Közélet

2008.09.01. 16:08

Az idei díszpolgár Bertók László Kossuth-díjas költő

Hagyományosan a Pécsi Nemzeti Színházban tartotta ünnepi közgyűlését A Város Napján az önkormányzat képviselő-testülete.

B.Z.

Bertók Lászlót idézte a polgármester A Város Napján elmondott ünnepi beszédében: „Érzel-e mindenkit, aki egyszer itt élt? Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs”? Tette ezt annak a gondolatfutamnak a során, hogy generációk végeláthatatlan sora őrizte, gyarapította eddig ezt a várost. A rómaiaktól kezdve, az egyetemalapító Nagy Lajos király nemzedékén – A Város Napján, szeptember elsején az 1367-es egyetemalapításra emlékezünk –, Janus Pannoniuson, a magyar humanizmus nagy költőjén át a huszadik és a huszonegyedik század nemzedékeiig.

Tasnádi Péter ezzel előrevetítette a későbbieket: azt, hogy Pécs arra készül, rövid időn belül Európa méltó kulturális fővárosa legyen. Ezzel kapcsolatban kiemelte: nem akarja rontani az ünnep emelkedettségét, de sajnos hangsúlyoznia kell, hogy elvitathatatlan Pécs kulturális fővárosi címe és az ehhez fűződő ambíciói. Ezért ha támogatást nem is, de legalább közömbösséget kér az „ellendrukkerektől”. Az ünnepi közgyűlésen hagyományosan díjakkal ismerték el a kiemelkedőn teljesítők eddigi munkáját.

Reggel a Lyceum templomban Mayer Mihály megyéspüspök celebrált misét. Délután megkoszorúzták az Ágoston téri bányász emlékművet, este a Pannon Filharmonikusok Haydn és Pécs című koncertjére került sor a színházban.

Az új díszpolgár meglepődött a kitüntetésen

Bertók László Kossuth-díjas költő, aki eredendően nem pécsi, azt mondja, igencsak meglepődött, hogy a közgyűlés – vagy ahogy ő mondja: ezen a testületen keresztül a város lakossága – díszpolgárrá választotta. Annál is inkább, mert úgy gondolja, hogy tizenhárom éve, mióta nyugdíjba ment, „nem csinált semmi közéletit” – egyszerűen csak teszi a dolgát. Úgy, hogy ez idő alatt azért megjelent tucatnyi kötete. Úgy tűnik, mondja a költő, azért akadnak, akik figyelnek – nem megfigyelnek. A másik, amiért először hitetlenkedett a hír hallatán, az volt, hogy az utóbbi időben a kultúra területéről nem igazán választottak díszpolgárt. Így tehát ez a mostani cím nemcsak személyre szól, de egyben a pécsi kultúra elismerése is. És talán az is közrejátszott a díszpolgárrá választásában, morfondíroz, hogy idén ősszel lesz 50 éve, hogy megjelent a Jelenkor, amiben a második évben publikálni kezdett. Végül Csorba Győzőt idézte, aki azt mondta neki anno, amikor az elvándorlás gondolatával foglalkozott: „Ha író akarsz lenni, itt kell maradnod!” 

Díjazottak:

„Pécs Város Díszpolgára”: Bertók László
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Bertók László költőnek, a város kulturális és művészeti értékeinek megőrzéséért végzett kiemelkedő munkájáért, elévülhetetlen érdemeiért  „Pécs Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.

Empátia Díj: Körömi Attila
A TÁMASZ Alapítvány Körömi Attilának, az Arzenál Régió Kft. pécsi áruházvezetőjének a hátrányos helyzetű embereknek nyújtott hathatós segítségért és a hajlékta-lanok foglalkoztatásának előmozdításáért az Empátia Díj kitüntetést adományozta.

Az Év Szociális Segítője: Dr. Istvánné Kollár Anikó
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Támogatási Közalapítványa Dr. Istvánné Kollár Anikónak az Alius Alapítvány kuratóriumi titkárának a fogyatékkal élők, valamint a halmozottan sérült gyermekek és fiatalok esélyegyenlőtlenségének csökkentése érdekében végzett munkája elismeréseként az Év Szociális Segítője kitüntető címet adományozta.

A Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma emlékplakett és oklevél:

Hírth István
A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma Hírth István többszörös magyar bajnoknak a pécsi kerékpár sportban végzett kimagasló munkájáért a Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta.

Dr. Szotáczkyné Tolnai Márta
A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Szotáczkyné Tolnai Márta olimpikon részére Pécs város tornasportja területén végzett kiemelkedő munkájáért a Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta.

Bérczy Gabriella
A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma Bérczy Gabriella testnevelő tanár részére az iskolai és diáksport területén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért a Sporttámogatási Közalapítvány Kuratóriuma emlékplakett és oklevél kitüntetést adományozta.

„Pécs Város Közbiztonsági Díja”: Csapó István
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Csapó István volt rendészeti vezetőnek évtizedeken keresztül végzett eredményes közbiztonsági tevékenységének elismeréseként a „Pécs Város Közbiztonsági Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Sajtódíja”: Angyal Zoltán
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Angyal Zoltánnak, a Magyar Távirati Iroda tudósítójának lelkiismeretes, pontos, magas színvonalú újságírói munkájának elismeréseként a „Pécs Város Sajtódíja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Kisebbségi Díja”: Szentes Gyuláné
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Szentes Gyulánénak, a Pécsi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének kiemelkedő kisebbségi munkájának elismeréseként a „Pécs Város Kisebbségi Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Humanitárius Díja”: a Pécs-Normandia LIONS Club részére
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécs-Normandia LIONS Club részére magas színvonalon végzett, sokrétű humanitárius tevékenységének elisme-réseként, kiemelten a Pécsett kezelt leukémiás és tumoros megbetegedésű gyerekek gyógyítása, az általuk fenntartott szülőszállások létrehozása érde-kében végzett tevékenységért „Pécs Város Humanitárius Díja” kitüntetést adományozza. A kitüntetést dr. Milter Anna,  a LIONS Club elnöke veszi át.

„Pécs Város Tudományos Díja”: dr. Fischer Ferenc
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Fischer Ferenc történész, tanszékvezető egyetemi tanár részére kiemelkedő színvonalon végzett tudományos tevékenységének elismerése-ként a „Pécs Város Tudományos Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Közszolgálati Díja”: dr. Kovács Katalin
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kovács Katalinnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata osztályvezetőjének a közigazgatásban végzett szakmai munkája, különösen az ISPA projekt keretében nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként a „Pécs Város Közszolgálati Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Szociális Díja”: dr. Bleyer Erzsébet
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bleyer Erzsébetnek, az Integrált Szociális Intézmény igazgatójának az időskori ellátás területén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként a „Pécs Város Szociális Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Műszaki Díja”: Tillai Ernő
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Tillai Ernő építész, fotóművész részére a város építészeti örökségének gyarapítása során végzett kiemelkedő tevékenységéért a „Pécs Város Műszaki Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Testnevelési és Sport Díja”: Papp Viktor
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Papp Viktor úrnak a Pécsi Fordan Sport Egyesület vezetőjének az ifjúság sportnevelése területén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a „Pécs Város Testnevelési és Sport Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Művészeti Díja”: Herpai Ágnes
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Herpai Ágnes fagott művész részére kiemelkedő színvonalú, sokrétű művészeti tevékenységének elismeréseként a „Pécs Város Művészeti Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Oktatási Díja”: Juhász Mária
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Juhász Máriának a Városközponti Óvoda volt vezetőjének 38 éven át végzett kimagasló pedagógiai munkássága, 23 éves óvodaveze-tői tevékenysége elismeréséül a „Pécs Város Oktatási Díja” kitüntetést adományozza.

„Pécs Város Közművelődési Díja”: Vincze Csilla
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Vincze Csillának a Civil Közösségek Háza ügyvezető igazgatójának kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a „Pécs Város Közművelődési Díja” kitüntetést adományozza.

„Városháza Emlékérem”:

Tóth Klára
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Klárának a Budai Városkapu Iskola intézményegység vezetőjének Pécs város közoktatása területén évtizedeken át tanúsított oktató, nevelő munkája elismeréseként a „Városháza Emlékérem” kitüntetést adományozza.

dr. Sulyok Endre
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Sulyok Endre professzorrnak, a gyermekgyógyászatban végzett magas színvonalú, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a „Városháza Emlékérem” kitüntetést adományozza.

Genczler István
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Genczler István úrnak gazdasági igazgató, cégvezetőnek a BIOKOM Kft. gazdasági igazgatójának, cégvezetőjeként a Kft. eredményes gazdasági stabilitása példaértékű szakmai eredményeinek elismeréseként a „Városháza Emlékérem” kitüntetést adományozza.

dr. Szirtes Gábor
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Szirtes Gábornak, a Pro Pannonia Kiadó ügyvezető igazgatójának, magas színvonalú irodalomtörténeti, kiadói munkássága, több évtizedes civil szervezetekben végzett munkája elismeréseként a „Városháza Emlékérem” kitüntetést adományozza.

„PRO COMMUNITATE” Emlékérem:

dr. Kiss Endre
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kiss Endre úrnak a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökének a város gazdasági életének fejlődése terén végzett kiemelkedő munkájának, jelentős szakmai sikereinek elismeréseként a  „PRO COMMUNITATE” Emlékérem kitüntetést adományozza.

Arató Márton
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Arató Mártonrnak a Mecsek Fűszért Zrt. nyugalmazott  vezérigazgatójának a város gazdasági életének fejlődése terén nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként a „PRO COMMUNITATE” Emlékérem kitüntetést adományozza.

Joachim Scheffczyk
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Joachim Scheffczyknak, a Hanns Seidel Alapítvány projektvezetőjeként tanúsított példamutatása és rendkívüli szorgalmas munkájának elismeréseként a „PRO COMMUNITATE” Emlékérem kitüntetést adományozza.

„PRO CIVITATE” Emlékérem:

dr. Vonyó József
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Vonyó Józsefnek történész, egyetemi docensnek a köz érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a „PRO CIVITATE” Emlékérem kitüntetést adományozza.


Kerényi János
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Kerényi János úrnak, a PK Zrt. vezérigazgatójának a város gazdasági illetve közéleti területén végzett kiemelkedő munkájáért a „PRO CIVITATE” Emlékérem kitüntetést adományozza.

Ezek is érdekelhetik