Hallgassa élőben!

Szakmára fel: még mindig nem elég fiatal szerez szakmát

Szeptembertől az ország 23 iskolájában beindul az okleveles technikusok képzése is, itt az egyetemi és a technikumi tananyagok összhangja miatt a diákok az érettségi és a szakma mellett kreditpontokat is kapnak, így fél évvel lerövidíthetik az egyetemi képzésüket. Hogy a szakképzést és a felé irányuló érdeklődést tekintve mi a helyzet Baranyában, ennek jártunk utána.

Papp Juditot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás Bizottság elnökét, a Manifaktor Kft. ügyvezetőjét elsőként arról kérdeztük, hogy a fiatalok szakképzésben lévő szerényebb jelenlétének hosszabb távon milyen következménye lehet a gazdaságra.

– Nincs könnyű dolga a HR Bizottságnak, mert éppen csak felállt, és máris a pandémia hatásaira kellett reagálnunk. Igyekeztünk olyan jellegű feladatokra fókuszálni, amelyek ebben az időben segítséget jelentenek a vállalkozásoknak, akár jogi, akár gyakorlati támogatásra gondolok, amivel koordináltan át tudják vészelni ezt az időszakot. A jövőkép szempontjából az lesz számunkra a legnagyobb feladat, hogy egyrészt a befektetők felé prezentáljuk a régió munkaerejének képét, másrészt erősítsük a helyi lakosságban, a helyi munkaerőben azt az identitást, hogy érdemes itt maradni, ebben a régióban dolgozni. A HR Bizottság feladata lehet összegezni, megmutatni a már meglévő információkat, hogy ez is azt prezentálja: munkaadói szempontból mire vagyunk képesek a régióban. Ezzel fel tudjuk hívni a fiatalok figyelmét, esetleg képesek vagyunk hatni a továbbtanulásukra, és nyilván a munkaerőpiacon a megfelelő szereplők, így például a fejvadász cégek össze tudják hozni, jobban tudják koordinálni ezeket a szereplőket.

– Talán cégvezetőként is megfogalmazta már, hogy ma mi lehet vonzó a fiatalok számára egy munkahelyben, egy szakmában.

– A világ felgyorsult, az információáradat olykor frusztráló. Nem könnyű manapság a fiataloknak megtalálni a helyüket. Ugyanakkor az elvárásaik nagyobbak, a türelmük viszont kevesebb. Így egyre gyakrabban a foglalkoztatók is törekednek arra, hogy maximálisan kiszolgálják a fiatalok igényeit, hogy megtartsák a jó munkaerőt. Látható, hogy vannak olyan területek, ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkahelyi környezetre és modern eszközökkel építik a csapatot, viszont a klasszikus szakmák esetében, a termelőüzemben, ahol több generáció dolgozik együtt, ahol a 8 óra csengőre ér véget, ahol kötötten szalag mellett kell állni, ülni folyamatosan, ott ez nem igazán oldható meg. Az ilyen területeken a kétkezi szaktudás megszerzése, egy többgenerációs szaktudáshalmaz megismerése, annak átvétele lehet egy fiatal számára vonzó.

Szakmailag meg kell győzni őket arról, hogy ne akarják két nap alatt elsajátítani az összes tudást, mert az lehetetlen. Természetesen minden szakma a maga területén mást tud prezentálni, hogy az csábító legyen a fiatalok számára, hogy lássák a jövőképet azon a területen.

Amióta világ a világ, minden generációnak megvan a maga szerepe, és ezeket a szerepeket nem lehet annulálni. Annak vagyok a híve, hogy meg kell tanítani a generációkat együtt dolgozni. A fiatalok figyelmét fel kell hívni arra, hogy használják az idősek tapasztalatát, de az idősebbeknek is változniuk kell, büszkén és féltékenység nélkül át kell adniuk tudásukat a következő generáció számára.

Komoly átalakulás jellemzi a továbbtanulást, és ez hat a beiskolázási számokra is. Várszegi Gyulát, a kamara Szakképzési Bizottságának elnökét arra kértük, hogy röviden értékelje, miként jellemezhető a baranyai szakképzés helyzete, és milyen okok állhatnak a beiskolázási számok mögött.

– Baranya megyében az elmúlt évek tendenciáit figyelve kijelenthetjük, hogy a szakképző iskolákban (korábban szakközépiskolában) stagnál, a technikumokban (korábban szakgimnáziumban) pedig évről évre nő a jelentkező diákok aránya. Az is nagyon jól látható, hogy 2016-ot követően a korábban felnőttoktatásnak nevezett formába is egyre többen iratkoztak be első vagy második szakképesítést tanulni, jelentősen növelve ezzel a duális képzésben tanulószerződéssel tanulók létszámát. A nyolcadik osztályt követő továbbtanulás irányát rengeteg tényező befolyásolja. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a mostani fiatalok nehezen döntenek 14-15 évesen. Sokan gondolják úgy, hogy ha bekerülhetnek gimnáziumba, akkor nyernek pár évet a tényleges pályaválasztással. A másik gondolat, mely a szakképzés helyett a gimnáziumi továbbtanulás felé tereli a gyerekeket, hogy sokan vélik még mindig úgy, hogy a felsőoktatásba csak a gimnáziumokon keresztül vezet az út. A harmadik tényező pedig, hogy sok szülő számára az érettségi végzettség többet jelent, mint a szakmai végzettség. Egyik tényező és gondolat sem támogatja a megfelelő életpálya-tervezést és nem nyugszik valós szakképzési és munkaerőpiaci információkon, tényeken.

– A szakképzés átalakítása miként változtatott, ha változtatott a helyzeten?

– 2020. szeptember elsejétől mind a szakképzés, mind a felnőttképzés rendszerszinten gyökeres változáson ment keresztül. A 2019-ben elfogadott és megjelent Szakképzés 4.0 stratégia mentén átalakított szakképzési intézmények már nem szakmákon alapuló, hanem ágazati alapú beiskolázást folytatnak, mely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy egy ágazatot és az abban található szakmákat megismerve, azok közül az érdeklődésüknek, tehetségüknek legmegfelelőbbet válasszák ki és tanulják az első képzési szakaszt lezáró ágazati alapvizsgát követően. Minden nappali tagozaton első szakmát tanuló diák állami ösztöndíjat kap, a szakképzési munkaszerződéssel szakmai oktatásban részt vevők pedig havi fizetést. A sikeresen végzett tanulók egyösszegű, a záróvizsga átlaga alapján meghatározott pályakezdési juttatással hagyják el a szakképző intézményt és helyezkednek el, vagy tanulnak tovább. A technikumi beiskolázási adatokon érezhető, hogy egyre többen élnek ezzel az állami ösztöndíjjal támogatott, magas szintű szakképzési lehetőséggel, mely technikusi oklevelet, érettségit, idegennyelv-tudást és egyenes utat biztosít a szakirányú felsőfokú továbbtanulás felé. A technikumok előzőekben felsorolt előnyei és lehetőségei mellett továbbá sokan a központi matematika és magyar írásbeli vizsga, illetve azok várható eredménye miatti félelmükben választják ezt az intézménytípust továbbtanulásuk céljaként.

– A vállalkozásoknál, a gazdaságban miként csapódik le ennek a helyzetnek a következménye? A jövőre nézve milyen következményei lehetnek?

– A pályaorientáción túl a kamara rendszeresen biztosít helyszínt humán erőforrás témájú rendezvényeknek, valamint, például az erősáramú szakember-utánpótlás célzott megoldásában, illetve az erősáramú elektrotechnikus szakma tizennyolc év utáni újbóli beindításában is aktívan közreműködött. A kamara a #ajelenajövőd kampányában az itt élő és tanuló diákok számára első kézből közvetíti az információkat a megyében működő vállalkozásokról és az általuk kínált munka- és egzisztenciális lehetőségekről. A legjobb eredményt biztosító lehetőség e kérdésben a vállalkozások számára a duális képzés. A vállalkozások már a szakmai oktatás alatt a szervezetükbe integrálhatják a jövendő munkavállalóikat és együttműködve a kamarával, valamint a szakképző intézményekkel folyamatosan tehetnek a szakemberutánpótlás megfelelő színvonalú biztosításáért.

Vizsgák után: szakmájuk iránt elkötelezett pályakezdők

Megkérdeztünk néhány fiatalt, miért szakmát választottak és milyen terveik vannak az ágazati érettségi vizsgák vagy a komplex szakmai záróvizsgák letétele után.

Gémes Patrícia Petra 21 éves, eladónak tanult. „Azért választottam ezt a szakmát, mert szeretek beszélgetni az emberekkel, maga a szakma is nagyon tetszik, és szeretnék ebben maradni az elkövetkezendő 40 évemben.”

Koltai Bence 17 éves, most végzett szakácsként. „Azért választottam ezt a szakmát, mert gyönyörű. A tálalás és az ételkészítés is élvezet, a vendégek véleménye és visszajelzése, amikor megköszönik a szakácsnak az ételt, hogy nagyon finom volt, csodálatos érzés. A vizsgák után egy neves étteremben szeretnék elhelyezkedni.”

Pataki Levente, a múlt tanévben érettségizett, most kereskedőnek tanul. „Szeretnék egyetemen továbbtanulni ebben az irányban és a későbbiekben a kereskedelemben elhelyezkedni.”

Bonyár Zsombor azért jelentkezett asztalosnak, mert ez érdekelte a legjobban. „Szerintem ez egy kiforrott, régi szakma és talán nincs benne annyi változás, mint mondjuk az informatika területén.”

Faragó Dávid családjában senki nem dolgozik kőművesként, ő mégis ezt a szakmát választotta. „A házunk körül folytak kőművesmunkák, hőszigetelés és burkolás, és nagyon megtetszett ez a munka. Ezért választottam a kőműves és hidegburkoló szakmát. Az ács szakma tanulását is elkezdtem, mert szeretnék később egy céget alapítani, hogy kompletten létre tudjak hozni egy házat az alaptól a tetőszerkezetig.”

Járfi Béla most végzett kőművesként. „Szeretnék továbbtanulni kőfaragónak, így meglesz mind a két szakmám. Azért jelentkeztem kőművesnek, mert ennek van jövője, kőművesre most is szükség van, és később is szükség lesz. Szeretem ezt csinálni, mert maradandót tudok vele alkotni.”

Udvardy Balázs a 13. év végén, idén kapja meg az OKJ-s bizonyítványát. „A 12. év végén már megszereztem az érettségit, a tanulmányaimat a PTE MIK-en szeretném folytatni osztatlan építőmérnök-képzésen. Tervezem, hogy azután még egy műszaki ellenőri képzést is elvégzek.”

Jovánovics Péter idén végzett technikumban informatika szakon. „Azért ezt a szakmát választottam, mert ebben versenyképes a fizetés, még itthon, Magyarországon is. Nagyon szeretem nyomon követni a technikai fejlődést és úgy éreztem, hogy informatikusként itthon is lehet fejlődni, illetve valami nagyot alkotni.”

Czimmer Bálint 17 éves, most végzett szobafestőként. „Azért választottam ezt a szakmát, mert megtetszett. Egyszer otthon kifestettük a lakást, és láttam, hogy mivel jár ez a munka. Ezért döntöttem úgy, hogy ebben szeretnék dolgozni. A szakmunkásvizsga letétele után szeretnék érettségizni, majd vállalkozást indítani.”

Ingyenes szakmatanulás, pályaválasztás, vállalkozásindítás – hiánypótló honlap készült

Az egész életen át tartó tanulást, az ingyenes szakmához jutást, az elhelyezkedést, a munkaerőpiaci érvényesülést támogatja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Baranya megyei képzési, felnőttképzési portál: https://kepzesbaranya.hu/

A web oldal létrehozásával, működtetésével és fejlesztésével támogatni kívánják mindazokat, akik szakképzettséghez szeretnének jutni, illetve, akik saját maguk, vagy munkatársaik számára szakmai képzést keresnek.

Az oldalon található információk, valamint a pályaorientációs tanácsadók segítségével segítenek eligazodni az új szak- és felnőttképzési rendszerekben és a különböző képzettségi kategóriák között. Bemutatják a munkakörök betöltését, tevékenységek végzését lehetővé tevő államilag elismert szakmákat, részszakmákat és szakképesítéseket. Az oldalról közvetlenül elérhetők a Baranya Megyében működő szakképző intézmények és felnőttképzők, valamint szakmai képzéseik. Egyéni vállalkozók, vállalkozások munkatársai a tevékenységek végzéséhez képesítési követelményeket előíró főbb jogszabályokat is megtalálhatják az oldalon.

A weboldalt azok számára hozták létre, akik érdeklődnek a

  • szak- és felnőttképzés iránt,
  • akik továbbtanulás, pályaválasztás előtt állnak,
  • akik bármilyen életszakaszban élni kívánnak az ingyenes, állam által biztosított szakmatanulás lehetőségével,
  • akiknek szakmai végzettségre, szakképzettségre van szüksége munkakör betöltéséhez, vállalkozás indításához, tevékenység folytatásához,
  • akik pályamódosításban érintettek,
  • akik humánerőforrás gazdálkodásban, fejlesztésben, vagy fejlesztésen dolgoznak, valamint
  • pedagógusoknak,
  • szülőknek,
  • középiskolásoknak és
  • felsőoktatási hallgatóknak.

Hozzászólások

esélye sem volt
Brutális! A saját lakásában vertek halálra egy nőt
örök bűntudat / 36 perce
Szívszaggató! Egy leejtett telefon miatt halt meg a kisfiú (videó)
Egy tízéves kisiú halálát okozta, hogy a sofőr vezetés közben fel akarta venni a mobilt, amit a gyerek elejtett.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KIS-MARTON ISTVÁN TIBORNÉ 82. éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án 15 órakor lesz a keszüi temetőben. Gyászoló családja
"Szeretet és jóság voltál, Családért éltél-haltál. Nagyon fáj a szívünk érted, Őrizzük drága emléked." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. VAS LAJOS TIBORNÉ mezőgazdaság-biológia szakos tanár, a Radnóti Miklós Kollégium volt igazgatója 77 éves korában, 2021. július 24-én örökre itt hagyott bennünket. Szeretett halottunk temetése 2021. augusztus 5-én a 14.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 15 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Ezúton köszönjük azoknak, akik utolsó útjára elkísérik és osztoznak fájdalmunkban. Gyászolja szerető férje és fia
Szomorúan tudatjuk, hogy ÓTOTT KOVÁCS ANTAL 2021. július 13-án, 84 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatóját 2021. augusztus 6-án 17.45 órakor tartjuk a Rácvárosi templomban. Temetéséről később intézkedünk. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ZOLTÁN tanár 88 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 3-án 11 órakor lesz a királyegyházai temetőben. Gyászoló rokonok
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KATICS DEZSŐNÉ Istokovics Mária 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. augusztus 5-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÁLOVICS JÁNOS szigetvári lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 2-án 14 órakor lesz a szigetvári Kanizsai temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KARL FERENCNÉ Pollák Anna pécsi lakos 71. éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. augusztus 3-án 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk ÖZV. NÁDOR FERENCNÉ 84 éves korában, hosszú szenvedés után csendben elhunyt. Temetése szűk családi körben 2021. július 30-án 11 órakor lesz a pellérdi temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ILLÉS FERENC Pécs, Esztergár úti lakos, 70 éves korában elhunyt. Szűk családi körben a pécsi köztemetőben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
"Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán csendesen. Szívünkben itt leszel míg élünk a világon." Fájó szívvel emlékezünk CZEBEI JÁNOS halálának 5. évfordulóján. Szerető családod
"Angyalaid vezessenek tovább utadon, legyen lelkednek örök béke és nyugalom." Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk GYURKÓ LAJOSNÉ életének 85. évében örökre megpihent. Temetése 2021. július 30-án 14 órakor a pécsi köztemetőben lesz. Gyászolja: Szerető családja
"Te nem haltál meg, csak álmodni mentél." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk KRIZSÁN JÓZSEF görcsönyi, volt kisasszonyfai lakos, 71 éves korában elhunyt. Temetése 2021. július 29-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ ISTVÁN JÓZSEFNÉ Majer Rozália Zsolnay gyár volt dolgozója 86 éves korában elhunyt. Temetése 2021. július 28-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy FLEINIG LÁSZLÓ örökös többszörös triatlon bajnok a mozgás és az egészséges életmód lelkes népszerűsítője 2021. július hó 11-én, 93 éves korában elhunyt. Temetése 2021. augusztus 4-én 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy SZÜCS CSABA 72 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. július 30-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család