Hallgassa élőben!

Folyamatosan fejlődik a Baranya-Víz Zrt.

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

IVÓVÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS

Az egészséges ivóvíz-ellátási igényeket, mind mennyiségi, mind minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvízzel. A következő helyszínrajz szemlélteti a Baranya-Víz Zrt. ellátási területének összetételét ivóvízellátás vonatkozásában. Az üzemeltetésünkben lévő települések ivóvízellátását 97 vízműrendszerrel látjuk el. Mind az ellátott, mind az érintett településszám szempontjából a két legnagyobb rendszer a Mohácsi kistérségi vízmű és a Komlói kistérségi vízmű.

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS, -TISZTÍTÁS

Az ellátási területünkön 25 szennyvízrendszert üzemeltetünk, melyhez tartozik 21 szennyvíztisztító telep. A gazdasági társaságunk a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően üzemeltetési engedély alapján végzi a víziközmű szolgáltatást. 2014-ben kiadott működési engedélyben meghatározott szervezet felépítését, a MohácsVíz Kft., a Sziget-Víz Kft., a Tenkesvíz Kft. és a Komló-víz Kft. BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadását, az új szervezet működtetését, integrálását eredményesen megoldottuk.

Működésünk az engedélyben foglaltak szerint történik. Működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150 ezer fő ellátott lakos él. A társaság fő célja a biztonságos ivóvízellátás és a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás, a tulajdonos önkormányzatokkal való együttműködés.

Fontosnak tartjuk munkaadóként a foglalkoztatottság fenntartását, a környezetvédelem szerepét. Szervezetünk Baranya megye egyik legnagyobb szolgáltatási területén működik és biztosít a lakosság, illetve partnerei számára:
• korszerű vízműrendszeren keresztüli egészséges ivóvízellátást,
• egyes települések esetében kommunális eredetű szennyvízelvezetést, -tisztítást,
• a folyamatos minőségi elvárásoknak való megfelelés garantálásához NAT akkreditációval rendelkező vizsgálólaboratóriumi méréseket,
• víziközmű vezetékek és műtárgyak kivitelezését.

A feladatok komplexek, valamennyi érintett önkormányzat fejlesztési, fejlődési elképzelését figyelembe véve alakítjuk szolgáltatásainkat, illetve veszünk át üzemeltetésre szennyvízrendszereket, -tisztítókat. A fejlesztési és működtetési feladatokat szervezetünk fogja össze, koordinálja, illetve közreműködik bizonyos mértékig azok megvalósításában. A tevékenységeink – a technológiákat, illetve módszereket alapul véve – élvonalbeli szerepet töltenek be a legújabb hálózatüzemeltetési technológiák magyarországi alkalmazásában. Szolgáltatásainkkal, illetve tevékenységeinkkel meghatározó szerepet töltünk be a térség működésében, illetve az élhetőség biztosításában. Az általunk üzemeltetett rendszerek nagy része mintegy 20–50 évesek, így napi munkánk során ezen időszak eredményeire és tapasztalataira támaszkodunk.

A mára kialakított rendszerek folyamatos fejlesztése összhangban van az Európai Unió elvárásaival, hiszen egyrészt ivóvízminőségjavító programokkal, másrészt vízbázisvédelemmel, harmadrészt környezetvédelmi intézkedésekkel teszünk eleget kötelezettségeinknek. Szervezetünk működtetése, irányítása folyamatos munkát, egyben folyamatos megfelelést követel meg, hiszen az igények, elvárások mind a jogszabályi, mind a szakmai, mind pedig a megrendelői oldalról folyamatosan egyaránt jelentkeznek, továbbá a működés fenntarthatósága érdekében is elengedhetetlen a fejlődés.

 

 

Hozzászólások

Hiányzó láncszem
Nagy titkot tárhat fel egy 480 millió éves fosszília
időjárás / 11 perce
Folytatódik a felhős idő, hó is eshet
Hat foknál nem is lesz melegebb.
Gyász
Megrendülten tudatjuk,hogy KURUCZ ISTVÁN a General Autójavító Kft. tulajdonosa rövid betegségben 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 29-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Megrendülten, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeretett hozzátartozóink FRANK LÁSZLÓ és FRANK LÁSZLÓNÉ (Berta Amália) örökre lehunyták szemüket. Temetésükre szűk családi körben kerül sor. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt testük pihenni tér." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink WEIDINGER ANTALNÉ Kerényi Erzsébet 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 27-én a 12 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Összetört szívvel tudatjuk, hogy DR. CSERÉP ATTILÁNÉ Szabó Gabriella váratlanul, 65 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Szerető férje, lánya
Egy rögös út végére érve SCHAMA JÁNOS kárpitos mester 96 éves korában megpihent. Utolsó útjára szűk családi körben kísértük. Gyászoló felesége, családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ISTÓK DEZSŐNÉ Horváth Irén 2020. december 29-én örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben került sor. A gyászoló család
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag." Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk OCSKÓ LAJOSNÉ Kaiser Emma 83 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2021. január 27-én 12.30 órakor lesz a pogányi temetőben. A gyászoló család
Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Mayer Ferenc tanár otthonában, szerettei körében 2020.12.28-án 83 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Kérésének megfelelően, hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben 2021.01.15-én a siklósi katolikus temetőben megtörtént. Gyászoló család „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.”
Összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, nagypapa HAJDÚ SÁNDOR 75 éves korában váratlanul elment Tőlünk. Temetése 2021. január 25-én, hétfőn, 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk TAKARÓ ISTVÁN halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Egy anya volt csak, az Te voltál, Egy életet nekünk áldoztál. Egy szív, mely veled sírba száll most, Emléked örökké legyen áldott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BOZSÉR JÁNOSNÉ Csernák Etelka 85 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 26-án a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a geresdlaki (geresdi) temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónkat utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk WÁHL JÓZSEFNÉ romonyai lakos 74 éves korában elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba. Gyászoló szerettei
"Megpihent a meggyötört szív, mely annyi fájdalmat megért. Fáradt teste elpihent az örök élet mezején. A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt, Erre várt a megfáradt szív, erre kérte az Urat." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSÁNYI GYÖRGY szakoktató, uránbányász türelemmel viselt hosszú betegség után életének 81. évében hazatért megváltó Urához, 2020. december 27-én. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. január 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. Magdi és a gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy DR. BUNNA GYULA életének 78. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben elhelyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
"Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek." Összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédimamánk, SPIESZ BERNÁTNÉ szül: Hauck Borbála pécsi, volt erdősmecskei lakos, 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021.01.21-én szerettei szűk körében történik. A gyászoló család