A projekt célja a sikeres pályaorientáció

Pályaválasztási workshopokat, találkozókat, szakköröket, önismereti tréningeket szerveztek

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a fenntartásában lévő iskolák részvételével. A projekt megvalósítása 2018. január 15-én indult, s több mint két éves munka után hamarosan befejeződik.

A projekt céljai közé tartozik az eredményes életpálya építés, sikeres pályaválasztás megalapozásához szükséges készségek elsajátítása, az általános és középiskolás tanulók pályaorientációs kompetenciáinak fejlesztése, az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) készségek erősítése, valamint a pedagógusok pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése.

A legújabb nemzedékek érdeklődési és motivációs bázisát kihasználva, valamint a munkaerőpiaci igényekre építve a projekt tevékenységei kiemelten segítik, erősítik a kapcsolódó pedagógusi és tanulói kompetenciákat a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a tehetséges tanulók körében egyaránt.

A pályázat megvalósításában hat intézmény vesz részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és AMI.

A projekt kezdete óta számos programot valósítottak meg az intézmények. A tapasztalatokról Benkő Vandát, a pályázat szakmai vezetőjét, a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatóját kérdeztük.

– Hogyan értékelné a pályázat eredményeit?
– Az iskolák nagyon sok színes, érdekes tevékenységet végeztek, rengeteg programot szerveztek az elmúlt két évben. MTMI típusú szakköröket, pályaválasztási workshopokat, tanár-diák-szülő találkozókat rendeztek, önismereti tréningeket tartottak, munkahelyeket, gyárakat, üzemeket mutattak be a diákoknak. Ennek legjelentősebb hozadékaként a tanulók jelentős mennyiségű információt szereztek élményszerűen a különböző pályákról, szakmákról, illetve érdeklődési körüknek megfelelő támogatást kaphattak. A kirándulások, terepgyakorlatok, táborok során az iskolai közösségek is szorosabbá váltak. A számtalan program eredményeként a gyerekek önismerete is fejlődhetett. A pedagógusok olyan tréningeken, kompetenciafejlesztő műhelymunkákon vehettek részt, amelyekkel az ő pályaorientációs tudásuk és saját pedagógiai kompetenciájuk is nőtt. Mindez a tudás maradandó érték. Mindemellett fontos beszélni a pedagógiai szakszolgálat munkájáról is. Négy kategóriában lehetett pályázni, ezek közül a leghasznosabb volt a pályaválasztási weboldal megalkotása, ami által online módon is kapcsolatba tudnak velünk kerülni a fiatalok, és a létrehozott informatikai felület a pályázat után is él majd.

Megjelentettünk egy kiadványfüzetet, amely minden szakszolgálati tevékenységet ismertet. Elkészült négy, MTMI szakmákat bemutató kisfilm is, amelyek a honlapunkon megtekinthetők, valamint egy MTMI készségfejlesztő módszertani játékdoboz is, amelyet az általános iskolák használhatnak. Mindemellett a kollégák pályaválasztással kapcsolatos képzéseken vettek részt. Kiemelendő az is, hogy több alkalommal voltunk szakmai tapasztalatcserén más megyékben, többek között a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményében, amely már több mint 25 éve működik.

– Mit érdemes tovább vinni a jövőben a pályázat tapasztalatai közül?
– Azt gondolom, hogy a továbbiakban a pályázatban résztvevő iskolák nem kampányszerű módon élik majd meg a tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának segítését, hanem sokkal tudatosabban fognak a pályaorientációval foglalkozni és a diákok életpálya építéséhez hozzájárulni. A pedagógiai szakszolgálat pedig a kiadványa és az internetes elérhetősége által, valamint egyéb szolgáltatásaival minél szélesebb körben támogatja ezt a folyamatot, a gyermekek és tanulók életpálya megvalósítását.

Hozzászólások

Aktuális ügyek
Kövér László: indokolatlanok a felhatalmazási törvényt ért kritikák
több zűrös ügye is volt / 3 órája
Spanyolországban lett öngyilkos a magyar alvilág ismert alakja
K. F. Roland spanyolországi otthonában végzett magával – tudta meg a PestiSrácok.hu.
Gyász
"Szomorúan szólnak a harangok, mert egy Édesapa szíve már nem dobog." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, apósunk, imádott nagyapánk, dédi papánk, testvérem, nagybátyánk, sógorunk, nászom, kedves rokonunk, ismerősünk VAS LAJOS ózdfalui lakos 85 évesen elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatása 2020. július 10-én 14.00 órakor lesz szeretett faluja ravatalozójából. "Csoda volt, hogy éltél, hogy bennünket szerettél. Te nekünk nem is haltál meg csak álmodni mentél." A gyászoló család
"Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, Itt hagytál minket, akiket szerettél. Nem tekint ránk aggódó szemed, Megpihenni tért dolgos kezed. Életed munka volt és szorgalom, Jutalmad legyen béke és nyugalom." Fájó szívvel emlékezem HORVÁTH LAJOS halálának 6. évfordulójára. Feleséged
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KUGLI FERENCNÉ Balaskó Jolán Irén 72 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 10-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZOMBATHELYI ÁGNES életének 64. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 10-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik HECSKÓ GYÖRGYNÉ Terikét utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak. Gyászoló szerettei
"Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid közt, mikor elhervadnak, megtalálsz a Falevélben, mikor lehull, meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok állni Veled." /Jókai Mór/ Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHWINDL ROZÁLIA 2020. március 20-án, életének 80. évében hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. július 9-én 10.45 órakor veszünk végső búcsút a vokányi temetőben. Gyászmise a temetés napján 10 órakor lesz a vokányi Szentháromság Templomban. Mosolya örökre szívünkben él! A gyászoló család
"Az emlékezés a lélekben terem, s a lélek nem hal meg soha!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, dédapánk KÁRPÁTI IMRE a kémesi általános iskola volt tanára, igazgatója hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. július 11-én 10 órakor lesz a harkányi református templomban gyászistentisztelet keretében. Részvétüket egy szál virággal fejezhetik ki. A sírcsokorra szántakat a kihelyezett perselybe helyezhetik el a gyülekezet javára. Emléke legyen áldott! A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk DARÁZSI JÓZSEF 68 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 13-án 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ GYÖRGY 98 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2020. július 14-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédapánk ID. APACZELLER JÓZSEF gyapjúfonó mester, állatfelvásárló, az Állatforgalmi Vállalat és a pécsváradi ÁFÉSZ egykori munkatársa 91 éves korában, családja körében békésen elaludt. Temetése 2020. július 6-án, hétfőn 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben, majd ezt követően 16 órától gyászmisén búcsúzunk tőle a pécsváradi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk, hogy HÜFNER KORNÉL életének 77. évében elhunyt. Végső búcsút 2020. július 9-én 13 órakor veszünk tőle a pécsi Memento temetkezés ravatalozójában. (Pécs, Nagyárpádi u. 15/c.) A gyászoló család
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem, sógorom, apósunk DR VERECKEI GÁBOR szülész, nőgyógyász életének 79. évében hosszantartó betegség után, 2020. április 20-án visszatért a Teremtőhőz. Temetése 2020. július 6-án 14.30 órakor a pécsi temető kápolnájában a Római Katolikus Egyház szertartása szerint lesz. Kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága anyukánk LÁNCZ ANTALNÉ Szabó Gizi 63 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2020. július 8-án, szerdán 17 órakor lesz a pécsváradi Római katolikus temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. Gyászolják fiai és a rokonság
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HECSKÓ GYÖRGYNÉ Terike 95 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 6-án, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi Belvárosi templomban. Kérjük, hogy részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló szerettei