21°
31°
16°

A közösségi élet szervezésére is nyert Gerde támogatást

A polgármesteri hivatal és a volt általános iskola épületének felújítására nyert pályázati támogatást az önkormányzat. Mint Papp Györgyi Katalin polgármester asszony elmondta, két évvel ezelőtt adták be a pályázatot, azonban az értesítő csak most érkezett meg.

– A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat eredményeként megújulhat a két épület, az ütemezés szerint a közbeszerzésre és a kivitelezési munkák elvégzésére két évünk van.

– Milyen további felújítási munkák történtek a településen?
– Önerőből felújítottuk a polgármesteri irodát, tervezzük egy új buszváró építését, valamint a hirdetőtáblák cseréjét. A Béke utcában a sertéstelep irányába hét új lámpaoszlopot helyezett el a szolgáltató, ezzel bővült a közvilágítási rendszer.

– Milyen egyéb pályázataik vannak még?
– Tervezzük a temetőben a ravatalozó felújítását, ezt részben pályázati támogatásból, részben önerőből szeretnénk megoldani. Pályázatot adtunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ebből terveztük megoldani a kultúrház, teleház nyílászáróinak cseréjét, illetve a járdafelújítást, azonban nem jártunk eredménnyel. Így sajnos ezeket a beruházásokat későbbre halasztottuk.

– Tervezik egy tájház kialakítását is?
– A közelmúltban az önkormányzat megvásárolta a település egyik legrégebbi ingatlanát, amely őrzi a népi építészet emlékeit. Első lépésben egy önkormányzati rendelettel helyi védettség alá helyezzük az épületet, illetve szeretnénk elvégezni a felújítás is. Mivel ehhez nincs elegendő saját tőkénk, pályázati lehetőséget is keresünk a beruházás megvalósításához. A felújított régi parasztházban szeretnénk berendezni a tájházat.

– Az infrastrukturális fejlesztések mellett egyéb programokban is részt vesznek?
– Tíz településsel konzorciumban részt veszünk a humán szolgáltatások térségi fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy három év alatt különböző közösségépítő és hagyományörző programokat, klubfoglalkozásokat szervezünk, felmérjük a lakók egészségügyi problémáit, drogprevenciós foglalkozásokat és előadásokat tartunk. A biztonságérzet növelése szempontjából pedig szeretnénk kiépíteni a térfigyelőrendszert is a pályázat keretében. Ugyanakkor a pályázat lehetőséget biztosít arra is, hogy egy közösségszervező szakembert alkalmazunk.

– Milyen programok valósultak meg eddig?
– Sportnapot szerveztünk augusztus 19-én, amelyen a különböző bemutatókon megismerkedhettek a résztvevők az egyes sportágakkal, illetve kedvük szerint ki is próbálhatták többek között a grundfocit, a küzdősportokat, a pingpongot vagy éppen az íjászatot. Természetesen a délelőtti főzőverseny és a közös ebéd sem maradhatott el, illetve a délután a különböző produkciók és fellépők szórakoztatták az egybegyűlteket.

– Egy másik program keretében kirándulást is szerveztek. Merre jártak?
– A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.–vel kötöttünk megállapodást, szintén egy pályázat keretében, ennek részeként jutottunk el Pécsre, a Zsolnay–negyedbe, és több kiállítással, látnivalóval, illetve a mauzóleummal is megismerkedhettünk.

Támogatják a civil szervezeteket
Az önkormányzat pályázatot írt ki a településen működő civil szervezetek számára, ezzel támogatják a munkájukat.
A Jázmin Nőegylet a település virágosítására és csinosítására nyert támogatást, a munkát pedig a lakókkal együtt végezték el.
A nyugdíjas egyesület is pályázott, a támogatásból rendezték meg a térségben az idősek találkozóját.
A lovas egyesület az elnyert összeget az ötödik lovasnap megszervezésére használta fel, ismét megrendezték a Gerdei Fogathajtó Versenyt.
A kulturális egyesület a támogatást az idősek napja programjainak megszervezésére használja majd fel.
A Limba Nostru Egyesület pedig a játszótéren lévő játékok festését, felújítását vállalta el a támogatásért cserébe.

 

A település vezetői
A csaknem 600 fős település polgármestere Papp Györgyi Katalin.
Alpolgármester és egyben a falugondnoki teendőket is ellátja Schroll Zoltánné. A képviselő-testület további tagjai: Rudolf András, Pánczél Mihály és Balogh János, aki egyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is.
Gerde a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, jegyző: Beák Laura.
Háziorvos: dr. Hóvári Éva. Védőnő: Újvári Aranka. Szociális gondozó: Krudinszki Gáborné. Teleház vezető: Szita Zoltán. Plébános: Molnár Péter.
Az önkormányzat elérhetősége: 7952 Gerde, Béke u. 31., Telefon: (73) 570-081.

Hozzászólások

megkérdezték
Századvég: a magyarok elsöprő többsége a védőoltások mellett áll
választások / 48 perce
Panaszt tesznek az ukrajnai szavazatvásárlások miatt (videó)
A kárpátaljai magyarok szerint az ukrán hatóságok mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák a magyar szavazókat a voksolásban
Gyász
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élsz, mint a csillagok. Ami neked szent és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk, CZIMBER JÓZSEF volt István aknai mozdonyszerelő hosszantartó, türelemmel viselt betegségben 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. július 26-án, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, Míg e földön élünk nem fogunk feledni." Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, JAKAB ANTAL a Pécsi Bőrgyár nyugdíjasa, vegyész- és ipari kutató életének 90. évében elhunyt. Temetése 2019. július 26-án, a 11.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban osztoznak. Búcsúznak tőle felesége, testvérei és rokonai
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték, és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, ILLÉS ZOLTÁNNÉ 68 éves korában örökre elhagyott bennünket. Temetése 2019. július 25-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudtajuk, hogy ERDŐSI LÁSZLÓNÉ Oppe Edit 92 éves korában elhunyt. Temetése július 25-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Gyászoló család
A sors akaratát fogadva tudatjuk, hogy BITTER KÁLMÁNNÉ 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 24-én 15 órakor lesz a geresdlaki temetoben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. JUHÁSZ SÁNDORNÉ Szomor Irén patacsi lakos, élete 91. évében csendesen elhunyt. Temetése a patacsi temetőben lesz 2019. július 25-én a 15 órakor kezdődő gyászmise után. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS EMIL szentlőrinci lakos 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztója július 25-én 10 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy színházunk munkatársa, VOGRONICS SÁNDORNÉ (volt Adonics Istvánné) Kati 2019. július 8-án elhunyt. Temetése 2019. július 26-án 12.30 órakor a pécsi köztemető urnacsarnokában lesz. Pécsi Harmadik Színház
"Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk PÁL ISTVÁN halálának 6. évfordulójára. Bánatos felesége és családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KNOTIK ERZSÉBET 92 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. július 27-én 11 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok." Emlékezzünk LABRICZ FERENC halálának 5. évfordulójára. Felesége és családja
"Itt hagytad azokat, akiket szerettél. Itt hagytad mindazt, amiért küzdöttél. Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom, és munka volt az egész életed. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Szívünkben helyed nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni." BECKNÉ SCHMIDT EMMA tanárnő halálának 6 éves évfordulóján szomorú szívvel adózunk emlékének. Szerettei és tisztelői
Szomorú szívvel tudtajuk, hogy HALÁSZ JÁNOS volt drávasztárai, majd pécsi lakos, fakitermelő, Pannon Volán volt dolgozója türelemmel viselt hosszú betegség után 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. július 24-én a 12.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 13 órakor lesz a Pécs-patacsi temetőben. A gyászoló család
"Olyan szomorú nélküled élni, Téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké." Mély fájdalommal emlékezünk örök szeretettel VARGA LÁSZLÓ r. őrnagy halálának 2. évfordulójára. Varga család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁLCSICS TIBOR himesházi lakos, 53 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. július 22-én, a 9.30 órakor kezdõdõ gyászmise után lesz a marázai temetőben. Gyászoló szerettei