34°
30°
19°

Folyamatosan fejlődik a Baranya-Víz Zrt.

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

IVÓVÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

Az egészséges ivóvíz-ellátási igényeket, mind mennyiségi, mind minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvízzel. A következő helyszínrajz szemlélteti a Baranya-Víz Zrt. ellátási területének összetételét ivóvízellátás vonatkozásában. Az üzemeltetésünkben lévő települések ivóvízellátását 97 vízműrendszerrel látjuk el. Mind az ellátott, mind az érintett településszám szempontjából a két legnagyobb rendszer a Mohácsi kistérségi vízmű és a Komlói kistérségi vízmű.

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS, -TISZTÍTÁS

Az ellátási területünkön 25 szennyvízrendszert üzemeltetünk, melyhez tartozik 21 szennyvíztisztító telep. A gazdasági társaságunk a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően üzemeltetési engedély alapján végzi a víziközmű szolgáltatást. 2014-ben kiadott működési engedélyben meghatározott szervezet felépítését, a MohácsVíz Kft., a Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. és a Komló-víz Kft. BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadását, az új szervezet működtetését, integrálását eredményesen megoldottuk.

Működésünk az engedélyben foglaltak szerint történik. Működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150 ezer fő ellátott lakos él. A társaság fő célja a biztonságos ivóvízellátás és a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás, a tulajdonos önkormányzatokkal való együttműködés.

Fontosnak tartjuk munkaadóként a foglalkoztatottság fenntartását, a környezetvédelem szerepét. Szervezetünk Baranya megye egyik legnagyobb szolgáltatási területén működik és biztosít a lakosság, illetve partnerei számára:
• korszerű vízműrendszeren keresztüli egészséges ivóvízellátást,
• egyes települések esetében kommunális eredetű szennyvízelvezetést, -tisztítást,
• a folyamatos minőségi elvárásoknak való megfelelés garantálásához NAT akkreditációval rendelkező vizsgálólaboratóriumi méréseket,
• víziközmű vezetékek és műtárgyak kivitelezését.

A feladatok komplexek, valamennyi érintett önkormányzat fejlesztési, fejlődési elképzelését figyelembe véve alakítjuk szolgáltatásainkat, illetve veszünk át üzemeltetésre szennyvízrendszereket, -tisztítókat. A fejlesztési és működtetési feladatokat szervezetünk fogja össze, koordinálja, illetve közreműködik bizonyos mértékig azok megvalósításában. A tevékenységeink – a technológiákat, illetve módszereket alapul véve – élvonalbeli szerepet töltenek be a legújabb hálózatüzemeltetési technológiák magyarországi alkalmazásában. Szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységeinkkel meghatározó szerepet töltünk be a térség működésében, illetve az élhetőség biztosításában. Az általunk üzemeltetett rendszerek nagy része mintegy 20–50 évesek, így napi munkánk során ezen időszak eredményeire és tapasztalataira támaszkodunk.

A mára kialakított rendszerek folyamatos fejlesztése összhangban van az Európai Unió elvárásaival, hiszen egyrészt ivóvízminőségjavító programokkal, másrészt vízbázisvédelemmel, harmadrészt környezetvédelmi intézkedésekkel teszünk eleget kötelezettségeinknek. Szervezetünk működtetése, irányítása folyamatos munkát, egyben folyamatos megfelelést követel meg, hiszen az igények, elvárások mind a jogszabályi, mind a szakmai, mind pedig a megrendelői oldalról folyamatosan egyaránt jelentkeznek, továbbá a működés fenntarthatósága érdekében is elengedhetetlen a fejlődés.

 

 

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Hosszabbítás: június 30-ig lehet nevezni a Fölszállott a páva gyerekévadába
Túl hangosak
bama.hu
A belvárosi terek közelében jellemző a csendháborítás
hagyományőrzés / 11 perce
Gyermeknéptánc-találkozót tartottak Oromhegyesen
11 néptánccsoport mutatta be tudását a rendezvényen.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MARETICS JÓZSEFNÉ Porkoláb Erzsébet a szigetvári ÁFÉSZ volt dolgozója 87 éves korában elhunyt. Temetése június 28-án 11 órakor lesz a szigetvári Turbéki temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BISCHOF FERENC mecseknádasdi lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 28-án, pénteken 13 órakor lesz a Mecseknádasd alsó temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet." Fájó szívvel tudatjuk, hogy DARVAS LÁSZLÓ szalántai lakos, életének 76. évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Temetése 2019. június 27-én, 14 órakor lesz a szalántai temetőben. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki CSÓKA ZOLTÁN temetésén részt vett, vagy bármely módon kifejezte együttérzését. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BENKŐ JÓZSEFNÉ Puskás Judit 76 éves korában, hosszantartó, gyógyíthatatlan betegség után elhunyt. Kérésére szűk családi körben eltemettük. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TETTINGER ISTVÁN életének 88. évében elhunyt. Temetése 2019. június 28-án 9 órakor lesz a szigetvári Turbéki temetőben. A gyászoló család
Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy szeretett édesanyám, anyósunk, nagymamánk és dédimamánk, ÖZV. KOVÁCS MIKLÓSNÉ a Csertői Gyermekotthon volt dolgozója turonyi lakos életének 95. évében, június 14-én elhunyt. Temetése 2019. június 28-án 14 órakor lesz Szigetváron a Turbéki temetőben. A gyászoló család
"Mindannyian kaptunk Tőle valamit, egy álmot, egy emléket és egy kis bátorságot. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BIRÓ GYULA Pécs-üszögi lakos 63 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. július 2-án 13 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető dísztermében. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ZSUPÁN IMRÉNÉ Gerner Anna Pécsi Gyermekklinika volt dolgozója 65 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 27-én, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a magyarsarlósi temetőben. Gyászoló szerettei
"Nézegetünk rólad egy képet, közben felidézünk egy régi emléket. Könnyeink mögül látjuk arcodat. Szívünk fáj, tisztán halljuk hangodat.” NEMES FERENCNÉ Évi néni halálának 14. évfordulójára emlékezünk. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, nagymamám, DR. VARGHA DEZSŐNÉ Törtely Zsuzsanna 66 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése 2019. június 27-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamám, anyósom, ORBÁN GYULÁNÉ Zéman Julianna 90 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2019. június 28-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
"Mindannyian kaptunk Tőle valamit, egy álmot, egy emléket és egy kis bátorságot. Nélküle nem mernénk kergetni ennyire ködös álmokat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BIRÓ GYULA Pécs-üszögi lakos 63 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2019. július 2-án 13 órakor veszünk tőle a pécsi köztemető dísztermében. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatom, hogy DAMÁSDI MÁRIA életének 58. évében átadta lelkét a Mindenható Istennek. Temetése 2019. június 28-án, a 14.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a Gyertyaszentelő Boldogasszony (Pécs-belvárosi) templomból. Sancta Maria, ora pro nobis! Szerető fia
Tudatjuk, hogy szeretett férjem, apukánk, nagypapánk, dédipapa, INCZÉDI ISTVÁN 79 éves korában elhunyt. Temetése 2019. június 27-én 14 órakor lesz a vasasi temetőben. Fájdalomtól porig sújtott család