Aktívabb lett az iskolai közösségi élet Olaszon

Az elmúlt évben rengeteg programon és kiránduláson vehettek részt az olaszi iskolások és óvodások, az önkormányzat egy, az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében nyert projektjének köszönhetően. A község fejlesztése érdekében az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket.

Az önkormányzat által elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően számos programon, tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt az olaszi iskolások és az óvodások. A 2021 májusáig tartó, Kulturális intézmények a közoktatás fejlesztéséért címmel indult projekt célja, hogy támogassa a tanulók és az óvodás gyermekek intézményi foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását nem formális és informális tanulási alkalmakkal egyaránt.

Aktívabb lett az iskolai közösségi élet Olaszon

Tóth Gabriella, Olasz polgármestere elmondta, számos kézműves foglalkozás, néptáncoktatás, ismeretterjesztő előadás és kirándulás színesítette az iskolai közösségi életet, illetve az idén az egészségnevelési hét is ennek a projektnek a keretében zajlott. Nagy sikere volt a nyári tábornak, amelyet július első hetében rendeztek meg több mint 20 gyerek részvételével.

Aktívabb lett az iskolai közösségi élet Olaszon

– A programokat az Olaszi Óvoda, a Szederkényi Általános Iskola Babarci Tagintézménye, valamint a Diabelli AMI közreműködésével valósítjuk meg. Az idei tanévben a szajki iskola tanulói is bekapcsolódnak a rendezvényekbe – tájékoztatott a községvezető. Hozzátette, a gyerekek nagyon élvezik és örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, hiszen új szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. A kulturális programok főként a helyi horvát és német hagyományok felelevenítését és a gyermekek nemzetiségi nevelésének támogatását célozzák meg.

A Magyar Falu Programban is pályáztak

Az önkormányzatnak már van nyertes pályázata a Magyar Falu Program keretében is, orvosi eszközökre 3 millió forintot nyertek. A polgármester elmondta, pályáztak még önkormányzati utak felújítására, ezen kívül zöldterületek karbantartásához szükséges gépekre, valamint a hidori temető ravatalozójára is szeretnének támogatást nyerni.
A további fejlesztési terveket sorolva Tóth Gabriella elmondta, a fiataloknak egy ifjúsági klubhelyiséget szeretnének kialakítani a sportpálya öltözőjének tetőterében, melyre már korábban pályáztak is, de sajnos nem nyertek rá támogatást. Ezen kívül a vízelvezetési problémák megoldására folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, nagy esőzésekkor ugyanis a szántóföldekről érkező saras hordalék nagy gondot tud okozni az utakon és az árkokban is.

Korszerűsödik a polgármesteri hivatal

Az önkormányzat igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően a polgármesteri hivatal is megújulhat, az épület energetikai korszerűsítésére 20 millió forint támogatást kapott a község. A beruházás során kicserélik a nyílászárókat, külső szigetelést kap az épület, a már elavult fűtési rendszert is felújítják és napelemrendszert telepítenek a fenntartási költségek csökkentésére.
Ezen kívül a vidékfejlesztési minisztériumtól kapott mintegy 17,5 millió forint pályázati támogatásból az iskola konyhája is megújul. Jelenleg az új berendezések és eszközök beszerzése van folyamatban, jövőre pedig korszerűsítik az elektromos hálózatot, napelemrendszerrel biztosítják az elektromos energiát.

Szombaton sváb délutánra várták az érdeklődőket

Rendszeresen szervezett programjaikkal aktív szerepet vállalnak a település közösségi életében a nemzetiségi önkormányzatok. A hagyományápolásba az idősek és fiatalok is bekapcsolódnak, a község lakosságából mintegy 140-en vallják magukat német nemzetiségűnek, körülbelül 50-en pedig horvát nemzetiséghez tartozónak. A német nemzetiségi önkormányzat számos programot szervez. A legutóbbit szombaton rendezték meg, sváb délutánra invitálták vendégeiket az olaszi kultúrházban. – A rendezvénnyel próbáltunk emléket állítani a 300 évvel ezelőtti betelepítésnek. Vendégül hívtuk a szederkényi Intermelody Egyesületet, illetve a mecseknádasdi csoport adta elő az Unser Tisch című színdarabját – mondta Hofe­cker Krisztina, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A történet az Ulmer Schach­tellel való betelepülés történetét mutatta be. Egy fiatalemberről szól, aki a hajón találja meg a szerelmét és végül Nádasdra települ. A német nemzetiségi önkormányzat az idei falunap szervezéséből is kiveszi a részét, melynek köszönhetően Dunaszekcsőről érkezik a fúvósok kisebb csoportja a kulturális programokra. A horvát nemzetiségű lakosság is aktív közösségi életet él Olaszon. Évente két nagyobb rendezvényünk van, az őszi bornap, melyet az idén október ötödikén tartanak majd, illetve az advent. Szoros kapcsolatot ápolnak a horvát testvértelepülésükkel, Gaiccsal, ezen kívül, mint Rozinger Lászlóné, az olaszi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a horvát közösség részt vesz az országos és megyei horvát önkormányzatok rendezvényein, valamint a környező települések programjain is.

Aktívabb lett az iskolai közösségi élet Olaszon

A település vezetői

A csaknem 650 lelket számláló település polgármestere Tóth Gabriella, alpolgármestere Spengler Ottóné. A képviselő-testület tagjai: Loschan Csaba, Konyhás Péter, Sákán Emil. Jegyző: dr. Szlávecz Tamás, aljegyző: dr. Friedszám Róbert. Hivatalsegéd: Zsoldos Sándorné. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai: Hofecker Krisztina (elnök), Pfiszter Jánosné, Zelenka Márton. A horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai: Rozinger Lászlóné (elnök), Gyurok Jánosné, Simácz András. Az iskola igazgatónője Borsodi Gáborné, az óvodavezető: Lévai Anikó. Plébános: Horváth Sándor. Háziorvos: Dr. Horváth Krisztina, védőnő Lengyelné Guth Éva.

Az önkormányzat elérhetősége: 7745 Olasz, Kossuth L. u. 54. Telefonszám: 69/357-103. Az önkormányzat számos módon támogatja a lakosokat, szülési és temetési támogatással próbálják csökkenteni a családi események miatt megemelkedett költségeket. Emellett a diákok számára is kedvező lehetőséget biztosítottak, ugyanis azok a középiskolások, akik négyes tanulmányi átlag feletti eredményt érnek el, félévente 30 ezer forint ösztöndíjban részesülhetnek. Ez tavaly 11 tanulót érintett, illetve 6 felsőoktatási intézményben hallgató fiatal is részesülhetett a Bursa Hungarica ösztöndíjban. Az önkormányzat természetesen iskolakezdési támogatással is támogatja a gyermekes családokat.

Hozzászólások

Jób lázadása
Újra mozikban az Oscar-jelölt magyar filmklasszikus felújított változata (videó)
kegyetlen állapotok / 4 perce
A bozóttűz mellé most megérkezett az áradás Ausztráliába
A keleti részen járhatatlanok az országutak az eső miatt, viszont nagyon sok helyen még ég az erdő.
Gyász
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MIHALOVITS GYÖRGY temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
"Fáradságom adom az esti árnynak, Színeimet vissza a szivárványnak. Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, Mosolygásom az őszi verőfénynek. A holtom után ne keressetek, Leszek sehol- és mindenütt leszek." Egy "áldott LÉLEK" már úton van az égiek felé... Legdrágább kincsünk TÓTH MIHÁLY főaknász, szerető férj, édesapa, nagypapa kegyelemmel telve, életének 89. évében visszaadta lelkét az Úrnak. Utolsó útjára édes szülőhelyén, Vasason kísérjük 2020. január 22-én 12.30 órakor. Lelki üdvéért szentmise kezdődik a temetés után, 13.30 órakor a vasasi templomban. Örök szeretteid
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik BANÓ JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a barátoknak, kollégáknak, tanítványoknak és ismerősöknek, akik MÁNDLI GYULÁT élete utolsó napjaiban is szeretettel vették körül, temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el. A gyászoló családja
Fájó szívvel emlékezünk GŐCZE ÁGNES halálának 2 évfordulóján. Férje Imre és családja
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. A te szíved már nem fáj, de miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk LEITNER FERENC asztalos pécsi, volt kistótfalui lakos, 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2020. január 23-án 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
"Visz a vonat, megyek utánad, talán ma még meg is talállak, ..." József Attila: Óda (részlet) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ R. SÁNDORNÉ Salamon Anna volt kesztyűgyári dolgozó 85 évesen csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 20-án 15 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamám búcsúztatásán megjelennek és fájdalmunkban egy szál rózsa elhelyezésével, őszinte együttérzéssel osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szomszédasszonyunk VÖLGYI IRÉN 2019. december 3-án elhunyt. Utolsó útjára 2020. január 21-én 15 órakor kísérjük a pécsi köztemetőben. A gyászoló barátai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem KASZAB GÉZA JÁNOS súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. január 22-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
"A szeretet csillag, amelynek fénye a halál után is hosszasan ragyog." P. Brown Szerető férj, legdrágább édesapa és nagypapa SZATHMÁRY ELEMÉR 2020. január 3-án életének 74. évében elhunyt. 2020. január 22-én 13 órakor kísérjük el őt utolsó útjára a pécsi köztemető kápolnájából. A szertartáson egy-egy virággal emlékezünk meg róla. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MICHIELUTTI REZSŐNÉ Czeti Margit élete 74. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. január 23-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Kérjük egy szál virággal búcsúzzanak tőle. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GADÁNYI PÉTER 61 éves korában hosszan tartó betegségben elhunyt. Hamvait 2020. január 22-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra Siófokon a Kele utcai temetőben. Kérjük, egy szál fehér rózsával köszönjenek el Tőle. Búcsúzó szerettei
Köszönjük minden kedves rokonnak, barátoknak, volt munkatársaknak és a ház lakóinak, hogy szeretett halottunk LÁSZLÓ TIBOR ny. őrnagy temetésén részt vettek. Köszönet a Mementó Temetkezésnek és a Magyar Honvédségnek a temetés méltó lebonyolításáért. A gyászoló család
"Bármi rosszat hozhat az élet idővel minden megoldható, de egy drága jó férj, édesapa sohasem pótolható." Fájó szívvel emlékezünk KESZTHELYI TIBOR halálának 1. évfordulójára. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PAPP BÉLÁNÉ Máli Mária 2020. január 11-én súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. január 17-én a 13 órakor kezdődő gyászmise után 13.30 órakor a pécsudvardi temetőben lesz. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család