Pellérd: a jelen és a jövő találkozása

A település igyekezett ebben az 5 éves ciklusban is jól hasznosítani a felkínált pályázati lehetőségek sokaságát.

A község rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelései mögé EU-s és hazai fejlesztési kiírásokat párosítottak. A polgármester elmondta, együtt dolgozták ki a civil közösségeket támogató pályamunkákat és TOP-os, EFOP-os pályázatokat, de besegítettek a KLIK iskolaközpontokat bővítő elképzeléseiket érintő pellérdi fejlesztési munkáiba.

Átadták Pellérd második iparterületét, mely bruttó 469 millió támogatással bírt. Kerékpárút fejlesztési projektben vannak, mely további 8 km épített és kijelölt szakasszal bír a már meglévő Pécs–Pellérd nyomvonal folytatásában 378 milliós értékben. Konyhát építettek közel 80 milliós beruházási szinten.

Minden közintézmény napelemes rendszerrel rendelkezik. Ennek hozadékából, önerőből cserélték a község közvilágításának első felét ledes, üzemtakarékos technológiára.

Bölcsőde továbbfejlesztésre közel 260 milliós pályázatra nyújtottak be igényt. Készülnek az óvodafejlesztés jövőbeni lehetőségére. Az iskola a fenntartó jóvoltából közel 600 milliós fejlesztést nyert. A közeli hónapokban megkezdődnek a munkálatok: 2 tanterem, 6 szaktanterem, 500 fős étkező melegítőkonyhával és tankonyhával, plusz tanárival.

Nyolc kilométeres szakasszal bővül a kerékpárút TOP-forrásból

Iskolai sportteret bővítettek, szabadidőparkot fejlesztettek és ezek sétányait folytatták. Járdaépítésekre 15 milliót pályázatból és közel 12 milliót egyéb támogatásokból nyertek. A Magyar Falu Programban temetői ravatalozó-előtető és lélekharang építése, külterületi útfejlesztés, gépbeszerzések kapcsán várják a sikeres támogatói döntést.

A bölcsőde fejlesztésénél is megcélozták a TOP-forrást

– Összegezve: az elmúlt 5 év Pellérd fejlesztési elképzeléseiben milliárdos támogatottsággal az egyik legsikeresebb ciklust hagyhatja maga mögött – mondja a polgármester. – Köszönet a támogató közösségnek és a fejlesztési elképzeléseknek igent mondó képviselőknek a bizalomért. Öröm polgármesterként egy olyan testületet vezetni, ahol a jó szándékon és jóakaraton kívül a mindenkori békesség és egymás munkájának a tisztelete az úr. Mindehhez oly szerencse társult, hogy az eltelt ciklus pályázati előkészítő munkáinak és koordinálásának feladatit, utómunkálatait a polgármesteri hivatal személyi állománya vállalta sikerrel magára. Az 5 év sikere így mindannyiunk közös öröme és büszkesége. Hálás vagyok azoknak a pellérdi polgároknak, vállalkozóknak és magánembereknek, akik a község és közösség sikeréhez bármivel is hozzájárultak. Adjunk hálát az Úrnak, hogy egy ilyen intenzív pályázati és beruházási ciklusban élhettük meg fejlődésünket. Az asztalon sorban állnak a további tervek.

A tervek szerint a jövőben továbbfejlesztik az iskolát

Mindenben segítenek a civilek

Pellérden 22 civil szervezet járul hozzá a közösségi élet adta lehetőségek gyakorlásához. A község éves programrendjében sport, gasztronómia, faluszépítés és az ünnepi rendezvények mellett egyéb szórakoztatási műfajokban működnek közre. Januárban falusi disznóvágással felejtik a telet, áprilisban Bolondos április játékokkal várják a nyarat, júniusban pedig egy fergeteges Juniális falunappal rohannak a nyárba.

Szeptemberben Szüreti Mulatsággal köszönik a szőlő adta örömöket, októberben Pellérd hagyománya szerint a hal kerül palettára a Szabadtéri Halfőző napon. Novemberben Egészségünkért-Környezetünkért címszóval tartanak egy kisebb falunapot, melyet Márton-napi menettel és vigassággal zárnak. Karácsonykor templomi koncerttel és az áldott advent minden jóságával zárják a tartalmas évet.

Kamerákat telepítettek a pellérdi szőlőhegyre

A pellérdi szőlőhegy a község belterületével szinte azonos területen fekszik, a déli oldalon. Külterületi, zártkerti övezet, részben mezőgazdasági környezetben. A 90-es évektől kezdve Pécs agglomerációjából egyre többen költöztek ide. Az itt élő családok folyamatos letelepedése és továbbköltözése épp úgy tapasztalható, mint akik csupán átmeneti élettérként választják a település ezen részét. A jövő feladata kell, hogy legyen az itt élő emberek közösségépítő szerepének erősítése.

A község tetemes költséget vállalt át a szőlőhegyi szemét és illegális hulladékok elszállítása terén. Idén épített gyűjtőhelyek létesültek. A terület kameramegfigyelő rendszerének kiépítése pedig a finisébe érkezett. A szőlőhegyi közvilágítás kiépítésének és kivitelezésének műszaki akadályai elhárultak, a 2014-ben kiépített gerincvízvezeték biztosítja a jövőbeni továbbgondolást, amennyiben az itt élők és tulajdonosok abban szerepet és költséget vállalnak. Az internet és telefonhálózat 2018-ban elkészült.
Útépítési és javítási munkákban először van esély a pályázati kiírásban megfelelten részt venni. Az utak karbantartására az önkormányzat évente egy jelentős összeggel nyújt segítséget.

Tajti Zoltán, pellérdi polgármester

Tajti Zoltán 2002–2009 között képviselő, 2010-től polgármester. Építész technikusként 13 év szakmában eltöltött időt a BÉV szerkezetépítő üzemmérnökségén dolgozott. 10 évet felelős műszaki vezetőként családi ház építések műszaki irányítását végezte és ellenőrizte. Nevéhez és tevékenységéhez fűződik a 2006-ban megépült Pellérdi Református Templom építése, melyből tetemes részt, feladatot és építőmunkát teljesített vállalkozása segítségével. Mindkét templom műszaki/hangtechnikai hátterét az egyházak javára adományként biztosította, a Református Templomnak orgonát ajánlott fel. Polgármesternek a Református közösség kérte fel és a feladattal a falu tisztelte meg. A 30 éves családi vállalkozás méltón hirdeti Pellérd nevét a hangszer-kereskedelem országosan elismert palettáján.

A település vezetői

A 2400 fős település polgármestere Tajti Zoltán. Alpolgármester: Bodai Tiborné. A képviselő-testület tagjai: Dékány Nándorné, dr. Nagy Róbert, Hegedüsné Hegyi Edit, Ravadics Jánosné, Kőrösiné Somlyai Mária. Jegyző: Dávor Lászlóné. Aljegyző: Kerepesi Jánosné. Az általános iskola igazgatója: Varga Ágnes, az ÁMK igazgatója: Pankotainé Pál Evelin. Pécsi nagyprépost pellérdi plébános: dr. Horváth István. Református lelkipásztor: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet. Háziorvos, gyermekorvos: Molnárné dr. Csillag Edina, fogorvos: dr. Fulmer András, védőnő: Jakab Andrásné. Mezőőr: Dömse László. A Pellérdi Közüzemi és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője: Krum István. Pellérden 22 civil szervezet működik, az önkormányzat mindegyikükkel jó kapcsolatot tart fenn, illetve a lehetőségekhez mérten támogatja is őket. Az önkormányzat címe: 7831 Pellérd, Fő tér 4.

Hozzászólások

übercuki
Serena Williams és kislánya összeöltözött
érdekesség / 33 perce
Egy helyen mutatták be a környék értékeit
Első alkalommal rendezték meg Drávaszabolcson a Helyi Értékek Fesztiválját.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. ACZÉL ISTVÁNNÉ Bencze Mária 98 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy NAGY BÁLINT 86 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető oldaltermében. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, CSOKONYAI JÓZSEF 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. Kérjük csak egy szál fehér rózsát hozzanak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy GROSCH FERENCNÉ Andics Irén 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósunk, KISS DEZSŐNÉ Kumli Mária Magdolna türelemmel viselt, hosszú betegsége után 87 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én a 12 órakor kezdődő gyászmisét követően 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Mert napjai életemnek oly hirtelen elkelének, mint a füst és a pára." DR. TAMÁSY VERONIKA temetése 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A szentmise kezdete 13 óra. A gyászoló rokonok és barátok
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KELEMEN SÁNDORNÉ volt Dédász és Eon dolgozó, 70 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint szűk családi körben, 2019. szeptember 18-án kísértük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk egykori ciszterci diák, DR. PERR GYULA halálának 14. évfordulójára. Tiszteletére 2019. szeptember 25-én, szerdán reggel 7.45 órakor a Belvárosi Templomban gyászmisét mondatunk. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, VÁRADI JÓZSEFNÉ 85 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy ANDRÁS ISTVÁNNÉ poklosi lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 20-án 9 órakor lesz a poklosi temetőben. A részvétnyilvánítást kérjük mellőzni. Gyászoló szerettei
Ezúton köszönjük mindenkinek, aki szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk GRIFFATON MIKLÓS temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, TOLNAI JÁNOSNÉ 85 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én, 15 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. Részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DRASKOVIC GYULA kozármislenyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 23-án 11 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk JASPER TIBOR gyódi lakos, hosszantartó betegség után 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a szilvási temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, MÁTYÁS ISTVÁN a Volán nyugdíjasa hosszantartó betegség után 82 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagydíszterméből. Kérjük csak egy szál virágot hozzanak. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család