Folyamatosan fejlődik a Baranya-Víz Zrt.

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

IVÓVÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

Az egészséges ivóvíz-ellátási igényeket, mind mennyiségi, mind minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvízzel. A következő helyszínrajz szemlélteti a Baranya-Víz Zrt. ellátási területének összetételét ivóvízellátás vonatkozásában. Az üzemeltetésünkben lévő települések ivóvízellátását 97 vízműrendszerrel látjuk el. Mind az ellátott, mind az érintett településszám szempontjából a két legnagyobb rendszer a Mohácsi kistérségi vízmű és a Komlói kistérségi vízmű.

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS, -TISZTÍTÁS

Az ellátási területünkön 25 szennyvízrendszert üzemeltetünk, melyhez tartozik 21 szennyvíztisztító telep. A gazdasági társaságunk a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően üzemeltetési engedély alapján végzi a víziközmű szolgáltatást. 2014-ben kiadott működési engedélyben meghatározott szervezet felépítését, a MohácsVíz Kft., a Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. és a Komló-víz Kft. BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadását, az új szervezet működtetését, integrálását eredményesen megoldottuk.

Működésünk az engedélyben foglaltak szerint történik. Működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150 ezer fő ellátott lakos él. A társaság fő célja a biztonságos ivóvízellátás és a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás, a tulajdonos önkormányzatokkal való együttműködés.

Fontosnak tartjuk munkaadóként a foglalkoztatottság fenntartását, a környezetvédelem szerepét. Szervezetünk Baranya megye egyik legnagyobb szolgáltatási területén működik és biztosít a lakosság, illetve partnerei számára:
• korszerű vízműrendszeren keresztüli egészséges ivóvízellátást,
• egyes települések esetében kommunális eredetű szennyvízelvezetést, -tisztítást,
• a folyamatos minőségi elvárásoknak való megfelelés garantálásához NAT akkreditációval rendelkező vizsgálólaboratóriumi méréseket,
• víziközmű vezetékek és műtárgyak kivitelezését.

A feladatok komplexek, valamennyi érintett önkormányzat fejlesztési, fejlődési elképzelését figyelembe véve alakítjuk szolgáltatásainkat, illetve veszünk át üzemeltetésre szennyvízrendszereket, -tisztítókat. A fejlesztési és működtetési feladatokat szervezetünk fogja össze, koordinálja, illetve közreműködik bizonyos mértékig azok megvalósításában. A tevékenységeink – a technológiákat, illetve módszereket alapul véve – élvonalbeli szerepet töltenek be a legújabb hálózatüzemeltetési technológiák magyarországi alkalmazásában. Szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységeinkkel meghatározó szerepet töltünk be a térség működésében, illetve az élhetőség biztosításában. Az általunk üzemeltetett rendszerek nagy része mintegy 20–50 évesek, így napi munkánk során ezen időszak eredményeire és tapasztalataira támaszkodunk.

A mára kialakított rendszerek folyamatos fejlesztése összhangban van az Európai Unió elvárásaival, hiszen egyrészt ivóvízminőségjavító programokkal, másrészt vízbázisvédelemmel, harmadrészt környezetvédelmi intézkedésekkel teszünk eleget kötelezettségeinknek. Szervezetünk működtetése, irányítása folyamatos munkát, egyben folyamatos megfelelést követel meg, hiszen az igények, elvárások mind a jogszabályi, mind a szakmai, mind pedig a megrendelői oldalról folyamatosan egyaránt jelentkeznek, továbbá a működés fenntarthatósága érdekében is elengedhetetlen a fejlődés.

 

 

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Vállalkozásindítást és a vállalkozások fejlesztését támogató program indul
Peking 2022
Bemutatták a téli olimpia kabalafiguráit
MLSZ / 1 órája
Három bajnoki mérkőzésre eltiltották Cukalaszt
A görög légiós azért kapta a büntetést, mert a szombati, Mezőkövesd elleni összecsapáson arcon ütötte ellenfelét.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MAGYAR GYULA famíves, népi iparművész 2019. szeptember 5-én 65 éves korában elhunyt. Búcsúztatója 2019. szeptember 20-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamánk, DR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ Balog Etelka 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagydíszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy DR. KISPÁL GYULÁNÉ 85 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
"Lelked reméljük békére talált S TE már a mennyből vigyázol majd reánk." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SPENGLER ÁRMIN volt hásságyi, majd ellendi lakos életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én a 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelen voltak drága halottunk, CSABAI ALAJOS temetésén, így fájdalmunkat enyhítették. Köszönjük a ház lakóinak és a PTE dolgozóinak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, ki szerettei szívében él tovább." Fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy KALOTAI JÁNOS 2019. augusztus 25-én elhagyta e földi világot. Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Fájó szívvel emlékezünk KRÄHLING JÁNOS halálának első évfordulóján. Felesége, gyermekei, unokái, rokonok és barátok
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH SÁNDORNÉ 90 éves korában eltávozott közülünk. Temetése a magyarürögi temetőben 2019. szeptember 20-án, a 11 órai szentmise után lesz. Megköszönjük mindenkinek, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerettei
"Nézegetünk rólad egy képet, közben felidézünk egy régi emléket. Könnyeink mögül látjuk arcodat. Szívünk fáj, tisztán halljuk hangodat.” KORDIKNÉ HORVÁTH ERIKA halálának 2. évfordulójára emlékezünk. Kordik család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL GÁBORNÉ Szabó Mária életének 73. évében, váratlanul elhunyt. Drága halottunk temetése 2019. szeptember 19-én, 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÉNZES GÁBOR 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 19-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető férjem, édesapám, testvérem, rokonunk, TAKÁCS ISTVÁN volt 506-os szakmunkásképző volt tanára, türelemmel viselt betegségét követően 78 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én a 11 órakor kezdődő gyászmise után lesz a magyarürögi temetőben. Gyászoló család
"Lelked reméljük békére talált S TE már a mennyből vigyázol majd reánk." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SPENGLER ÁRMIN volt hásságyi, majd ellendi lakos életének 92. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én a 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem DR. PÉTERFALVY ISTVÁN halálának 1. évfordulóján. „Eltelt egy év, már nem látlak többé, de szívemben itt leszel mindörökké. Bármilyen csodás a világi élet, pótolni nem tud soha senki Téged! Hiányod elviselni nehéz és míg szívem dobban Te örökké benne élsz!" Szerető feleséged: Júlia
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy MASSÁNYI CSILLA 2019. szeptember 6-án életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 18-án 14 órakor lesz a szigetvári kanizsai temetőben. Megköszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló rokonság