Egészségház építésére lenne szükség Siklósnagyfaluban

Az elmúlt években jelentős változásokat tudhat maga mögött Siklósnagyfalu, az itt élők pedig a számos felzárkóztató és szociális programokon keresztül megannyi támogatásban részesülhettek. Kosztics Józseffel, a község polgármesterével beszélgettünk.

– Mennyi gyermekkel indul az iskola?
– Örülünk annak, hogy sok más településsel ellentétben Siklósnagyfalut nem fenyegeti az elöregedés veszélye, sőt szerencsére évente 6-8 gyermek születik. Ennek köszönhetően sem az óvodában, sem az iskolánkban nem jelent gondot a gyereklétszám. Ebben az évben is sikerült az iskolánkat a fenntartóval közösen működtetnünk, így rendben el tudjuk kezdeni az évet.

– Az iskola összevont csoporttal működik…
– Így van, a 2012/2013-as tanévben indult. Az elsőtől harmadik osztályig járnak ide a gyerekek. Az összevont csoportnak számos előnye is van, amelyet mi fontosnak is tartottunk. Ezekkel a gyerekekkel többet kell foglalkozni, és ez így meg is történik. Emellett természetesen az a cél, hogy amikor a gyerekek bekerülnek egy másik iskolába a negyedik osztályos korukban, akkor ne hátránnyal induljanak, vagyis olyan tudással és kompetenciákkal rendelkezzenek, mint a kortársaik.

– Pályázott az önkormányzat az elmúlt években?
– Nagyon szeretnénk egy egészségházat építeni, meg is vannak a látványtervek, előkészítettük a tervdokumentációt, de sajnos nem tudtuk beadni a pályázatot a Magyar Falu Program keretében, mert akkora összegből, amelyet lehetett volna nyerni rá, nem tudtuk volna megvalósítani a beruházást. Az az igazság, hogy jelenleg a többfunkciós Csillagházban próbálunk megoldani mindent, itt fogadja az orvos a betegeket, de nyilvánvalóan nincs nyugodt légkör, mert egy térben van minden.

– Milyen egyéb funkciókat lát el a Csillagház?
– A közösségi programoknak ad helyet. Volt itt már tanoda jellegű foglalkozás, de képzéseket, előadásokat, lakossági fórumokat is tartunk itt. Ezen kívül keresztelő, ballagás, családi események helyszíne, hiszen 150-200 fő befogadására alkalmas. Az épületet 2014-ben újítottuk fel egy pályázati projekt keretében. A támogatásból még számos rendezvényt, képzést tartottunk itt és egy másik projektből pedig sikerült kialakítani a szociális bérlakásokat. Nyolc újat építettünk és kettő lakást felújítottunk.

– Terveznek továbbiakat is építeni?
– Igen, kiírtak az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében is egy ehhez hasonló programot „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” címen. Beadtuk a pályázatunkat, de még várjuk az elbírálását. A projekt infrastrukturális beruházásaira az önkormányzat 200 millió forintot már elnyert, ebből 3 új lakást kellene felépíteni és 3 lakást felújítani. Mivel azonban ezek egymásra épülő projektek, meg kell várnunk, amíg a másikról is megérkezik a válasz.

– Milyen egyéb tervek vannak még?
– A belterületi útjainkat kellene rendbe tenni, mert azokat utoljára talán a 80-as években aszfaltozták. Tervezzük, hogy a Magyar Falu Program keretében pályázunk erre. A Dózsa utca és a Rákóczi utca különösen rossz állapotban van, de mindegyik útra ráférne az újraaszfaltozás.

– Hogy áll a település közművesítése?
– A gáz bevezetésével azért nem foglalkozott a képviselő-testület, mert azt látjuk, hogy nem biztos, hogy ki tudnák fizetni a gázszámlát a lakók. Ennél nagyobb gond viszont a szennyvíz kezelése, ami talán megoldódni látszik, ugyanis az önkormányzat is csatlakozott a nagyharsányi önkormányzat pályázatához. Ha ezt elnyerjük, akkor elkezdődhet a csatornázás.

Még mindig sok problémát okoz az illegális szemétlerakó

Hetven közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál, ami elég magas létszám. A dolgozók a település karbantartásával foglalkoznak, emellett öt hektáron termesztenek paprikát, paradicsomot, krumplit, amelyet a faluban osztunk szét. Ezen kívül nagyon sok az illegális szemétlerakó, azokat próbálják folyamatosan felszámolni. Ez óriási gondot okoz a településen, a falu határába ugyanis nem csak a helyiek viszik a szemetet, hanem más településekről is ide hordják a hulladékot, ráadásul magántulajdonú területekre is. Ennek megoldására az önkormányzat egy településőri szolgálatot szeretne elindítani, de ez – mint a polgármester elmondta – nyilvánvalóan a következő testület feladata lesz.

Méltón ünnepelték a település jubileumát

Az önkormányzat a Dél-Baranya Határmenti Települések Egyesülete LEADER Akciócsoport által kiírt pályázaton (VP6-19.2.1.-19-1-17) és az Európai Unió által finanszírozva három rendezvény megvalósítására nyert támogatást. Ennek első állomása volt az augusztus 20-i esemény, amely a kultúra és hagyományok megőrzésére fókuszált, és méltón ünnepelte meg a település fennállásának 725. évfordulóját.

Siklósnagyfalu, amely a 14. századtól mezővárosi rangot nyert el, komoly jelentőséggel és kiváltságokkal rendelkezett a települések tekintetében. 1329-től a vármegye gyűléseinek adott otthont, és a nádor szintén a községben tartott gyűléseket. A keddi ünnepségre nagyon sokan érkeztek, környező településekről is.
A rendezvényen a Siklósi és Sellyei Járás hagyományőrző együttesei léptek fel, volt középkori katonai, illetve lovasbemutató, a roma kultúráról, értékekről és a társadalmi felzárkóztatásról pedig előadásokat hallgathattak az érdeklődők. A térség és a település helyi termékei és a roma gasztronómiai hagyományai is a kilátogatók elé tárultak a kitelepülő termelők által. A rendezvényre kilátogatókat állófogadás várta.

Hagyományőrző zenekarok, illetve a település tanulóinak előadásai még színesebbé tették a programot, megemlékezve Siklósnagyfalu történelmének legfontosabb eseményeiről. A gyerekeknek légvárral kedveskedtek, késő este pedig tűzijátékkal zárták a programot.

A program kiemelt része volt az is, amikor a „Siklósnagyfalu díszpolgára cím”, valamint „Siklósnagyfalu közösségi életéért” díjátadására kerül sor.

– A díszpolgári címet Petrovics József, Kovács Dezső, Piroska Lőrincné és Orsós Mihály kapták. Ők mindannyian itt élnek, helyi lakosok, sokat tettek a településünkért, illetve szűkebb és tágabb környezetükben is tiszteletre méltó emberek. Mellettük tízen kaptak közösségi munkáért díjat. Jövőre, ha mi maradunk a képviselő-testületben, szeretnénk olyan embereknek is átadni ezeket a rangos elismeréseket, akik ugyan nem Siklósnagyfaluban élnek, de nagyon sokat tettek már Siklósnagyfaluért, illetve az itt élő emberekért.

A település vezetői

A csaknem ötszáz lakosú község polgármestere Kosztics József. Alpol-gármester: Petrovics Tibor és Kovács Ottó. A képviselő-testület további tagjai: Jovánovics Tibor, Kopnyik József. A roma nemzetiségi önkormányzat: Jovánovics Tibor (elnök), Ignácz Zorán, Kopnyik József. Siklósnagyfalu Alsószentmártonnal alakított közös önkormányzati hivatalt, amelynek székhelye Siklósnagyfaluban működik, jegyző dr. Tamás Gábor, hivatalvezető Ottó Krisztián. Jogtanácsos: dr. Martina Ildikó. Háziorvos: dr. Varga Dániel. Védőnő: Földi Mária. Házigondozó: Tesch Józsefné. Az óvoda megbízott vezetője: Tóth Tünde. Könyvtáros: Piroska Lőrincné.
Az önkormányzat címe: 7823 Siklósnagyfalu, Kossuth Lajos utca 8/A. Telefon: 72/701-825.

Az idén is várható szociális tűzifa

Az önkormányzat az elmúlt években is részt vett a kormány által biztosított szociális tűzifa programban. Mint Kosztics József polgármester elmondta, az idén összesen 290 köbméter tűzifa megvásárlására pályáztak támogatásért. A lakók által benyújtott kérelmek alapján, a rászorultsági alapot figyelembe véve döntött a testület a fa kiosztásáról. Családonként 1-3 köbméter tűzifával tudtak segíteni a fűtési költségek csökkentésében.

Hozzászólások

tánc
bama.hu
Mazsorettesek kerestetnek – várják a jelentkezőket
teljesítmény / 32 perce
Közgazdász: a tartós gazdasági fejlődéshez a tudásba kell befektetni
A magyar szellemi hozzáadott értéket is növelni kell.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. ACZÉL ISTVÁNNÉ Bencze Mária 98 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy NAGY BÁLINT 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető oldaltermében. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, CSOKONYAI JÓZSEF 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. Kérjük csak egy szál fehér rózsát hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy GROSCH FERENCNÉ Andics Irén 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk, KISS DEZSŐNÉ Kumli Mária Magdolna türelemmel viselt, hosszú betegsége után 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Mert napjai életemnek oly hirtelen elkelének, mint a füst és a pára." DR. TAMÁSY VERONIKA temetése 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A szentmise kezdete 13 óra. A gyászoló rokonok és barátok
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KELEMEN SÁNDORNÉ volt Dédász és Eon dolgozó, 70 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint szűk családi körben, 2019. szeptember 18-án kísértük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk egykori ciszterci diák, DR. PERR GYULA halálának 14. évfordulójára. Tiszteletére 2019. szeptember 25-én, szerdán reggel 7.45 órakor a Belvárosi Templomban gyászmisét mondatunk. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, VÁRADI JÓZSEFNÉ 85 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy ANDRÁS ISTVÁNNÉ poklosi lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 20-án 9 órakor lesz a poklosi temetőben. A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. Gyászoló szerettei
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk GRIFFATON MIKLÓS temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, TOLNAI JÁNOSNÉ 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én, 15 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. Részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DRASKOVIC GYULA kozármislenyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 23-án 11 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk JASPER TIBOR gyódi lakos, hosszantartó betegség után 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a szilvási temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, MÁTYÁS ISTVÁN a Volán nyugdíjasa hosszantartó betegség után 82 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagydíszterméből. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család