35°
30°
19°

Átgondolt lépések mentén fejlődik Majs község

Majsért nem csak a település képviselő-testülete, hanem a helyiek is sokat tesznek: számos ügyben munkájukkal, összefogásukkal járultak hozzá ahhoz, hogy a falu fejlődhessen. Pólya Krisztinát, Majs polgármesterét kérdeztük a fejlesztésekről.

– Milyen irányvonalak határozzák meg a település fejlődését?
– Minden évben rövid-, közép- és hosszú távú terveket tűzünk ki, ezeket fontossági, illetve sürgősségi sorrendbe állítjuk, majd meghatározzuk, hogy milyen forrásból valósíthatjuk meg elképzeléseinket. A tapasztalatok alapján elmondhatom, jól működik ez a rendszer. Szép példa erre a buszváró építése a Táncsics Mihály utcában, amely az idei év egyik legjelentősebb projektje volt. A már meglévő Kossuth utcai buszváró épületéhez hasonlót terveztünk, melynek megvalósulását helyi építőmesterek, kőművesek, asztalos is segítették. Több lakos felajánlott segítségével a település egy újabb szegletének rendbetételét kezdhettük meg. Gondot fordítottunk a patika épületének külső festésére, a kerítést helyi lakatos javította, építette be. Fáradozásaink eredményeként decemberben újra nyitott a gyógyszertár, bővült a településen elérhető szolgáltatások, vállalkozások köre. Terveink szerint a közeljövőben tovább szépítjük a gyógyszertár környékét, térkövezünk és parkosítunk is.

– Van más, hasonló nagyságú projektje a településnek?
– Évről évre szerepel a képviselő-testület fejlesztési céljai között a temető gondozása, ápolása. Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően kerítés védi az elhunytak nyugalmát, féltető került a ravatal elé, urnafalat építtettünk és parkosítottunk. Közadakozásból, a települési és a nemzetiségi önkormányzat, valamint az egyház támogatásával utat is építettünk a temetőben. A stációk felújítása magánszemély adományából valósulhatott meg. Az önkormányzat támogatásával az idei évben a keresztút végén álló három keresztet is restauráltattuk és gömbkőriseket ültettünk a stációk közé.

– Útfelújítás is szerepel a tervek között?
– Lépésről lépésre újítjuk fel a balesetveszélyes járda- és útszakaszokat a településen. Így épült az idei évben a Kossuth, Táncsics, Ady, Petőfi és Károlyi utcákban egy-egy járdaszakasz. Az Ady Endre, a Károlyi, a Dózsa György és Szegfű utcákban kátyúzunk, az óvoda előtti parkoló pedig aszfaltburkolatot kap. Az útfelújításokat lehetőségeinkhez mérten a következő években is folytatni szándékozunk.

– Milyen támogatásban részesülhetnek a lakók?
– Széles körű juttatási rendszert alakítottunk ki. Községünkben támogatást kapnak az első házasok, az újszülöttek, valamint a kisgyermekek nem kötelező oltásait is biztosítja az önkormányzat. Szep­temberben beiskolázási támogatásban részesülnek az óvodások, illetve az általános- és középiskolások. A felsőfokú tanulmányokat folytatókat Bursa Hungarica ösztöndíjjal segítjük. Októbertől kérhető az idősek fűtési támogatása, az idén összesen 166 köbméter szociális tűzifával mérsékeljük a családok fűtési költségeit. A temetkezési költségekhez is hozzájárulunk.

Kiadványt terveznek Majs bemutatására
2017-ben kezdte meg a Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület annak a fotósorozatnak a készítését, amely a gondos kezek által épített egykori parasztházakat és azok takaros környezetét mutatja be. A projekt egyszerre szól elődeinkről és a mai ember tiszteletéről, ami elődei felé árad. Az első képekből egy munkafolyamat alakult ki, melyekről az épületfotókon túl a hagyományőrző rendezvények, a település mindennapjainak pillanatképei is tanúskodnak. A szívmelengető fotók legszebb darabjai a polgármesteri hivatal falait díszítik. A sorozat képei pedig a településről készülő könyvben, marketinganyagokban lesznek elérhetők, megtekinthetők.

 

 

Minden korosztálynak szerveznek programokat

A civil szervezetek, intézmények segítségével megszervezett programokon, rendezvényeken megszólítják a gyermekeket, a családokat és az időseket.

– A fontosabb eseményekhez, évfordulókhoz is kötünk programokat, így a farsanghoz, pedagógusnaphoz, a búcsúhoz, Márton-naphoz, karácsonyhoz, vagy éppen az aktuális adventhez. A német nemzetiségi hagyományok ápolását a nemzetiségi önkormányzat biztosítja. Évente több alkalommal szervezünk kirándulásokat az ország tájaira, kulturális programjaira, melyek minimális összegért elérhetők – mondta Pólya Krisztina polgármester. Hozzátette, a kultúra ápolására is figyelmet fordítanak, így a településen rendszeresek a képkiállítások, az ismeretterjesztő előadások, koncertek. Az utóbbiak esetében a Harmónia Énekegyüttes segíti a szervezők munkáját.

Boldog lett az iskola és az óvoda is

Az idén a község mindkét oktatási-nevelési intézménye elérte a megtisztelő „Boldog Óvoda”, illetve „Boldog Iskola” címet. A program a negatív gondolkodásmódon próbál változtatni és egy optimista hozzáállást kialakítani a gyermekekben az élet kihívásaival szemben. A projekt eredményessége érdekében a programokba, foglalkozásokba az intézmények szeretnék a szülőket, partnereket és érdeklődőket is bevonni.

Az iskolában emellett infrastrukturális fejlesztések is megvalósulnak a fenntartó Mohácsi Tankerületi Központ nyertes pályázatának köszönhetően. Az elnyert 50 millió forintból megújul a tornaterem tetőszerkezete, korszerűsítik a fűtési rendszert, térkövezik az udvart, emellett az épületrészek közé féltetőt építenek és szaktantermeket alakítanak ki az SNI-s gyermek számára, valamint a rajz- és technikaórák biztosítására.

Megújulhatnak az önkormányzati épületek

Az elmúlt időszakban az önkormányzat több beadott pályázata is pozitív elbírálásban részesült, amelynek köszönhetően korszerűsödhetnek és megújulhatnak a majsi középületek.

A „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” címmel kiírt pályázaton 44 millió forintot nyert a község önkormányzata, ebből a posta, az önkormányzati varroda, valamint civil szervezeteknek is helyet adó épület külső felújítását, valamint az épület energetikai korszerűsítését végezték el.

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) beadott pályázatnak köszönhetően az Idősek Klubja újulhat meg. Az elnyert 63 millió forintból a meglévő épület külső-belső felújítása mellett az udvar megújítására, eszközök beszerzésére és napelemes rendszer telepítésére is lehetőség nyílik.

– A tervezésnél gondoltunk a nyugodt, családias légkör kialakítására, kikapcsolódási lehetőségek megteremtésére, így az udvaron lesz felnőtt játszótér, grillezőhely és fűszerkert. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után tavasszal szeretnénk az épület felújítását megkezdeni – tájékoztatott a községvezető.

A másik nyertes TOP-pályázatnak köszönhetően 109 millió forintot fordíthat az önkormányzat a középületeinek energetikai korszerűsítésére, így a polgármesteri hivatal, valamint a Majsi Mini Bölcsőde és Óvoda épületére napelemeket telepítenek, akadálymentesítik az intézményt, illetve az épület hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését is elvégzik.

Az idén alakult a szociális szövetkezet

Az önkormányzat 2015-ben belügyminisztériumi támogatásból egy varrodát hozott létre, melyben a közfoglalkoztatás keretében 15 embert tudnak foglalkoztatni. Munkaruházati termékeket állítanak elő hét másik településsel együtt. Konzorciumvezetőként a majsi önkormányzat feladata a termelés minden munkafolyamatának megszervezése a tervezéstől az értékesítésig.

Az idei évben – szem előtt tartva a munkahelyek teremtését, a település fejlesztésének a lehetőségét – megalakult a Majsi Munkaruházati Szociális Szövetkezet (MAMUSZ).

– Termékeink a web­áru­házunk­nak köszönhetően ma már nem csak önkormányzatok számára elérhetőek, hanem az ország, a világ bármely részéről megrendelhetők. A termékek forgalmazásából biztosítani tudjuk a működési kiadásokat és a nyereségünket természetesen a település fejlődésére fordítjuk – mondta Pólya Krisztina polgármester.

A település vezetői

A mintegy ezer lakosú település polgármestere Pólya Krisztina.

Alpolgármester: Bachmann Pál, jegyző: Czeiner Erika, aljegyző: Dr. Liebermann István. A képviselő-testület tagjai: Bachmann Pál, Hau József, Horváth Tamás, Huppert László György, Misa Krisztina és Tóth Gáborné.

A Majsi Német Önkormányzat elnöke Pólya Krisztina, tagjai: Hau Edina és Fekete Józsefné.

Háziorvos: Dr. Schwalm Mária, fogorvos: Dr. Nagy Klára, védőnő: Schmidtné Gyuricza Zsuzsanna.

Az óvoda vezetője Ágh Attiláné, a Frey János Általános Iskola igazgatója pedig Dani Gáborné. Az MTKT Idősek Klubját Skrut Györgyné vezeti. A Majs Község Fejlődéséért Közalapítvány elnöke dr. Péter János. A Majsi Kulturális Egyesület elnöke Tényi János, a Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület elnöke: Pólya Krisztina. Az Összefogás Majsért Egyesület elnöke Vicsik Szabolcs, a Majsi Táncsics Sportegyesület elnöke Dárdai László, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Laduver Albert, parancsnoka pedig Harangozó Árpád. A római katolikus plébános Bacsmai László, esperes, református lelkipásztor Wébel Zsolt.

A majsi polgármesteri hivatal elérhetősége: 7783 Majs, Kossuth L. u. 199. Telefon: +36-69/380-101

 

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Hosszabbítás: június 30-ig lehet nevezni a Fölszállott a páva gyerekévadába
Úszás
K. Mayer A.
Nagyon jól szerepeltek a harkányiak
Cserkút / 32 perce
Van, aki több ezer kaktuszt nevel a kertjében
Antal László szívesen átadja tapasztalatait a felnövekvő generáció tagjainak is.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MARETICS JÓZSEFNÉ Porkoláb Erzsébet a szigetvári ÁFÉSZ volt dolgozója 87 éves korában elhunyt. Temetése június 28-án 11 órakor lesz a szigetvári Turbéki temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BISCHOF FERENC mecseknádasdi lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 13 órakor lesz a Mecseknádasd alsó temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy DARVAS LÁSZLÓ szalántai lakos, életének 76. évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Temetése 2019. június 27-én, 14 órakor lesz a szalántai temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki CSÓKA ZOLTÁN temetésén részt vett, vagy bármely módon kifejezte együttérzését. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BENKŐ JÓZSEFNÉ Puskás Judit 76 éves korában, hosszantartó, gyógyíthatatlan betegség után elhunyt. Kérésére szűk családi körben eltemettük. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TETTINGER ISTVÁN életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. június 28-án 9 órakor lesz a szigetvári Turbéki temetőben. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy szeretett édesanyám, anyósunk, nagymamánk és dédimamánk, ÖZV. KOVÁCS MIKLÓSNÉ a Csertői Gyermekotthon volt dolgozója turonyi lakos életének 95. évében, június 14-én elhunyt. Temetése 2019. június 28-án 14 órakor lesz Szigetváron a Turbéki temetőben. A gyászoló család
"Mindannyian kaptunk Tőle valamit, egy álmot, egy emléket és egy kis bátorságot. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BIRÓ GYULA Pécs-üszögi lakos 63 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. július 2-án 13 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető dísztermében. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ZSUPÁN IMRÉNÉ Gerner Anna Pécsi Gyermekklinika volt dolgozója 65 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 27-én, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a magyarsarlósi temetőben. Gyászoló szerettei
"Nézegetünk rólad egy képet, közben felidézünk egy régi emléket. Könnyeink mögül látjuk arcodat. Szívünk fáj, tisztán halljuk hangodat.” NEMES FERENCNÉ Évi néni halálának 14. évfordulójára emlékezünk. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, nagymamám, DR. VARGHA DEZSŐNÉ Törtely Zsuzsanna 66 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése 2019. június 27-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamám, anyósom, ORBÁN GYULÁNÉ Zéman Julianna 90 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. június 28-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
"Mindannyian kaptunk Tőle valamit, egy álmot, egy emléket és egy kis bátorságot. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BIRÓ GYULA Pécs-üszögi lakos 63 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. július 2-án 13 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető dísztermében. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatom, hogy DAMÁSDI MÁRIA életének 58. évében átadta lelkét a Mindenható Istennek. Temetése 2019. június 28-án, a 14.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a Gyertyaszentelő Boldogasszony (Pécs-belvárosi) templomból. Sancta Maria, ora pro nobis! Szerető fia
Tudatjuk, hogy szeretett férjem, apukánk, nagypapánk, dédipapa, INCZÉDI ISTVÁN 79 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 27-én 14 órakor lesz a vasasi temetőben. Fájdalomtól porig sújtott család