Mecsekerdő: célunk az ormánsági tölgyesek hosszú távú fenntartása

Az erdő Földünk legfejlettebb életközössége, emellett az emberi társadalmak számára igen fontos természeti erőforrás. Három fő funkciója szerint mindamellett, hogy a társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen faanyag termelését szolgálják, védő feladatokat is ellátnak, valamint szociális és (köz)jóléti szerepük is kiemelkedő. E három funkció egyidejűleg teljesül, azonban az erdő jellegétől, elhelyezkedésétől, a társadalmi-gazdasági igényektől függ, melyik válik elsődlegessé.

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdők, a biológiai sokféleség és a termőtalajok védelmére. A változó környezeti viszonyok mellett az erdei ökoszisztéma megóvása évről évre nehezebb feladatot és nagyobb felelősséget jelent az erdőgazdálkodók, így a Mecsekerdő Zrt. számára is. Társaságunk állami erdőgazdálkodóként 55 ezer hektáron, hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végzi munkáját. Ez Baranya megye természeti értékekben rendkívül gazdag erdőterületeinek felét jelenti, ahol az erdőtársulások 89%-át őshonos fafajokból álló elegyes lomberdők alkotják, 75% pedig különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.

A klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a módosult mikroklímák és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása, az új károsítók, kórokozók megjelenése napjainkra komoly kihívások elé állítja a szakembereket. Emellett olyan idegenhonos, intenzíven terjedő fajok ütötték fel a fejüket az egyes élőhelyeken, amelyek az időjárás szélsőségeit is jobban tolerálják, és agresszív térhódításuk mellett fokozatosan szorítják ki az őshonos növényvilágot.

Mivel a fenti nehézségek – bár eltérő mértékben és súllyal – a déli határvidéken is jelen vannak, egy horvát-magyar együttműködés keretében is próbálunk megoldást találni a problémákra. A tavaly megkezdett „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” című európai uniós projekt átfogó célja az őshonos fafajok és erdőállományok pusztulásának, és az özönfajok terjedésének megakadályozása, valamint a talaj termőképességének megőrzése. Az együttműködés keretében egy közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszert építettünk ki, a meglévő és új megfigyelőkutak és meteorológiai állomások hálózata által szolgáltatott adatok segítségével pontos képet kapunk erdeink vízháztartásáról, amire komplex térségi vízkormányzási tevékenységet alapozhatunk. A közös munka és tudás megosztása lehetőséget teremt a változást generáló folyamatok mind pontosabb feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozására is. Horvát partnerünkkel a határ mindkét oldalán megtörtént az özönfajok felmérése, és a visszaszorítás érdekében készített módszertani útmutató mellett magyar oldalon mintegy 155 hektár területen távolítottuk el az invazív növényeket, jellemzően gyalogakácot és bálványfát.

A projektben feltárt eredmények és adatok nyomon követése a 2019. áprilisi zárást követően is hosszú távú feladatot jelent majd az érintettek számára. A folyamatosan változó termőhelyi feltételek és körülmények miatt a természet által létrehozott ősi állapotot nem áll módunkban helyreállítani, ám felelős erdőgazdálkodóként egyik küldetésünk, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket is természetszerű állapotukban tudjuk fenntartani.

Hatalmas értékkel gazdálkodik a cég
A Mecsekerdő által kezelt területen található síkvidéki erdők több mint 70 százalékát gyertyános-tölgyesek és kocsányos tölgyes állománytípusok alkotják, így nem csoda, hogy az erdészet gazdálkodása erre az értékes fafajra épül. Már a 19. század közepén kitermelt évszázados tölgyfák hatalmas rönkjei is „qualita Vajszló” védjeggyel, keresett áruként kerültek piacra. Az ormánsági kocsányos tölgy fája – szép színe, jó struktúrája, gyönyörű rajzolata miatt – tehát már évszázadok óta keresett termék, hosszú idő óta kiegyenlített piaca messze felülmúlja más fafajokét.

 

Hozzászólások

miért ne?
Justin Bieber és a Pókember élő bejelentkezése a nap durranása
támogatás / 34 perce
Járványvédelemmel kapcsolatos pályázatot hirdet az Agrárminisztérium
A felhívás célja a különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenési kockázatának csökkentése.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DOBOS GYÖRGYNÉ Tanács Anna 75 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 3-án 14 órakor lesz a Pécs-somogyi temetőben. A gyászoló család
Ezúton értesítünk minden rokont és ismerőst, hogy szerettünk, MAJLÁTI KÁLMÁN búcsúztatása és temetése 2020. április 3-án 12.30 órakor szűk családi körben történik. Kérjük tartsák meg őt emlékezetükben. Köszönettel a gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÉVA ZOLTÁNNÉ Jakab Mária a POTE Bőrklinika volt dolgozója 85 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 2020. április 3-án a 13.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. MÁJLINGER ISTVÁN 83 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 6-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH ANDORNÉ Miron Erzsébet 88 éves korában elhunyt. Temetése 2020. április 2-án 14.30 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik DR. RUDOLF JÓZSEF temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek vagy részvétnyilvánítást küldtek, a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak. A gyászoló család
"Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos kezét Áldd meg Atyám, S mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi Édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédikénk, sógornőnk és kedves rokonunk, GERST JÓZSEFNÉ Mausz Rozália fazekasbodai lakos 83 éves korában elhunyt. Szeretett halottunkat szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra. Búcsúztatója egy későbbi időpontban lesz szentmise keretében. A gyászoló család
„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy PÁNJÁN JÁNOS volt villányi lakos 2020. március 22-én 90 éves korában örökre megpihent. Tekintettel a mostani járványhelyzetre - hamvasztás utáni búcsúztatására - a járvány elmúltát követően kerül sor. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy MILKOVICS JENŐNÉ 88 éves korában elhunyt. Temetése április 1-én, 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Gyászoló szerettei
Értesítjük kedves ismerőseinket, hogy ZSINKÓ MAGDOLNA könyvelő, adótanácsadó életének 83. évében elhunyt. Temetése 2020. március 30-án, 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából, szűk családi körben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédikénk, PÁLMAI JÁNOSNÉ Vakaró Anna (Baba) váratlanul elhunyt. Tőle 2020. március 28-án, 11 órakor búcsúzunk szűk családi körben a kozármislenyi temetőben. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. RUDOLF JÓZSEF életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. március 27-én, pénteken 14 órakor lesz a siklósi temetőben. A kialakult helyzetre való tekintettel, kérnénk a részvétnyilvánítás mellőzését! A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk GASPARICH GYÖRGYNÉ Gertig Éva pécsi lakos 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. április 2-án 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy dísztermében. A gyászoló család
„Elfeledni Téged soha nem lehet, mert te voltál a jóság és a szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, nagymamánk PETROVAI LÁSZLÓNÉ Vörös Katalin életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. március 31-én 13.30 órakor lesz a Pécs-Hirdi temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagymamám, testvérem, keresztanyám BÖHL TIBORNÉ Kovács Irén 81 éves korában, hosszantartó betegségben elhunyt. Temetése 2020. április 2-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló szerettei