MAI ÉVFORDULÓK
December 10. ezen a napon
MAI ÉVFORDULÓK December 10. ezen a napon
Az emberi jogok napja (74 éve)

1948-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az Emberi Jogok Napjává nyilvánította.

74 éve
1948
Meghalt Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliomos Dodge-fívér. (102 éve)

Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliomosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. Először egy biciklikészítő céget hoztak létre, ennek nyereségéből pedig megalapították a Dodge Brothers gépgyártó műhelyt. Először az Oldsmobile cégnek készítettek autómotorokat és váltókat, később pedig közös üzletbe kezdtek az akkor még ismeretlen Forddal. Már a befutott Ford cég legnagyobb részvényeseiként alapították meg saját autógyárukat, 1914-ben elkészült első autójuk, és a cégek közt elsőként egy 61 oldalas kézikönyvet is mellékeltek a remek minőségű kocsikhoz. Henry Ford nem sokkal ezután szakmai és anyagi féltékenységből inkább kivásárolta a fívérek részét a Ford-társaságból, és útjaik elváltak. A két fívér váratlanul, pár hónap különbséggel halt meg, és mivel gyermekeiket nem készítették fel időben az üzleti életre, a fejenként 100 millió dolláros vagyon inkább átkot jelentett az örökösöknek.

102 éve
1920
Először adtak át Nobel-díjakat. (121 éve)

Minden év december 10-én van a díj átadó ünnepsége. 1901-2010-ig összesen 840 díjat osztottak ki 833 díjazott között. A Nemzetközi vöröskereszt 3 míg Marie Skłodowska Curie, Linus Carl Pauling, Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala, John Bardeen és Frederick Sanger 2-2 díjat kapott. Marie Skłodowska Curie és Linus Carl Pauling mind két díját más - más tudomány területén szerezte. Kapott díjat 4 házaspár - Myrdal házaspár külön külön, nem is egy tudományágban. A többiek egyszerre. - 1 testvér pár, 1 alkalommal fordult elő, hogy apa és fia, míg 5 alkalommal, hogy apa is és a fia is kapott díjat. A világháborúk idején nem osztottak díjat. A svéd szobrász, Erik Lindberg (1873–1966) tervezte a Nobel emlékérmet.

121 éve
1901
Meghalt Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, a dinamit feltalálója, a Nobel-alapítvány létrehozója. (126 éve)

San Remóban 63 éves korában halt meg. Apja is gyáros és feltaláló volt, aki az orosz hadiiparnak is dolgozott. Halála után Alfred Nobel folytatta a kísérleteit, 1863-ban fejlesztette ki a robbantó gyutaccsal történő kezdő gyújtását, 1865-ben megalapította a Dinamit Nobel Részvénytársaságot. 1867-ben nitroglicerinből és kovaföldből nagy hatékonyságú robbanóanyagot állított elő, amelyet "dinamit"-ként szabadalmaztatott. Ezzel forradalmasította a haditechnikát és a robbanóanyagok ipari felhasználását. 1895-ben alapot létesített, amelynek vagyonát a Nobel-alapítvány kezeli, és éves kamatait (150 800 svéd korona) minden évben egy fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és egy békedíjként ítélik oda azoknak a személyeknek, akik "az emberiségnek a legnagyobb hasznára vannak". A Nobel-békedíj alapítását a pacifisták alelnöke, az osztrák Bertha von Suttner ösztönözte. 1901.12.10-én nyújtotta át először a svéd király Stockholmban és Oslóban a Nobel-díjakat, és azóta is minden évben e napon - Nobel halálának napján - adják át.

126 éve
1896
Megszületett báró tolcsvai Korányi Frigyes belgyógyász, egyetemi tanár. (194 éve)

Eredeti nevén: Kornfeld FrigyesA magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja, az MTA levelező tagja.Fiai: (ifj.) báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter (1931-1932) és Korányi Sándor orvosprofesszor.Nevét több közintézmény is viseli, mint például a nagykállói gimnázium, a SOTE Korányi Frigyes Szakkollégiuma, illetve a Korányi Kórház (hivatalos nevén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet).

194 éve
1828
Megszületett Ada Lovelace grófnő, matematikus és író, az első számítógépes program megírója. (207 éve)

Születési neve Augusta Ada Byron, ő Lord Byron egyetlen törvényes gyermeke. Főként arról volt ismert, hogy leírást készített a Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez, az analitikai számolóműhöz. Egyesek szerint a géphez készült programokat is ő írta, így az első számítógép-programozónak tekinthető, de hozzájárulásának mértéke vitatott. 1842–1843-ban Ada kilenc hónap alatt lefordította Luigi Menabrea olasz matematikus írását Babbage új gépének, az Analytical Engine-nek a tervéről. Jegyzeteket is fűzött a műhöz, részletesen leírta, hogyan lehet Bernoulli-számokat számítani a gép segítségével. Történészek szerint ez a világ legelső számítógépes programja. Babbage és Ada levelezése azt mutatja, hogy a programokat Babbage írta, de Ada írásaiban előfordul a gép használatának néhány olyan lehetősége, amelyet Babbage sosem tett közzé, például hogy „a gép képes lehet bármilyen összetettségű zenedarabok komponálására”. 1980. december 10-én - a születésnapján - az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma elfogadta az új Ada programozási nyelvet, melyet Adáról neveztek el. A Microsoft-termékek eredetiségét igazoló hologramon az ő képe látható.

207 éve
1815
Luther Márton nyilvánosan elégette a pápa kiátkozó bulláját, és ezzel végleg szakított a katolikus egyházzal. (502 éve)

Luther, az Ágoston-rendi szerzetes, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 tézisével indította el a reformációt, amely súlyos tudati válságot okozott a nyugati kereszténységben és az egységes egyház evangélikus és katolikus egyházra szakadt. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget.

502 éve
1520