Hallgassa élőben!

Tájhasználat-váltás az Ormánságban

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma bonyolítja le a „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” elnevezésű, nagy jelentőségű vízügyi beruházást. A projekt 13,42 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósul meg a Széchenyi 2020 – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

A KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 jelzőszámú projekt célja a területen keletkező többletvizek visszatartása és az aszályos időszakokban a vizek Drávából történő pótlása. A projekt tervezési területe 57 214 hektár nagyságú, nagyrészt Baranya megye D-i, DNY-i, valamint kis részben Somogy megye DK-i részét érinti, mely összesen 45 település közigazgatási területét foglalja magába.

Műtárgy építése a Lugi-csatorna és a Korcsina-csatorna torkolatánál

A térség vízrajzi viszonyai jelentősen átalakultak az elmúlt évszázadokban. A klimatikus viszonyok, a Dráva medersüllyedése, a kisvízfolyások szabályozása, a belvízlevezető csatornahálózat kialakítása, a melioráció, valamint ezekhez szorosan kapcsolódva a tájhasználat átalakulása jelentősen megváltoztatta a terület vízháztartását. A projekt által érintett térség Dráva menti területeit a téli, kora tavaszi időszakban víztöbblet, míg a nyári-nyár végi időszakban általában vízhiány jellemzi. A vízrendszer átalakításának igénye a helyiek számára azért fontos, mert így a térség vízháztartása kiegyenlítettebbé, kiszámíthatóbbá tehető.

A tervezési terület vízfolyásainak, vizes élőhelyeinek vízpótlását a Drávagárdonynál épített vízkivételi mű biztosítja. A jelenleg 5 m³/s, a későbbiekben 6,0 m³/s – vízmennyiség kiemelésére alkalmas vízkivételi mű a Dráva bal partján, a 141,6 fkm szelvényben létesült. A Drávából kivett víz a Siópusztai-árok, Lugi-csatorna, Körcsönye-csatorna nyomvonalán kialakított NY-K-i irányú főcsatornán keresztül jut az alrendszerekbe. A területarányos vízelosztás a főcsatornából D-i irányba a Siópusztai-árok, a Korcsina-csatorna, és a Sellyei-Gürü-csatorna irányában történik, illetve egy részét a Fekete-víz felé továbbítják. A vízelosztó rendszer meglévő és új mederszakaszokból áll, amelyekben a vízszinteket és vízhozamokat az egyes ágakban lévő kézi- és távvezérelt vízépítési műtárgyak szabályozzák.

A Siópusztai-árok és a Lugi-csatorna nyomvonalán létesült főcsatorna

A projekt fejlesztési elemei között szerepel az Adhini-mellékág és a Piskói mellékág revitalizációja és még számos vizes élőhely vízpótlása (Felsőszentmártoni-holtág, Kanszki-berek, Lakócsai-morotva, Drávakeresztúri-morotva, Bresztik-tó, Zalátai Ó-Dráva, Piskói-tó és a Mailáthpusztai-tó). Megvalósul még a Régi Fekete-vízen egy medertározó, Sellye mellett egy új tározó, valamint a Körcsönye-csatornán egy új vizes élőhely. A rendszer nagyobb fokú önfenntarthatóságának érdekében egy új, 499 kW teljesítményű fotovoltaikus naperőmű telep épül.

Vízkivételi mű építési munkái Drávagárdonynál

A projekt megvalósulásával a táj változatosabbá válik, a gazdálkodásban megnőhet az erdők, a rétek, kertek, gyümölcsösök szerepe, vonzóbbá válik a térség a turizmus számára, és ezáltal megnő a hátrányos helyzetű ormánsági lakosság jövedelemteremtő vállalkozási lehetősége is.

A projekt tervezési és kivitelezési munkáit az Aquaprofit Zrt. végzi. A tervezési munkák a közeljövőben véget érnek, a kivitelezési munkák befejezése 2021 végére várható.

További információ:
Cser Valéria projektmenedzser,
tel.: +36 72 506 306;
[email protected];
osdravaprojekt.ovf.hu; www.ovf.hu; www.ddvizig.hu

 

Hozzászólások

Bajnokok Ligája
A négy közé jutott a BL-ben a Manchester City és a Real Madrid
vége / 6 órája
A NATO május 1-jéig megkezdi az afganisztáni misszió erőinek kivonását
Felismerték, hogy nincs katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra – mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapám és apósom VERCSE JENŐ a Hőerőmű vállalat volt dolgozója 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása a pécsi köztemető Szent Mihály kápolnájában 2021. április 17-én, a 13 órakor kezdődő gyászmise keretében lesz. Ezt követően 13.30 órakor kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik VARJAS ISTVÁNNÉ temetésen részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
"Egyetlen pillanat ölte meg szívedet, Melyben nem volt más, csak szeretet. Hiába hordjuk sírodra a virágot, Eltemetik veled az egész világot." Fájó szívvel tudatjuk, hogy BASKI KÁROLY magyarsarlósi lakos, 75 éves korában 2021. április 1-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. április 16-án, 11 órakor lesz a magyarsarlósi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelik, és azoknak is, akik csak gondolatban tudnak elbúcsúzni tőle. A gyászoló család
"Múló világ felett, Tűnő nap temetőjén Örökké fölragyog Az isteni verőfény És él a bennünk élő égi törvény.” (Juhász Gyula: Nincs halál…) Szomorúan, de az isteni gondviselésben bízva tudatjuk, hogy édesanyám, nagymamánk, dédnagymamánk, testvérem, anyósom, rokonunk DR. HÁMORY LÁSZLÓNÉ Tóth Irén 2021. április 6-án csendesen, és megbékélt szívvel visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. április 17-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető Szt. Mihály kápolnájából. Előtte 12 órakor szentmisével búcsúzunk tőle, melyet a jelenlegi járványügyi szabályok szerint kis létszámmal, zárt körben lehet megtartani. A covid helyzet miatt kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését, a megjelenést egyben részvétnyilvánításnak tekintjük. A gyászoló család
"Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAKATOS JÁNOS (Csana) kozármislenyi lakos 2021. március 31-én, 78 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Végső búcsúztatása 2021. április 16-án 15 órakor lesz a kozármislenyi temetőben. Gyászolják: felesége, lánya, fia, unokája, testvérei, sógornői, keresztlányai és a széleskörű rokonsága
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ZÓKA BENJÁMIN Béni MÁV nyugdíjas 74. évében elhunyt. Temetése 2021. április 16-án 13.30 órakor lesz a Pécs-Somogyi temetőben. Gyászoló szerettei
A sors akaratát mély fájdalommal fogadva, tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy LIPPAI TIBOR KÁLMÁN 65 éves korában váratlanul eltávozott közülünk. Temetése 2021. április 15-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk SZILÁGYI TÍMEA pécsi lakos, 55 éves korában elhunyt. Temetése 2021. április 15-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FINANCSEK KÁLMÁNNÉ 81 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. április 16-án 15 órakor a pécsi köztemetőben lesz. Kérjük koszorút ne hozzanak. A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapám SŐRE JÓZSEF türelemmel viselt, hosszú szenvedés után 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. április 19-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink NÉMETH LÁSZLÓNÉ Böngyik Ilona 87 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2021. április 16-án 13.30 órakor kerül sor a pécsi köztemető nagy dísztermében. Gyászoló szerettei
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk MOZSGAI JÓZSEF temetésén jelenlétükkel megtisztelték, és azoknak is, akik csak gondolatban tudtak elbúcsúzni tőle. Külön köszönetet mondunk a drávasztárai Vadásztársaság tagjainak. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. KOVÁCS ZOLTÁNNÉ Halász Gizella 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. április 16-án 12.30 órakor a pécsi köztemető urnacsarnokából lesz. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám TUZA ZOLTÁNNÉ Kaszás Mária életének 61. évében elhunyt. Temetése 2021. április 16-án 14 órakor lesz a baksai temetőben. Gyászoló szerettei
"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. Csillagok útján utazol tovább, Ott várj ránk, ha a mi időnk is lejár." "Szívünk egy darabja vagy, amit 7 éve nem lehet pótolni." Fájdalommal emlékezünk FLASKA AMBRUS BALÁZSRA Szerető édesanyád és Laci, gyermekeid: Bence és Nimród, szeretteid és barátaid