Pellérd: a jelen és a jövő találkozása

A település igyekezett ebben az 5 éves ciklusban is jól hasznosítani a felkínált pályázati lehetőségek sokaságát.

A község rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelései mögé EU-s és hazai fejlesztési kiírásokat párosítottak. A polgármester elmondta, együtt dolgozták ki a civil közösségeket támogató pályamunkákat és TOP-os, EFOP-os pályázatokat, de besegítettek a KLIK iskolaközpontokat bővítő elképzeléseiket érintő pellérdi fejlesztési munkáiba.

Átadták Pellérd második iparterületét, mely bruttó 469 millió támogatással bírt. Kerékpárút fejlesztési projektben vannak, mely további 8 km épített és kijelölt szakasszal bír a már meglévő Pécs–Pellérd nyomvonal folytatásában 378 milliós értékben. Konyhát építettek közel 80 milliós beruházási szinten.

Minden közintézmény napelemes rendszerrel rendelkezik. Ennek hozadékából, önerőből cserélték a község közvilágításának első felét ledes, üzemtakarékos technológiára.

Bölcsőde továbbfejlesztésre közel 260 milliós pályázatra nyújtottak be igényt. Készülnek az óvodafejlesztés jövőbeni lehetőségére. Az iskola a fenntartó jóvoltából közel 600 milliós fejlesztést nyert. A közeli hónapokban megkezdődnek a munkálatok: 2 tanterem, 6 szaktanterem, 500 fős étkező melegítőkonyhával és tankonyhával, plusz tanárival.

Nyolc kilométeres szakasszal bővül a kerékpárút TOP-forrásból

Iskolai sportteret bővítettek, szabadidőparkot fejlesztettek és ezek sétányait folytatták. Járdaépítésekre 15 milliót pályázatból és közel 12 milliót egyéb támogatásokból nyertek. A Magyar Falu Programban temetői ravatalozó-előtető és lélekharang építése, külterületi útfejlesztés, gépbeszerzések kapcsán várják a sikeres támogatói döntést.

A bölcsőde fejlesztésénél is megcélozták a TOP-forrást

– Összegezve: az elmúlt 5 év Pellérd fejlesztési elképzeléseiben milliárdos támogatottsággal az egyik legsikeresebb ciklust hagyhatja maga mögött – mondja a polgármester. – Köszönet a támogató közösségnek és a fejlesztési elképzeléseknek igent mondó képviselőknek a bizalomért. Öröm polgármesterként egy olyan testületet vezetni, ahol a jó szándékon és jóakaraton kívül a mindenkori békesség és egymás munkájának a tisztelete az úr. Mindehhez oly szerencse társult, hogy az eltelt ciklus pályázati előkészítő munkáinak és koordinálásának feladatit, utómunkálatait a polgármesteri hivatal személyi állománya vállalta sikerrel magára. Az 5 év sikere így mindannyiunk közös öröme és büszkesége. Hálás vagyok azoknak a pellérdi polgároknak, vállalkozóknak és magánembereknek, akik a község és közösség sikeréhez bármivel is hozzájárultak. Adjunk hálát az Úrnak, hogy egy ilyen intenzív pályázati és beruházási ciklusban élhettük meg fejlődésünket. Az asztalon sorban állnak a további tervek.

A tervek szerint a jövőben továbbfejlesztik az iskolát

Mindenben segítenek a civilek

Pellérden 22 civil szervezet járul hozzá a közösségi élet adta lehetőségek gyakorlásához. A község éves programrendjében sport, gasztronómia, faluszépítés és az ünnepi rendezvények mellett egyéb szórakoztatási műfajokban működnek közre. Januárban falusi disznóvágással felejtik a telet, áprilisban Bolondos április játékokkal várják a nyarat, júniusban pedig egy fergeteges Juniális falunappal rohannak a nyárba.

Szeptemberben Szüreti Mulatsággal köszönik a szőlő adta örömöket, októberben Pellérd hagyománya szerint a hal kerül palettára a Szabadtéri Halfőző napon. Novemberben Egészségünkért-Környezetünkért címszóval tartanak egy kisebb falunapot, melyet Márton-napi menettel és vigassággal zárnak. Karácsonykor templomi koncerttel és az áldott advent minden jóságával zárják a tartalmas évet.

Kamerákat telepítettek a pellérdi szőlőhegyre

A pellérdi szőlőhegy a község belterületével szinte azonos területen fekszik, a déli oldalon. Külterületi, zártkerti övezet, részben mezőgazdasági környezetben. A 90-es évektől kezdve Pécs agglomerációjából egyre többen költöztek ide. Az itt élő családok folyamatos letelepedése és továbbköltözése épp úgy tapasztalható, mint akik csupán átmeneti élettérként választják a település ezen részét. A jövő feladata kell, hogy legyen az itt élő emberek közösségépítő szerepének erősítése.

A község tetemes költséget vállalt át a szőlőhegyi szemét és illegális hulladékok elszállítása terén. Idén épített gyűjtőhelyek létesültek. A terület kameramegfigyelő rendszerének kiépítése pedig a finisébe érkezett. A szőlőhegyi közvilágítás kiépítésének és kivitelezésének műszaki akadályai elhárultak, a 2014-ben kiépített gerincvízvezeték biztosítja a jövőbeni továbbgondolást, amennyiben az itt élők és tulajdonosok abban szerepet és költséget vállalnak. Az internet és telefonhálózat 2018-ban elkészült.
Útépítési és javítási munkákban először van esély a pályázati kiírásban megfelelten részt venni. Az utak karbantartására az önkormányzat évente egy jelentős összeggel nyújt segítséget.

Tajti Zoltán, pellérdi polgármester

Tajti Zoltán 2002–2009 között képviselő, 2010-től polgármester. Építész technikusként 13 év szakmában eltöltött időt a BÉV szerkezetépítő üzemmérnökségén dolgozott. 10 évet felelős műszaki vezetőként családi ház építések műszaki irányítását végezte és ellenőrizte. Nevéhez és tevékenységéhez fűződik a 2006-ban megépült Pellérdi Református Templom építése, melyből tetemes részt, feladatot és építőmunkát teljesített vállalkozása segítségével. Mindkét templom műszaki/hangtechnikai hátterét az egyházak javára adományként biztosította, a Református Templomnak orgonát ajánlott fel. Polgármesternek a Református közösség kérte fel és a feladattal a falu tisztelte meg. A 30 éves családi vállalkozás méltón hirdeti Pellérd nevét a hangszer-kereskedelem országosan elismert palettáján.

A település vezetői

A 2400 fős település polgármestere Tajti Zoltán. Alpolgármester: Bodai Tiborné. A képviselő-testület tagjai: Dékány Nándorné, dr. Nagy Róbert, Hegedüsné Hegyi Edit, Ravadics Jánosné, Kőrösiné Somlyai Mária. Jegyző: Dávor Lászlóné. Aljegyző: Kerepesi Jánosné. Az általános iskola igazgatója: Varga Ágnes, az ÁMK igazgatója: Pankotainé Pál Evelin. Pécsi nagyprépost pellérdi plébános: dr. Horváth István. Református lelkipásztor: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet. Háziorvos, gyermekorvos: Molnárné dr. Csillag Edina, fogorvos: dr. Fulmer András, védőnő: Jakab Andrásné. Mezőőr: Dömse László. A Pellérdi Közüzemi és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője: Krum István. Pellérden 22 civil szervezet működik, az önkormányzat mindegyikükkel jó kapcsolatot tart fenn, illetve a lehetőségekhez mérten támogatja is őket. Az önkormányzat címe: 7831 Pellérd, Fő tér 4.

Hozzászólások

nb ii. K. B.
Döntetlent játszott a Szentlőrinc a szegedi katlanban
origami / 19 perce
Étkezésnél is használható szájmaszkot mutatott be egy japán étteremlánc (videó)
Egy hagyományos szájmaszk és egy papírszalvéta ötvözete.
Gyász
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MARKÓ JÓZSEFNÉ Schönwälder Gabriella temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk BENCZE KÁLMÁNNÉ Végh Ilona magyarmecskei lakos 89. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 11-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él kit igazán szeretnek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER ISTVÁNNÉ Margó a POTE volt dolgozója, 83 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 12-én a 11.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
"Értünk többé már nem aggódsz, nem fáradsz és nem dolgozol. Örök álom lezárta szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HAFFNER JÓZSEF férfi fodrász halálának 30. évfordulójára. Szerető családod
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAP ANDRÁS életének 44. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 10-én, 15 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
A sors akaratát mély fájdalommal fogadva tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy BAUMHAKL JÁNOSNÉ Deutsch Anna 84 éves korában váratlanul eltávozott közülünk. Temetése 2020. augusztus 10-én a 13 órakor kezdődő gyászmisét követően 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Csak az évek múlnak feledni nem lehet. Búcsú nélkül mentél el egy végtelen útra, amiről csak vissza nézni lehet, de vissza jönni soha. Temető csendje ad neked nyugalmat, szívünkbe a bánat örökre megmarad. Életed munka volt és szorgalom, jutalmad legyen béke és nyugalom." SZABÓ TIBOR volt cserkúti lakos halálának 7. évfordulójára. Soha el nem múló fájdalommal emlékezik imádott két gyermeked, keresztfiad Tibi és aki téged a legjobban szeretett, az édesanyád kinek szívébe örökre ott maradsz. "Csak egy vigasz marad ami éltet és szeret, hogy egyszer találkozunk veled."
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÉREG ISTVÁNNÉ Brucker Lídia 93 éves korában elhunyt. Hamvait a belvárosi templomban helyeztük örök nyugalomba. Gyászoló szerettei
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, testvérünk SZAPPANOSNÉ DR. MARTON ILONA tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2020. augusztus 6-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága nagymamánk, dédnagymamánk MÁTICS JÓZSEFNÉ Varga Mária 94. életévében örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2020. augusztus 7-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették SEBESTYÉN ZOLTÁN pécsváradi lakost, hogy hosszú, súlyos betegségben július 24-én elhunyt. Drága halottunktól 2020. augusztus 7-én 15 órakor veszünk végső búcsút a pécsváradi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. MADUDA EMILNÉ Schulteisz Anna 82 éves korában elhunyt. Temetése 2020. augusztus 6-án, csütörtökön 15 órakor lesz a fazekasbodai temetőben. Előtte gyászmise. Kérjük a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk CSETE TIBORNÉ (Magdi) 86 éves korában elhunyt. Gyászoló szerettei