezzük az épületet, illetve szeretnénk elvégezni a felújítás is. Mivel ehhez nincs elegendő saját tőkénk, pályázati lehetőséget is keresünk a beruházás megvalósításához. A felújított régi parasztházban szeretnénk berendezni a tájházat.

– Az infrastrukturális fejlesztések mellett egyéb programokban is részt vesznek?
– Tíz településsel konzorciumban részt veszünk a humán szolgáltatások térségi fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy három év alatt különböző közösségépítő és hagyományörző programokat, klubfoglalkozásokat szervezünk, felmérjük a lakók egészségügyi problémáit, drogprevenciós foglalkozásokat és előadásokat tartunk. A biztonságérzet növelése szempontjából pedig szeretnénk kiépíteni a térfigyelőrendszert is a pályázat keretében. Ugyanakkor a pályázat lehetőséget biztosít arra is, hogy egy közösségszervező szakembert alkalmazunk.

– Milyen programok valósultak meg eddig?
– Sportnapot szerveztünk augusztus 19-én, amelyen a különböző bemutatókon megismerkedhettek a résztvevők az egyes sportágakkal, illetve kedvük szerint ki is próbálhatták többek között a grundfocit, a küzdősportokat, a pingpongot vagy éppen az íjászatot. Természetesen a délelőtti főzőverseny és a közös ebéd sem maradhatott el, illetve a délután a különböző produkciók és fellépők szórakoztatták az egybegyűlteket.

– Egy másik program keretében kirándulást is szerveztek. Merre jártak?
– A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.–vel kötöttünk megállapodást, szintén egy pályázat keretében, ennek részeként jutottunk el Pécsre, a Zsolnay–negyedbe, és több kiállítással, látnivalóval, illetve a mauzóleummal is megismerkedhettünk.

Támogatják a civil szervezeteket
Az önkormányzat pályázatot írt ki a településen működő civil szervezetek számára, ezzel támogatják a munkájukat.
A Jázmin Nőegylet a település virágosítására és csinosítására nyert támogatást, a munkát pedig a lakókkal együtt végezték el.
A nyugdíjas egyesület is pályázott, a támogatásból rendezték meg a térségben az idősek találkozóját.
A lovas egyesület az elnyert összeget az ötödik lovasnap megszervezésére használta fel, ismét megrendezték a Gerdei Fogathajtó Versenyt.
A kulturális egyesület a támogatást az idősek napja programjainak megszervezésére használja majd fel.
A Limba Nostru Egyesület pedig a játszótéren lévő játékok festését, felújítását vállalta el a támogatásért cserébe.

 

A település vezetői
A csaknem 600 fős település polgármestere Papp Györgyi Katalin.
Alpolgármester és egyben a falugondnoki teendőket is ellátja Schroll Zoltánné. A képviselő-testület további tagjai: Rudolf András, Pánczél Mihály és Balogh János, aki egyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.
Gerde a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, jegyző: Beák Laura.
Háziorvos: dr. Hóvári Éva. Védőnő: Újvári Aranka. Szociális gondozó: Krudinszki Gáborné. Teleház vezető: Szita Zoltán. Plébános: Molnár Péter.
Az önkormányzat elérhetősége: 7952 Gerde, Béke u. 31., Telefon: (73) 570-081.

Hozzászólások

Szitálás. gyenge eső
P
Sz
11°
V
10°
H
kényszerű pótlás
Nézze meg, hogyan kapott új karácsonyfát Eger (videó)
Küzdősportok / 33 perce
Hat érmet szereztek a hazai büntetés-végrehajtás munkatársai
A magyar bv-dolgozók a munkájuk mellett készültek fel a budo- és küzdősportgálára, méghozzá profi versenyzők ellen.
Gyász
"Pihenj csendesen a csillagok közt, hol nincs már több fájdalom, de szívünkben itt leszel míg élünk e világon." Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédimamánk, HERLINGER VENCELNÉ Irma néni volt boldogasszonyfai lakos 97 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. november 27-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága szerettünk, ID. JURINOVICS JÓZSEF volt nagyárpádi lakos 90. életévében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2018. november 26-án 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, DR. SZLOVÁK TIBORNÉ Horváth Erzsébet 2018. október 12-én 80 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. november 27-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. Emlékét szívünkben őrizzük. Fiai, menye és unokái
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÉNI JÁNOSNÉ Jazbinsek Etelka 2018. november 11-én életének 83. évében váratlanul itt hagyott bennünket. Hiánya pótolhatatlan veszteség számunkra. Temetése 2018. november 29-én 12.30 órakor lesz a Pécs-vasasi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy BÁLINT ÁRPÁD mezőgazdasági mérnök mozsgói lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése november 23-án 11 órakor lesz a somogyapáti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket utolsó útján elkísérik és gyászunkban osztoznak.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, GYETVAI DÉNESNÉ (Csöpi) életének 88. évében elhunyt. Temetése 2018. november 26-án 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, ANTALOVICS ISTVÁN temetésén részt vettek, virágokkal fedték be sírját. Köszönet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, túratársaknak, akik fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, BOSNYÁK JÁNOS a Mechanikai labor volt dolgozója 77 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 28-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló lánya és szerettei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, GYETVAI DÉNESNÉ (Csöpi) életének 88. évében elhunyt. Temetése 2018. november 23-án 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Elvégeztem immár pályafutásomat, e világon való zarándoklásomat, megtartottam hitem, s igaz vallásomat..." (403. zsoltár) Isten akaratában megnyugodva, megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyám, nagymamánk GERZSON JÁNOSNÉ Biró Vilma türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után, 78 éves korában örökre megpihent. Végső búcsút 2018. november 24-én, 11 órakor veszünk tőle a kálmáncsai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk ID. HERGYÓ LÁSZLÓ temetésén velünk együtt vettek részt, fájdalmunkban osztoztak és lélekben velünk voltak a búcsúzásnál. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KIRÁLY LÁSZLÓ temetésére eljöttek. Külön köszönetet mondunk a görcsönyi kastélypark idősotthon minden dolgozójának a gondos ápolásért és együttérzésükért. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy MAUER LÁSZLÓNÉ Szlavinics Mária sellyei lakos 81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása november 22-én 15 órakor lesz a sellyei temetőben. Kérjük, hogy szerettünket utolsó útjára 1 szál fehér virággal kísérjük. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat SZÁNTÓ JÁNOST utolsó útjára velünk együtt elkísérték és mély fájdalmunkat szavakkal, virágokkal enyhítették. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy LUCZA JÁNOS sumonyi lakos 70 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 22-én 11 órakor lesz a sumonyi temetőben. A gyászoló családja