Folyamatosan fejlődik a Baranya-Víz Zrt.

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

IVÓVÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

Az egészséges ivóvíz-ellátási igényeket, mind mennyiségi, mind minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvízzel. A következő helyszínrajz szemlélteti a Baranya-Víz Zrt. ellátási területének összetételét ivóvízellátás vonatkozásában. Az üzemeltetésünkben lévő települések ivóvízellátását 97 vízműrendszerrel látjuk el. Mind az ellátott, mind az érintett településszám szempontjából a két legnagyobb rendszer a Mohácsi kistérségi vízmű és a Komlói kistérségi vízmű.

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS, -TISZTÍTÁS

Az ellátási területünkön 25 szennyvízrendszert üzemeltetünk, melyhez tartozik 21 szennyvíztisztító telep. A gazdasági társaságunk a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően üzemeltetési engedély alapján végzi a víziközmű szolgáltatást. 2014-ben kiadott működési engedélyben meghatározott szervezet felépítését, a MohácsVíz Kft., a Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. és a Komló-víz Kft. BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadását, az új szervezet működtetését, integrálását eredményesen megoldottuk.

Működésünk az engedélyben foglaltak szerint történik. Működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150 ezer fő ellátott lakos él. A társaság fő célja a biztonságos ivóvízellátás és a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás, a tulajdonos önkormányzatokkal való együttműködés.

Fontosnak tartjuk munkaadóként a foglalkoztatottság fenntartását, a környezetvédelem szerepét. Szervezetünk Baranya megye egyik legnagyobb szolgáltatási területén működik és biztosít a lakosság, illetve partnerei számára:
• korszerű vízműrendszeren keresztüli egészséges ivóvízellátást,
• egyes települések esetében kommunális eredetű szennyvízelvezetést, -tisztítást,
• a folyamatos minőségi elvárásoknak való megfelelés garantálásához NAT akkreditációval rendelkező vizsgálólaboratóriumi méréseket,
• víziközmű vezetékek és műtárgyak kivitelezését.

A feladatok komplexek, valamennyi érintett önkormányzat fejlesztési, fejlődési elképzelését figyelembe véve alakítjuk szolgáltatásainkat, illetve veszünk át üzemeltetésre szennyvízrendszereket, -tisztítókat. A fejlesztési és működtetési feladatokat szervezetünk fogja össze, koordinálja, illetve közreműködik bizonyos mértékig azok megvalósításában. A tevékenységeink – a technológiákat, illetve módszereket alapul véve – élvonalbeli szerepet töltenek be a legújabb hálózatüzemeltetési technológiák magyarországi alkalmazásában. Szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységeinkkel meghatározó szerepet töltünk be a térség működésében, illetve az élhetőség biztosításában. Az általunk üzemeltetett rendszerek nagy része mintegy 20–50 évesek, így napi munkánk során ezen időszak eredményeire és tapasztalataira támaszkodunk.Folyamatosan fejlődik a Baranya-Víz Zrt.

A mára kialakított rendszerek folyamatos fejlesztése összhangban van az Európai Unió elvárásaival, hiszen egyrészt ivóvízminőségjavító programokkal, másrészt vízbázisvédelemmel, harmadrészt környezetvédelmi intézkedésekkel teszünk eleget kötelezettségeinknek. Szervezetünk működtetése, irányítása folyamatos munkát, egyben folyamatos megfelelést követel meg, hiszen az igények, elvárások mind a jogszabályi, mind a szakmai, mind pedig a megrendelői oldalról folyamatosan egyaránt jelentkeznek, továbbá a működés fenntarthatósága érdekében is elengedhetetlen a fejlődés.

 

 

Hozzászólások

miért ne?
Justin Bieber és a Pókember élő bejelentkezése a nap durranása
karanténba vonult / 6 perce
Pozitív lett Győr polgármesterének második koronavírustesztje
Dézsi Csaba András azután végeztette el a két tesztet önköltségen egy magánlaborban, hogy kiderült, a város jegyzőjének pozitív lett a koronavírustesztje.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DOBOS GYÖRGYNÉ Tanács Anna 75 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 3-án 14 órakor lesz a Pécs-somogyi temetőben. A gyászoló család
Ezúton értesítünk minden rokont és ismerőst, hogy szerettünk, MAJLÁTI KÁLMÁN búcsúztatása és temetése 2020. április 3-án 12.30 órakor szűk családi körben történik. Kérjük tartsák meg őt emlékezetükben. Köszönettel a gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÉVA ZOLTÁNNÉ Jakab Mária a POTE Bőrklinika volt dolgozója 85 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 2020. április 3-án a 13.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. MÁJLINGER ISTVÁN 83 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 6-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ANDORNÉ Miron Erzsébet 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 2-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik DR. RUDOLF JÓZSEF temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek vagy részvétnyilvánítást küldtek, a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak. A gyászoló család
"Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyám, S mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi Édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikénk, sógornőnk és kedves rokonunk, GERST JÓZSEFNÉ Mausz Rozália fazekasbodai lakos 83 éves korában elhunyt. Szeretett halottunkat szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra. Búcsúztatója egy későbbi időpontban lesz szentmise keretében. A gyászoló család
„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÁNJÁN JÁNOS volt villányi lakos 2020. március 22-én 90 éves korában örökre megpihent. Tekintettel a mostani járványhelyzetre - hamvasztás utáni búcsúztatására - a járvány elmúltát követően kerül sor. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MILKOVICS JENŐNÉ 88 éves korában elhunyt. Temetése április 1-én, 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Gyászoló szerettei
Értesítjük kedves ismerőseinket, hogy ZSINKÓ MAGDOLNA könyvelő, adótanácsadó életének 83. évében elhunyt. Temetése 2020. március 30-án, 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából, szűk családi körben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédikénk, PÁLMAI JÁNOSNÉ Vakaró Anna (Baba) váratlanul elhunyt. Tőle 2020. március 28-án, 11 órakor búcsúzunk szűk családi körben a kozármislenyi temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. RUDOLF JÓZSEF életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. március 27-én, pénteken 14 órakor lesz a siklósi temetőben. A kialakult helyzetre való tekintettel, kérnénk a részvétnyilvánítás mellőzését! A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk GASPARICH GYÖRGYNÉ Gertig Éva pécsi lakos 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 2-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. A gyászoló család
„Elfeledni Téged soha nem lehet, mert te voltál a jóság és a szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, nagymamánk PETROVAI LÁSZLÓNÉ Vörös Katalin életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. március 31-én 13.30 órakor lesz a Pécs-Hirdi temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagymamám, testvérem, keresztanyám BÖHL TIBORNÉ Kovács Irén 81 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt. Temetése 2020. április 2-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei