Pellérd: a jelen és a jövő találkozása

A település igyekezett ebben az 5 éves ciklusban is jól hasznosítani a felkínált pályázati lehetőségek sokaságát.

A község rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelései mögé EU-s és hazai fejlesztési kiírásokat párosítottak. A polgármester elmondta, együtt dolgozták ki a civil közösségeket támogató pályamunkákat és TOP-os, EFOP-os pályázatokat, de besegítettek a KLIK iskolaközpontokat bővítő elképzeléseiket érintő pellérdi fejlesztési munkáiba.

Átadták Pellérd második iparterületét, mely bruttó 469 millió támogatással bírt. Kerékpárút fejlesztési projektben vannak, mely további 8 km épített és kijelölt szakasszal bír a már meglévő Pécs–Pellérd nyomvonal folytatásában 378 milliós értékben. Konyhát építettek közel 80 milliós beruházási szinten.

Minden közintézmény napelemes rendszerrel rendelkezik. Ennek hozadékából, önerőből cserélték a község közvilágításának első felét ledes, üzemtakarékos technológiára.

Bölcsőde továbbfejlesztésre közel 260 milliós pályázatra nyújtottak be igényt. Készülnek az óvodafejlesztés jövőbeni lehetőségére. Az iskola a fenntartó jóvoltából közel 600 milliós fejlesztést nyert. A közeli hónapokban megkezdődnek a munkálatok: 2 tanterem, 6 szaktanterem, 500 fős étkező melegítőkonyhával és tankonyhával, plusz tanárival.

Nyolc kilométeres szakasszal bővül a kerékpárút TOP-forrásból

Iskolai sportteret bővítettek, szabadidőparkot fejlesztettek és ezek sétányait folytatták. Járdaépítésekre 15 milliót pályázatból és közel 12 milliót egyéb támogatásokból nyertek. A Magyar Falu Programban temetői ravatalozó-előtető és lélekharang építése, külterületi útfejlesztés, gépbeszerzések kapcsán várják a sikeres támogatói döntést.

A bölcsőde fejlesztésénél is megcélozták a TOP-forrást

– Összegezve: az elmúlt 5 év Pellérd fejlesztési elképzeléseiben milliárdos támogatottsággal az egyik legsikeresebb ciklust hagyhatja maga mögött – mondja a polgármester. – Köszönet a támogató közösségnek és a fejlesztési elképzeléseknek igent mondó képviselőknek a bizalomért. Öröm polgármesterként egy olyan testületet vezetni, ahol a jó szándékon és jóakaraton kívül a mindenkori békesség és egymás munkájának a tisztelete az úr. Mindehhez oly szerencse társult, hogy az eltelt ciklus pályázati előkészítő munkáinak és koordinálásának feladatit, utómunkálatait a polgármesteri hivatal személyi állománya vállalta sikerrel magára. Az 5 év sikere így mindannyiunk közös öröme és büszkesége. Hálás vagyok azoknak a pellérdi polgároknak, vállalkozóknak és magánembereknek, akik a község és közösség sikeréhez bármivel is hozzájárultak. Adjunk hálát az Úrnak, hogy egy ilyen intenzív pályázati és beruházási ciklusban élhettük meg fejlődésünket. Az asztalon sorban állnak a további tervek.

A tervek szerint a jövőben továbbfejlesztik az iskolát

Mindenben segítenek a civilek

Pellérden 22 civil szervezet járul hozzá a közösségi élet adta lehetőségek gyakorlásához. A község éves programrendjében sport, gasztronómia, faluszépítés és az ünnepi rendezvények mellett egyéb szórakoztatási műfajokban működnek közre. Januárban falusi disznóvágással felejtik a telet, áprilisban Bolondos április játékokkal várják a nyarat, júniusban pedig egy fergeteges Juniális falunappal rohannak a nyárba.

Szeptemberben Szüreti Mulatsággal köszönik a szőlő adta örömöket, októberben Pellérd hagyománya szerint a hal kerül palettára a Szabadtéri Halfőző napon. Novemberben Egészségünkért-Környezetünkért címszóval tartanak egy kisebb falunapot, melyet Márton-napi menettel és vigassággal zárnak. Karácsonykor templomi koncerttel és az áldott advent minden jóságával zárják a tartalmas évet.

Kamerákat telepítettek a pellérdi szőlőhegyre

A pellérdi szőlőhegy a község belterületével szinte azonos területen fekszik, a déli oldalon. Külterületi, zártkerti övezet, részben mezőgazdasági környezetben. A 90-es évektől kezdve Pécs agglomerációjából egyre többen költöztek ide. Az itt élő családok folyamatos letelepedése és továbbköltözése épp úgy tapasztalható, mint akik csupán átmeneti élettérként választják a település ezen részét. A jövő feladata kell, hogy legyen az itt élő emberek közösségépítő szerepének erősítése.

A község tetemes költséget vállalt át a szőlőhegyi szemét és illegális hulladékok elszállítása terén. Idén épített gyűjtőhelyek létesültek. A terület kameramegfigyelő rendszerének kiépítése pedig a finisébe érkezett. A szőlőhegyi közvilágítás kiépítésének és kivitelezésének műszaki akadályai elhárultak, a 2014-ben kiépített gerincvízvezeték biztosítja a jövőbeni továbbgondolást, amennyiben az itt élők és tulajdonosok abban szerepet és költséget vállalnak. Az internet és telefonhálózat 2018-ban elkészült.
Útépítési és javítási munkákban először van esély a pályázati kiírásban megfelelten részt venni. Az utak karbantartására az önkormányzat évente egy jelentős összeggel nyújt segítséget.

Tajti Zoltán, pellérdi polgármester

Tajti Zoltán 2002–2009 között képviselő, 2010-től polgármester. Építész technikusként 13 év szakmában eltöltött időt a BÉV szerkezetépítő üzemmérnökségén dolgozott. 10 évet felelős műszaki vezetőként családi ház építések műszaki irányítását végezte és ellenőrizte. Nevéhez és tevékenységéhez fűződik a 2006-ban megépült Pellérdi Református Templom építése, melyből tetemes részt, feladatot és építőmunkát teljesített vállalkozása segítségével. Mindkét templom műszaki/hangtechnikai hátterét az egyházak javára adományként biztosította, a Református Templomnak orgonát ajánlott fel. Polgármesternek a Református közösség kérte fel és a feladattal a falu tisztelte meg. A 30 éves családi vállalkozás méltón hirdeti Pellérd nevét a hangszer-kereskedelem országosan elismert palettáján.

A település vezetői

A 2400 fős település polgármestere Tajti Zoltán. Alpolgármester: Bodai Tiborné. A képviselő-testület tagjai: Dékány Nándorné, dr. Nagy Róbert, Hegedüsné Hegyi Edit, Ravadics Jánosné, Kőrösiné Somlyai Mária. Jegyző: Dávor Lászlóné. Aljegyző: Kerepesi Jánosné. Az általános iskola igazgatója: Varga Ágnes, az ÁMK igazgatója: Pankotainé Pál Evelin. Pécsi nagyprépost pellérdi plébános: dr. Horváth István. Református lelkipásztor: Kovách Péterné Mészáros Erzsébet. Háziorvos, gyermekorvos: Molnárné dr. Csillag Edina, fogorvos: dr. Fulmer András, védőnő: Jakab Andrásné. Mezőőr: Dömse László. A Pellérdi Közüzemi és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője: Krum István. Pellérden 22 civil szervezet működik, az önkormányzat mindegyikükkel jó kapcsolatot tart fenn, illetve a lehetőségekhez mérten támogatja is őket. Az önkormányzat címe: 7831 Pellérd, Fő tér 4.

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Paks II. – Tiszta és hatékony áramtermelés
felfoghatatlan vagyon
A Microsoft alapítója a világ leggazdagabb embere
Eb-selejtező / 40 perce
Legyőzték Szlovákiát a kosaras lányok
A nemzeti csapat legjobbja Határ lett 20 ponttal.
Gyász
Lieber Papa, wir nehmen leise Abschied von Dir. Du wirst immer in unseren Herzen sein. Deine Kinder Bine und Ela BÉLA PAPP 08.11.1944 - 07.11.2019
Megtört szívvel tudatjuk, hogy BUKOVICS ZOLTÁN csányoszrói lakos 47 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 19-én 11 órakor lesz a csányoszrói temetőben. A gyászoló család
Szomorú szívvel mondjuk el, hogy édesanyám, nagymamánk SALÁNKI GÁBORNÉ Jutka néni állami okleveles szülésznő, hosszantartó betegsége után életének 82. évében elhunyt. Temetése 2019. november 21-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. Gyászoló szerettei
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, hogy szerettünket TÓTH TIBOR elkísérték utolsó útjára. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk BRAUN GYULÁNÉ Bosnyák Anna 78 éves korában, hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. november 20-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Kérjük, hogy csak 1 szál virággal emlékezzenek meg róla. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. SOVÁNY LÁSZLÓNÉ Julika néni ny. óvónő 83 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 21-én 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiam, élettársam, édesapánk, bátyám, nagypapánk WAVRA KÁROLY 66 éves korában váratlanul elhunyt.Temetése 2019. november 21-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesapám, nagypapám BÓDIS JÓZSEF 83 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 20-án 13 órakor lesz a csányoszrói temetőben. A gyászoló család
"Véget ért szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom." Isten akaratát elfogadva, szomorúan tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, dédink, testvérem HAUSCHL MÁTYÁS nagyárpádi lakos, 82 éves korában sok szenvedés után örökre megpihent. Temetése 2019. november 20-án a 13.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
"Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál Csak elmentél a halál hosszú útján. Számunkra csak a döbbenet maradt." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy testvérem, sógornőnk, nagynénink és kedves rokonunk SIMON MAGDOLNA Tündi 71 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2019. november 20-án 14.30 órakor kísérjük a pécsi köztemető nagy díszterméből. Kérjük, csak egy szál virággal búcsúzzanak, mert kérésének megfelelően hamvait szétszórjuk. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy GÉTH JÁNOS életének 79. évében elhunyt. Utolsó útjára november 21-én 14 órakor kísérjük a komlói temetőben. Előtte 12.45 órakor gyászmise a komlói katolikus templomban. A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MÁTÉ LÁSZLÓ temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SCHILLING ANDRÁS a PÉTÁV volt dolgozója 65 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvait 2019. november 19-én 14 órakor kísérjük végső nyughelyére az újpetrei temetőben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk HANTOS LÁSZLÓNÉ Ria néni a Belvárosi iskola volt fizika tanára 74 éves korában, hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. november 19-én 12.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei