Aktívabb lett az iskolai közösségi élet Olaszon

Az elmúlt évben rengeteg programon és kiránduláson vehettek részt az olaszi iskolások és óvodások, az önkormányzat egy, az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében nyert projektjének köszönhetően. A község fejlesztése érdekében az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket.

Az önkormányzat által elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően számos programon, tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt az olaszi iskolások és az óvodások. A 2021 májusáig tartó, Kulturális intézmények a közoktatás fejlesztéséért címmel indult projekt célja, hogy támogassa a tanulók és az óvodás gyermekek intézményi foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását nem formális és informális tanulási alkalmakkal egyaránt.

Tóth Gabriella, Olasz polgármestere elmondta, számos kézműves foglalkozás, néptáncoktatás, ismeretterjesztő előadás és kirándulás színesítette az iskolai közösségi életet, illetve az idén az egészségnevelési hét is ennek a projektnek a keretében zajlott. Nagy sikere volt a nyári tábornak, amelyet július első hetében rendeztek meg több mint 20 gyerek részvételével.

– A programokat az Olaszi Óvoda, a Szederkényi Általános Iskola Babarci Tagintézménye, valamint a Diabelli AMI közreműködésével valósítjuk meg. Az idei tanévben a szajki iskola tanulói is bekapcsolódnak a rendezvényekbe – tájékoztatott a községvezető. Hozzátette, a gyerekek nagyon élvezik és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, hiszen új szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A kulturális programok főként a helyi horvát és német hagyományok felelevenítését és a gyermekek nemzetiségi nevelésének támogatását célozzák meg.

A Magyar Falu Programban is pályáztak

Az önkormányzatnak már van nyertes pályázata a Magyar Falu Program keretében is, orvosi eszközökre 3 millió forintot nyertek. A polgármester elmondta, pályáztak még önkormányzati utak felújítására, ezen kívül zöldterületek karbantartásához szükséges gépekre, valamint a hidori temető ravatalozójára is szeretnének támogatást nyerni.
A további fejlesztési terveket sorolva Tóth Gabriella elmondta, a fiataloknak egy ifjúsági klubhelyiséget szeretnének kialakítani a sportpálya öltözőjének tetőterében, melyre már korábban pályáztak is, de sajnos nem nyertek rá támogatást. Ezen kívül a vízelvezetési problémák megoldására folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, nagy esőzésekkor ugyanis a szántóföldekről érkező saras hordalék nagy gondot tud okozni az utakon és az árkokban is.

Korszerűsödik a polgármesteri hivatal

Az önkormányzat igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően a polgármesteri hivatal is megújulhat, az épület energetikai korszerűsítésére 20 millió forint támogatást kapott a község. A beruházás során kicserélik a nyílászárókat, külső szigetelést kap az épület, a már elavult fűtési rendszert is felújítják és napelemrendszert telepítenek a fenntartási költségek csökkentésére.
Ezen kívül a vidékfejlesztési minisztériumtól kapott mintegy 17,5 millió forint pályázati támogatásból az iskola konyhája is megújul. Jelenleg az új berendezések és eszközök beszerzése van folyamatban, jövőre pedig korszerűsítik az elektromos hálózatot, napelemrendszerrel biztosítják az elektromos energiát.

Szombaton sváb délutánra várták az érdeklődőket

Rendszeresen szervezett programjaikkal aktív szerepet vállalnak a település közösségi életében a nemzetiségi önkormányzatok. A hagyományápolásba az idősek és fiatalok is bekapcsolódnak, a község lakosságából mintegy 140-en vallják magukat német nemzetiségűnek, körülbelül 50-en pedig horvát nemzetiséghez tartozónak. A német nemzetiségi önkormányzat számos programot szervez. A legutóbbit szombaton rendezték meg, sváb délutánra invitálták vendégeiket az olaszi kultúrházban. – A rendezvénnyel próbáltunk emléket állítani a 300 évvel ezelőtti betelepítésnek. Vendégül hívtuk a szederkényi Intermelody Egyesületet, illetve a mecseknádasdi csoport adta elő az Unser Tisch című színdarabját – mondta Hofe­cker Krisztina, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A történet az Ulmer Schach­tellel való betelepülés történetét mutatta be. Egy fiatalemberről szól, aki a hajón találja meg a szerelmét és végül Nádasdra települ. A német nemzetiségi önkormányzat az idei falunap szervezéséből is kiveszi a részét, melynek köszönhetően Dunaszekcsőről érkezik a fúvósok kisebb csoportja a kulturális programokra. A horvát nemzetiségű lakosság is aktív közösségi életet él Olaszon. Évente két nagyobb rendezvényünk van, az őszi bornap, melyet az idén október ötödikén tartanak majd, illetve az advent. Szoros kapcsolatot ápolnak a horvát testvértelepülésükkel, Gaiccsal, ezen kívül, mint Rozinger Lászlóné, az olaszi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a horvát közösség részt vesz az országos és megyei horvát önkormányzatok rendezvényein, valamint a környező települések programjain is.

A település vezetői

A csaknem 650 lelket számláló település polgármestere Tóth Gabriella, alpolgármestere Spengler Ottóné. A képviselő-testület tagjai: Loschan Csaba, Konyhás Péter, Sákán Emil. Jegyző: dr. Szlávecz Tamás, aljegyző: dr. Friedszám Róbert. Hivatalsegéd: Zsoldos Sándorné. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai: Hofecker Krisztina (elnök), Pfiszter Jánosné, Zelenka Márton. A horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai: Rozinger Lászlóné (elnök), Gyurok Jánosné, Simácz András. Az iskola igazgatónője Borsodi Gáborné, az óvodavezető: Lévai Anikó. Plébános: Horváth Sándor. Háziorvos: Dr. Horváth Krisztina, védőnő Lengyelné Guth Éva.

Az önkormányzat elérhetősége: 7745 Olasz, Kossuth L. u. 54. Telefonszám: 69/357-103. Az önkormányzat számos módon támogatja a lakosokat, szülési és temetési támogatással próbálják csökkenteni a családi események miatt megemelkedett költségeket. Emellett a diákok számára is kedvező lehetőséget biztosítottak, ugyanis azok a középiskolások, akik négyes tanulmányi átlag feletti eredményt érnek el, félévente 30 ezer forint ösztöndíjban részesülhetnek. Ez tavaly 11 tanulót érintett, illetve 6 felsőoktatási intézményben hallgató fiatal is részesülhetett a Bursa Hungarica ösztöndíjban. Az önkormányzat természetesen iskolakezdési támogatással is támogatja a gyermekes családokat.

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Paks II. – Lehetőség a térség fellendülésére
egy kép mind fölött
Olyan jó szelfit lőttek, hogy örökre kizárta őket a hajótársaság
Időjárás / 24 perce
Derült és száraz lesz a kedd
A napközbeni csúcsok 23 és 27 fok között alakulnak.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy VIDÁKOVICS MÁTYÁS komlói lakos, életének 74. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én 14.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a nagykozári temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZÉKELYI JÁNOS 61 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, 14.30 órakor lesz a pogányi temetőben. A gyászoló család
„Örök álom lezárta szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SOPONYAI FERENC olaszi lakos 66 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. október 22-én 15 órakor lesz az olaszi temetőben. Szerettei
Szomorúan emlékezünk DR. LOVÁSZ GYÖRGY PTE-TTK geográfus professzor emeritusa halálának 3. évfordulóján. Áldott legyen az emléke. Szerető családja, egykori kedves kollégái, tanítványai.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, dédim, testvérem, TISZA LÁSZLÓ 80 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. október 24-én, 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk FEHÉR MIKLÓSNÉ (Viri) komlói lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 22-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám BAZSÓ PÉTERNÉ Gizi néni súlyos betegség után 86 éves korában elhunyt. temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk MOHAI JÁNOSNÉ 91 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 24-én a 11.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYAR JÁNOSNÉ marázai lakos 91 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 21-én 15 órakor lesz a marázai temetőben. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HARTUNG JÁNOSNÉ Deli Mária 86 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 21-én a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a husztóti temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, KOPPÁNY JENŐNÉ Merckle Magdolna 91 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 21-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló fiai
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk EGYÜD LAJOSNÉ Antal Jolán pécsi lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 21-én a 13 órakor kezdődő szentmise után 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk FUCHS JENŐ a mecseki ércbányászati vállalat nyugdíjas főmérnöke súlyos betegségben 73 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. október 21-én 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁRPÁTI ANTAL somogyhárságyi lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 21-én 14 órakor lesz a somogyhárságyi temetőben. Szerető családja
Összetört szívvel emlékezünk BALÁZS PÉTER halálának 14. évfordulóján. Eltelt 14 év, már nem látunk többé, De szívünkben itt leszel mindörökké. Bármilyen csodás a világi élet, Pótolni nem tud soha senki téged. Hiányod elviselni nagyon nehéz, És míg szívünk dobban, te örökké benne élsz. Szerető családod Anyuci, Gábor, Mama