MAI ÉVFORDULÓK
Június 18. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK Június 18. ezen a napon
Megszületett Sir Paul McCartney a Beatles alapító tagja, az Angol Királyi Trón lovagja, zeneszerző, énekes. (82 éve)

Liverpool-ban született. Több zenei csúcsot tart a Beatles együttessel, például először a Beatles tartott koncertett egy Stadionban, Amerikában. Róluk készült először film, A Hard Day's Night, később pedig a Sárga tengeralattjáró címmel. Filmzenéi: James Bond - Live and Let Die; Szimat nyomozó; Vanília égbolt - dalszöveg; Nevem Sam.

82 éve
1942
Megszületett Ferenczy Béni, Kossuth-díjas szobrász, grafikus. (134 éve)

Egészen korai kubista kísérletei és későbbi expresszionizmusa után szellemükben kiegyensúlyozott erőteljes idomú szobrain és kisplasztikáiban bontakozott ki művészete. Fekete-fehér és színes grafikái a hazai rajzművészet élvonalába emelik. Számos könyvet illusztrált. Ikertestvére, Ferenczy Noémi is kiemelkedő alkotó, neves gobelinművész és festő volt.

134 éve
1890
Megszületett Vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója. (156 éve)

Az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

156 éve
1868
Szekszárdon megszületett Hollós László természettudós, gombakutató. (165 éve)

Hollós László már fiatal korától a természet bűvöletében élt, kémiából doktori címet szerzett, állat- és növénytanból, ásványtanból és földrajzból pedig tanári oklevelet. 1890-ig magántanárként dolgozott, utána a budapesti egyetemen, majd a kecskeméti Főreáliskolában tanított. Itt mintegy ötezer darabból álló természetrajzi gyűjteményt hozott létre, és elsőként készített (több mint 1000 növény leírásából álló) összefoglaló munkát Kecskemét környékének növényvilágáról. Érdeklődése középpontjában azonban leginkább a gombák álltak, néhány év alatt a világ egyik legrangosabb mikológusává vált. 1905-ben akadémiai székfoglaló előadását is Magyarország föld alatti gombáiról tartotta; hazánkban elsőként ő hívta fel a figyelmet a szarvasgombák kutatására és megismerésére.

165 éve
1859
Megszületett Alphonse Laveran orvos, a malária elleni gyógyszer felfedezője. (179 éve)

A malária kórokozójának felfedezője, illetve az ellene hatásos kininterápia megalapozója.

179 éve
1845
Napóleon vereséget szenvedett Waterloo-nál. (209 éve)

Az Elba-szigeti száműzetéséből visszatérő I. Napóleon császár megsemmisítő vereséget szenvedett az angol-porosz seregektől. Az angol csapatok élén Arthur Wellesley herceg, a poroszok élén Gebhard Leberecht von Blücher állt. Napóleon június 16-án Ligny-nél legyőzte a poroszokat, majd 18-án megtámadta az angolokat. A szorongatott angolok segítségére sietett a porosz sereg, csak így sikerült a győzelem. Ennek hatására Napóleon lemondott 22-én, immár másodszor.

209 éve
1815
Megszületett Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély külön állammá szervezését. (542 éve)

A horvátországi Kamacicban született. Eredeti nevén: Utiesenic, Martinuzzi Királyi helytartó és római katolikus főpap is volt. Erdély és a vele határos területek (Partium) külön álammá szervezését szorgalmazta. 1490-ben Corvin János herceg udvarába került, apród lett, majd Szapolyai János erdélyi vajda seregében szolgált. 1509-ben kezdte meg tanulmányait, amikor Budalőrincen belépett a pálos rendbe. 1528-ban az I. Ferdinánd seregei elől Lengyelországba menekült I. (Szapolyai) János király szolgálatába állt, akinek sikeresen előkészítette a visszatérését Magyarországra. Az uralkodó befolyásos tanácsadója lett, 1529-ben királyi tanácsossá, 1534-ben váradi püspökké nevezte ki. A Habsburgokkal való béke megkötését tűzte ki célul a törökök elleni sikeres védekezés érdekében, így jött létre 1538-ban a váradi béke. 1540. nyarán I. János halálos ágyán fia, János Zsigmond gyámjává tette meg, ettől kezdve Erdély és Magyarország Szapolyaiak uralma alatt álló részének teljhatalmú kormányzója lett. II. Szulejmán szultán hozzájárulásával a Rákos mezején tartott országgyűlésen a csecsemő János Zsigmondot királlyá választatta, és Budáról kormányozta az országot az özvegy Izabella királyné és fia nevében. 1540-ben visszaverte a Buda várát ostromló I. Ferdinánd hadait. Végül 1541. 08. 29-én a törökök mentették meg a várat azért, hogy néhány nap múlva csellel a hatalmukba kerítsék. 1541. 12. 29-én megegyezett Ferdinánddal, átadta megbízottainak a Szent Koronát, és közölte, hogy kész átengedni János Zsigmond országrészét a szepeségi Szapolyai-birtokok fejében. 1543-ban Ferdinánd megerősítette kincstartói tisztségében, valamint kinevezte királyi helytartóvá. Fráter György fő politikai célja volt, hogy Magyarország területi egységét helyreállítsa, ennek érdekében fogott össze I. Ferdinánddal. 1549-ben megállapodtak, hogy Erdélyért cserébe két sziléziai hercegséggel kárpótolják János Zsigmondot. Ferdinánd serege azonban nem tudta megvédeni a török támadástól Erdélyt. 1551-ben Izabellának és fiának még sikerült Sziléziába távoznia, de a szultán megtorló akciót indított. A kezdeti török sikerek után az erdélyi rendekkel közösen harcoló zsoldosok visszafoglalták a várakat. Fráter György, hogy a Porta iránti hűségét bizonyítsa, szabad elvonulást engedélyezett a török várvédőknek, amiért a bécsi udvarban árulással vádolták meg. Az uralkodó tudtával és beleegyezésével saját titkárával gyilkoltatták meg alvinci kastélyában. Halála előtt nem sokkal esztergomi érseki kinevezést és bíborosi kalapot kapott. Két hónapi temetetlenül maradt a holtteste a gyilkosság színhelyén, a gyulafehérvári káptalan temette el 1552. februárjában. Mivel Fráter György magas állású egyházi személy is volt, meggyilkolása a pápaság és a bécsi udvar közötti bonyodalmakhoz vezetett.

542 éve
1482