Mérnökbál, ragyogó sikerrel

A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2020. február 8-án, szombaton a Palatinus Szálló Bartók termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 23. Mérnökbállal ünnepelte az elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottjait.

A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2020. február 8-án, szombaton a Palatinus Szálló Bartók termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 23. Mérnökbállal ünnepelte az elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottjait.

A bálon a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke, dr. Kukai Tibor több szakmai intézmény, illetve testület vezető személyiségét is köszöntötte. Vendége volt az estnek dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere, Riegl Gábor, Siklós polgármestere, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, és dr. Virág Rudolf, az MMK főtitkára is. A PTE rektorának képviseletében eljött a Műszaki és Informatikai Kar dékánja, prof. dr. Medvegy Gabriella DLA építész, továbbá jelent volt prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell doktori iskolájának vezetője, a budapesti Metropolitan University (METU) rektora, valamint dr. habil Kondor Tamás DLA építész, a PTE MIK általános és stratégiai dékánhelyettese. A PTE Kancellária képviseletében Berkes György műszaki és szolgáltatási igazgató és Sillye Imre PTE beruházási főmérnök vett részt az esten. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamarát pedig dr. Csenke Zoltánné MMK elnökségi tag képviselte.

Mérnökbál, ragyogó sikerrel

Megjelentek az eseményen Pécs városában közismert, köztiszteletben álló nem mérnök foglalkozásúak is, valamint a mérnöktársadalom jelentős személyiségei: zsúfolásig megtelt a Palatinus Szálloda bálterme mérnökökkel, hozzátartozóikkal és barátaikkal.

Az estély résztvevőit dr. Őri László a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, és Nagy Csaba országgyűlési képviselő, valamint prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja köszöntötte. A bált Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg.

A hagyományoknak megfelelően a bálon pezsgővel köszöntötték a 2019 évben kitüntetett mérnököket. Az „Év Mérnöke 2019” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül: Csongrádi Zsolt földmérő mérnököt a Geodéziai és Geoinformatikai szakterületen, Berta Márton gépészmérnököt az épületgépészeti szakterületen, dr. Fülöp László okl. gépészmérnököt az épületgépészeti szakterületen, valamint Kiss Dezső villamosmérnököt a hírközlési és informatikai szakterületen díjazták. A BMMK pedig „Örökös Tag” címet adományozott Nagy Ferenc épületgépész technikusnak a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapítása óta végzett tevékenysége és szakmai életműve alapján.
A 2019. Év Aranygyűrűs mérnöke címet a BMMK elnöksége Tiderenczl József faipari mérnöknek, környezetvédelmi szakmérnöknek adományozta, mely kitüntetést a Baranya megyei közgyűlés megyenapi ünnepségén vette át.

Mérnökbál, ragyogó sikerrel

Már a legújabb technológiákat alkalmazzák

A 23. baranyai mérnökbálra eljött Nagy Gyula is, a Magyar Mérnök Kamara elnöke, akit a mérnöktársadalmat érintő aktuális problémákról, teendőkről kérdeztünk.

– Mi a XXI. századi környezetvédelmi és globalizációs kihívásokban a szerepe a mérnököknek?
– Meg kell találniuk minden esetben a válaszokat, legyen az szökőár, hatalmas területeken pusztító tűz, vagy mindent elsöprő földrengés, földcsuszamlás.

– Talán még ennél is többről van szó, hiszen új technológiákat alkalmazva születnek meg ezek a válaszok.
– Valóban, elég csak arra gondolni, hogy 2006-ban jelent meg az első iPhone, napjainkban pedig már egy egész erőművet teszünk a zsebünkbe. A társadalmi változások ugyancsak egyre nagyobb igényekkel jelentkeznek. Vegyük például Kínát. Húsz éve még a többség biciklivel járt, ma meg már autóval, ráadásul elektromos meghajtással. Ebben tehát óriási felelőssége van a mérnököknek, és a mérnöki kamaráknak is, hogy megfelelő háttérsegítséget biztosítsanak.

Mérnökbál, ragyogó sikerrel

– Mi most a mérnökkamarák legfontosabb teendője?
– A mérnökök fő fegyvere a tudásuk. A kamaráknak pedig az a kiemelt feladatuk, hogy az új elvárásokhoz igazodó tanrendek szülessenek, a gyakorló mérnököket pedig évről évre felkészítsék a piaci igényekhez használható új ismeretekből. Így például a kamara berkein belül beruházáslebonyolító és épületinformációs mesterképzések zajlanak.

– Mennyire veszik figyelembe a javaslataikat, milyen a beleszólási lehetőségük a mérnököket érintő jogszabályváltozásokat illetően?
– Elvárjuk, hogy a kamarával rendszeresen és minden esetben egyeztessen a kormány. Persze akadnak gyors döntések, amikor erre nincs lehetőség, de meghatározó kérdésekben igyekszünk mindig kifejteni a véleményünket.

– Mennyire erős a baranyai mérnökök kollektívája?
– Országos kamarai szinten nagyon elégedettek vagyunk velük. Jó a kapcsolatunk, együtt tudunk dolgozni, és jelzésértékű, hogy az elnökségünkben is van baranyai képviselő.

Hozzászólások

E-korona
Megkezdték a világ első digitális jegybankpénzének tesztelését
Március 10. / 4 órája
A nemzeti régiókért indított kezdeményezésről szól az idei székely szabadság napja
Az aláírásgyűjtés mellett a szolidaritásról és a székelység autonómia iránti elkötelezettségéről fog szólni a rendezvény.
Gyász
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, apám, nagyapánk és dédnagyapánk SZABÓ GYULA a Zöldért nyugdíjasa 90 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2020. február 28-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik LESNIK JÓZSEF temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Szomorú szívvel, megrendülve tudatjuk, hogy MÁCSAI JÁNOS 71 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 28-án a 13 órakor kezdődő gyászmisét követően 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Pihenj csendesen a csillagok közt, hol nincs már több fájdalom, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon." A sors akaratát mély fájdalommal fogadva tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁLAZI LÁSZLÓ 74 éves korában váratlanul eltávozott közülünk. Temetése 2020. február 27-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokából. A gyászoló család
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk JAKAB FERENCNÉ halálának 5. évfordulójára. Gyerekeid, unokáid, dédunokáid és férjed
"Pihenj csendesen a csillagok közt, Hol nincs már többé fájdalom. De szívünkben itt leszel, Míg élünk e világon." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk KISFALI SÁNDORNÉ Kisfali-Martin Mária sellyei lakos 92 éves korában hosszú szenvedés után február 10-én örökre megpihent. Temetése 2020. február 25-én 15 órakor a sellyei református temetőben lesz. A gyászoló család
A sors akaratát mély fájdalommal fogadva tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy OSZTERMAYER ATTILA Mesti 77 éves korában váratlanul eltávozott közülünk. Kérésének megfelelően szűk családi körben eltemettük. Gyászoló szerettei
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik drága kislányom, feleségem TAKÁCS JUDIT búcsúztatásán megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik SPON FERENC GYULA temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEKERES SÁNDOR a pécsi KÖJÁL és a Pécsi Köztisztasági Vállalat kártevőírtó részlegének vezetője 85 éves korában, súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. február 24-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászolják közeli ismerősei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KASZA JÓZSEF szabdszentkirályi, volt pécsbagotai lakos életének 77. évében elhunyt. Temetése február 24-én a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a szabadszentkirályi temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BACSÁNÉ RÓNASZÉKI GYÖNGYI bogádmindszenti lakos 51 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 24-én 11 órakor a hegyszentmártoni Egerszegi temetőben lesz. A gyászoló család
A sors akaratát mély fájdalommal fogadva tudatjuk azokkal akik ismerték és szerették, hogy HUZIÁN FERENCNÉ 75 éves korában eltávozott. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 25-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, apósunk, sógorunk KOZÁK PÁL 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. február 21-én 13.30 órakor lesz a szigetvári turbéki temetőben. A gyászoló család
"Mindannyian kaptunk tőled valamit: egy álmot egy emléket és egy kis bátorságot. Még fáj, s örökre így marad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel tudatjuk, hogy BERNÁTH ZOLTÁN szíve életének 91. évében csendesen megpihent. Hamvait 2020. február 21-én 15 órakor helyezzük el a vokányi temetőben. Gyászoló szerettei