22°
19°

Átgondolt lépések mentén fejlődik Majs község

Majsért nem csak a település képviselő-testülete, hanem a helyiek is sokat tesznek: számos ügyben munkájukkal, összefogásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a falu fejlődhessen. Pólya Krisztinát, Majs polgármesterét kérdeztük a fejlesztésekről.

– Milyen irányvonalak határozzák meg a település fejlődését?
– Minden évben rövid-, közép- és hosszú távú terveket tűzünk ki, ezeket fontossági, illetve sürgősségi sorrendbe állítjuk, majd meghatározzuk, hogy milyen forrásból valósíthatjuk meg elképzeléseinket. A tapasztalatok alapján elmondhatom, jól működik ez a rendszer. Szép példa erre a buszváró építése a Táncsics Mihály utcában, amely az idei év egyik legjelentősebb projektje volt. A már meglévő Kossuth utcai buszváró épületéhez hasonlót terveztünk, melynek megvalósulását helyi építőmesterek, kőművesek, asztalos is segítették. Több lakos felajánlott segítségével a település egy újabb szegletének rendbetételét kezdhettük meg. Gondot fordítottunk a patika épületének külső festésére, a kerítést helyi lakatos javította, építette be. Fáradozásaink eredményeként decemberben újra nyitott a gyógyszertár, bővült a településen elérhető szolgáltatások, vállalkozások köre. Terveink szerint a közeljövőben tovább szépítjük a gyógyszertár környékét, térkövezünk és parkosítunk is.

– Van más, hasonló nagyságú projektje a településnek?
– Évről évre szerepel a képviselő-testület fejlesztési céljai között a temető gondozása, ápolása. Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően kerítés védi az elhunytak nyugalmát, féltető került a ravatal elé, urnafalat építtettünk és parkosítottunk. Közadakozásból, a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az egyház támogatásával utat is építettünk a temetőben. A stációk felújítása magánszemély adományából valósulhatott meg. Az önkormányzat támogatásával az idei évben a keresztút végén álló három keresztet is restauráltattuk és gömbkőriseket ültettünk a stációk közé.

– Útfelújítás is szerepel a tervek között?
– Lépésről lépésre újítjuk fel a balesetveszélyes járda- és útszakaszokat a településen. Így épült az idei évben a Kossuth, Táncsics, Ady, Petőfi és Károlyi utcákban egy-egy járdaszakasz. Az Ady Endre, a Károlyi, a Dózsa György és Szegfű utcákban kátyúzunk, az óvoda előtti parkoló pedig aszfaltburkolatot kap. Az útfelújításokat lehetőségeinkhez mérten a következő években is folytatni szándékozunk.

– Milyen támogatásban részesülhetnek a lakók?
– Széles körű juttatási rendszert alakítottunk ki. Községünkben támogatást kapnak az első házasok, az újszülöttek, valamint a kisgyermekek nem kötelező oltásait is biztosítja az önkormányzat. Szep­temberben beiskolázási támogatásban részesülnek az óvodások, illetve az általános- és középiskolások. A felsőfokú tanulmányokat folytatókat Bursa Hungarica ösztöndíjjal segítjük. Októbertől kérhető az idősek fűtési támogatása, az idén összesen 166 köbméter szociális tűzifával mérsékeljük a családok fűtési költségeit. A temetkezési költségekhez is hozzájárulunk.

Kiadványt terveznek Majs bemutatására
2017-ben kezdte meg a Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület annak a fotósorozatnak a készítését, amely a gondos kezek által épített egykori parasztházakat és azok takaros környezetét mutatja be. A projekt egyszerre szól elődeinkről és a mai ember tiszteletéről, ami elődei felé árad. Az első képekből egy munkafolyamat alakult ki, melyekről az épületfotókon túl a hagyományőrző rendezvények, a település mindennapjainak pillanatképei is tanúskodnak. A szívmelengető fotók legszebb darabjai a polgármesteri hivatal falait díszítik. A sorozat képei pedig a településről készülő könyvben, marketinganyagokban lesznek elérhetők, megtekinthetők.

 

 

Minden korosztálynak szerveznek programokat

A civil szervezetek, intézmények segítségével megszervezett programokon, rendezvényeken megszólítják a gyermekeket, a családokat és az időseket.

– A fontosabb eseményekhez, évfordulókhoz is kötünk programokat, így a farsanghoz, pedagógusnaphoz, a búcsúhoz, Márton-naphoz, karácsonyhoz, vagy éppen az aktuális adventhez. A német nemzetiségi hagyományok ápolását a nemzetiségi önkormányzat biztosítja. Évente több alkalommal szervezünk kirándulásokat az ország tájaira, kulturális programjaira, melyek minimális összegért elérhetők – mondta Pólya Krisztina polgármester. Hozzátette, a kultúra ápolására is figyelmet fordítanak, így a településen rendszeresek a képkiállítások, az ismeretterjesztő előadások, koncertek. Az utóbbiak esetében a Harmónia Énekegyüttes segíti a szervezők munkáját.

Boldog lett az iskola és az óvoda is

Az idén a község mindkét oktatási-nevelési intézménye elérte a megtisztelő „Boldog Óvoda”, illetve „Boldog Iskola” címet. A program a negatív gondolkodásmódon próbál változtatni és egy optimista hozzáállást kialakítani a gyermekekben az élet kihívásaival szemben. A projekt eredményessége érdekében a programokba, foglalkozásokba az intézmények szeretnék a szülőket, partnereket és érdeklődőket is bevonni.

Az iskolában emellett infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak a fenntartó Mohácsi Tankerületi Központ nyertes pályázatának köszönhetően. Az elnyert 50 millió forintból megújul a tornaterem tetőszerkezete, korszerűsítik a fűtési rendszert, térkövezik az udvart, emellett az épületrészek közé féltetőt építenek és szaktantermeket alakítanak ki az SNI-s gyermek számára, valamint a rajz- és technikaórák biztosítására.

Megújulhatnak az önkormányzati épületek

Az elmúlt időszakban az önkormányzat több beadott pályázata is pozitív elbírálásban részesült, amelynek köszönhetően korszerűsödhetnek és megújulhatnak a majsi középületek.

A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” címmel kiírt pályázaton 44 millió forintot nyert a község önkormányzata, ebből a posta, az önkormányzati varroda, valamint civil szervezeteknek is helyet adó épület külső felújítását, valamint az épület energetikai korszerűsítését végezték el.

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) beadott pályázatnak köszönhetően az Idősek Klubja újulhat meg. Az elnyert 63 millió forintból a meglévő épület külső-belső felújítása mellett az udvar megújítására, eszközök beszerzésére és napelemes rendszer telepítésére is lehetőség nyílik.

– A tervezésnél gondoltunk a nyugodt, családias légkör kialakítására, kikapcsolódási lehetőségek megteremtésére, így az udvaron lesz felnőtt játszótér, grillezőhely és fűszerkert. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után tavasszal szeretnénk az épület felújítását megkezdeni – tájékoztatott a községvezető.

A másik nyertes TOP-pályázatnak köszönhetően 109 millió forintot fordíthat az önkormányzat a középületeinek energetikai korszerűsítésére, így a polgármesteri hivatal, valamint a Majsi Mini Bölcsőde és Óvoda épületére napelemeket telepítenek, akadálymentesítik az intézményt, illetve az épület hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését is elvégzik.

Az idén alakult a szociális szövetkezet

Az önkormányzat 2015-ben belügyminisztériumi támogatásból egy varrodát hozott létre, melyben a közfoglalkoztatás keretében 15 embert tudnak foglalkoztatni. Munkaruházati termékeket állítanak elő hét másik településsel együtt. Konzorciumvezetőként a majsi önkormányzat feladata a termelés minden munkafolyamatának megszervezése a tervezéstől az értékesítésig.

Az idei évben – szem előtt tartva a munkahelyek teremtését, a település fejlesztésének a lehetőségét – megalakult a Majsi Munkaruházati Szociális Szövetkezet (MAMUSZ).

– Termékeink a web­áru­házunk­nak köszönhetően ma már nem csak önkormányzatok számára elérhetőek, hanem az ország, a világ bármely részéről megrendelhetők. A termékek forgalmazásából biztosítani tudjuk a működési kiadásokat és a nyereségünket természetesen a település fejlődésére fordítjuk – mondta Pólya Krisztina polgármester.

A település vezetői

A mintegy ezer lakosú település polgármestere Pólya Krisztina.

Alpolgármester: Bachmann Pál, jegyző: Czeiner Erika, aljegyző: Dr. Liebermann István. A képviselő-testület tagjai: Bachmann Pál, Hau József, Horváth Tamás, Huppert László György, Misa Krisztina és Tóth Gáborné.

A Majsi Német Önkormányzat elnöke Pólya Krisztina, tagjai: Hau Edina és Fekete Józsefné.

Háziorvos: Dr. Schwalm Mária, fogorvos: Dr. Nagy Klára, védőnő: Schmidtné Gyuricza Zsuzsanna.

Az óvoda vezetője Ágh Attiláné, a Frey János Általános Iskola igazgatója pedig Dani Gáborné. Az MTKT Idősek Klubját Skrut Györgyné vezeti. A Majs Község Fejlődéséért Közalapítvány elnöke dr. Péter János. A Majsi Kulturális Egyesület elnöke Tényi János, a Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület elnöke: Pólya Krisztina. Az Összefogás Majsért Egyesület elnöke Vicsik Szabolcs, a Majsi Táncsics Sportegyesület elnöke Dárdai László, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Laduver Albert, parancsnoka pedig Harangozó Árpád. A római katolikus plébános Bacsmai László, esperes, református lelkipásztor Wébel Zsolt.

A majsi polgármesteri hivatal elérhetősége: 7783 Majs, Kossuth L. u. 199. Telefon: +36-69/380-101

 

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Süssünk Borbás Marcsival!
Pécs
bama.hu (Forrás: Tettye Forrásház)
Kezdődnek a víziközmű-felújítások
használtautó-vásárlás / 29 perce
Mikor hasznos megnézni a hitelbiztosítéki nyilvántartást?
Az adatbázis sok későbbi kellemetlenségtől menthet meg bennünket.
Gyász
Családunk nevében ezúton szeretnénk megköszönni mindazok részvétnyilvánítását, akik az elmúlt napokban szóban, írásban, e-mailben, telefonon, vagy a temetésen való részvételükkel fejezték ki együttérzésüket szerettünk, NAGY FERENCNÉ Bobár Erzsébet elvesztéséért. "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él." (Jn 11,25). Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LANTOS ISTVÁN pécsváradi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. március 26-án, kedden, 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben, előtte gyászmise. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamám, HOZBOR JÁNOSNÉ Zsuzsa életének 74. évében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. március 29-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZAKÁL JÓZSEF a Hauni nyugdíjasa meghalt. Drága halottunkat szűk családi körben kísértük végső nyughelyére. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló szerettei
"Telhetnek a hónapok, Múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk, és nem feledünk Téged." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósom, TÓTH JÓZSEF életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 28-án a 11.30 órakor kezdődő gyászmise után 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A gyászoló család
Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, CSÖRGE TIBOR 63 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. március 27-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám HITRE LAJOSNÉ Dani Éva drávapiski születésű, volt pécsi lakos 69 évesen elhunyt. Temetése 2019. március 27-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Szerető fia Attila
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk NEIDERT JÁNOSNÉ Habányi Mária 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 26-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. BÍRÓ LEÓNÉ Saortay Sarolta 2019. március 17-én, életének 86. évében szerettei körében elhunyt. Drága halottunk temetése 2019. március 26-án 14 órakor lesz a siklósi református temetőben. A gyászoló család
A Pécsi Jókai Mór Általános Iskola volt és jelenlegi nevelőtestülete megrendülve búcsúzik DR. BÍRÓ LEÓNÉ tanárnőtől. Sári iskolánk alapító tagja volt 1964-ben. Matematika-kémia szakos tanárként több évtizedig odaadóan nevelte, segítette a rábízott diákokat. Szerette iskoláját, kollégáit. Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük. Emlékét megőrizzük!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérünk, GULYÁS ISTVÁN bányász volt komlói, majd balatonfüredi lakos súlyos betegségben, 79 éves korában Lánycsókon elhunyt. Temetése 2019. március 27-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. Felesége és a gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk PÁLFALVAI LÁSZLÓNÉ 62 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése március 26-án 11 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, számos MÁV dolgozónak, akik IFJ. KOVÁCS SÁNDOR búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAMKOVITS PÉTERNÉ máriakéméndi lakos életének 80. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2019. március 22-én a 10 órakor kezdődő gyászmise után veszünk végső búcsút a máriakéméndi temetőben. Gyászoló szerettei