17°
19°
10°

Mecsekerdő: célunk az ormánsági tölgyesek hosszú távú fenntartása

Az erdő Földünk legfejlettebb életközössége, emellett az emberi társadalmak számára igen fontos természeti erőforrás. Három fő funkciója szerint mindamellett, hogy a társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen faanyag termelését szolgálják, védő feladatokat is ellátnak, valamint szociális és (köz)jóléti szerepük is kiemelkedő. E három funkció egyidejűleg teljesül, azonban az erdő jellegétől, elhelyezkedésétől, a társadalmi-gazdasági igényektől függ, melyik válik elsődlegessé.

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdők, a biológiai sokféleség és a termőtalajok védelmére. A változó környezeti viszonyok mellett az erdei ökoszisztéma megóvása évről évre nehezebb feladatot és nagyobb felelősséget jelent az erdőgazdálkodók, így a Mecsekerdő Zrt. számára is. Társaságunk állami erdőgazdálkodóként 55 ezer hektáron, hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végzi munkáját. Ez Baranya megye természeti értékekben rendkívül gazdag erdőterületeinek felét jelenti, ahol az erdőtársulások 89%-át őshonos fafajokból álló elegyes lomberdők alkotják, 75% pedig különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.

A klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a módosult mikroklímák és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása, az új károsítók, kórokozók megjelenése napjainkra komoly kihívások elé állítja a szakembereket. Emellett olyan idegenhonos, intenzíven terjedő fajok ütötték fel a fejüket az egyes élőhelyeken, amelyek az időjárás szélsőségeit is jobban tolerálják, és agresszív térhódításuk mellett fokozatosan szorítják ki az őshonos növényvilágot.

Mivel a fenti nehézségek – bár eltérő mértékben és súllyal – a déli határvidéken is jelen vannak, egy horvát-magyar együttműködés keretében is próbálunk megoldást találni a problémákra. A tavaly megkezdett „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” című európai uniós projekt átfogó célja az őshonos fafajok és erdőállományok pusztulásának, és az özönfajok terjedésének megakadályozása, valamint a talaj termőképességének megőrzése. Az együttműködés keretében egy közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszert építettünk ki, a meglévő és új megfigyelőkutak és meteorológiai állomások hálózata által szolgáltatott adatok segítségével pontos képet kapunk erdeink vízháztartásáról, amire komplex térségi vízkormányzási tevékenységet alapozhatunk. A közös munka és tudás megosztása lehetőséget teremt a változást generáló folyamatok mind pontosabb feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozására is. Horvát partnerünkkel a határ mindkét oldalán megtörtént az özönfajok felmérése, és a visszaszorítás érdekében készített módszertani útmutató mellett magyar oldalon mintegy 155 hektár területen távolítottuk el az invazív növényeket, jellemzően gyalogakácot és bálványfát.

A projektben feltárt eredmények és adatok nyomon követése a 2019. áprilisi zárást követően is hosszú távú feladatot jelent majd az érintettek számára. A folyamatosan változó termőhelyi feltételek és körülmények miatt a természet által létrehozott ősi állapotot nem áll módunkban helyreállítani, ám felelős erdőgazdálkodóként egyik küldetésünk, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket is természetszerű állapotukban tudjuk fenntartani.

Hatalmas értékkel gazdálkodik a cég
A Mecsekerdő által kezelt területen található síkvidéki erdők több mint 70 százalékát gyertyános-tölgyesek és kocsányos tölgyes állománytípusok alkotják, így nem csoda, hogy az erdészet gazdálkodása erre az értékes fafajra épül. Már a 19. század közepén kitermelt évszázados tölgyfák hatalmas rönkjei is „qualita Vajszló” védjeggyel, keresett áruként kerültek piacra. Az ormánsági kocsányos tölgy fája – szép színe, jó struktúrája, gyönyörű rajzolata miatt – tehát már évszázadok óta keresett termék, hosszú idő óta kiegyenlített piaca messze felülmúlja más fafajokét.

 

Hozzászólások

szponzorált tartalom
Európai Hulladékcsökkentési elismerő oklevél a Klímanócskák vezetőjének
görbüljön a bot!
A szabadidős sportok közül a horgászat a legnépszerűbb hazánkban
Orosz érdeklődés mellett / 25 perce
Osztrák-német katonai vegyes bizottság fogja felkeresni Úzvölgyét
A hadiemlékekkel foglalkozó osztrák Fekete Kereszt szervezet a nyár elején tényfeltáró delegációt küld a helyszínre.
Gyász
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom, testvérem és kedves rokonunk, REMECZKI LÁSZLÓ az ÁSZ nyugdíjasa 78 éves korában, hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. május 27-én 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BERÉNYI TAMÁSNÉ Tusi 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója május 28-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy ZIECH HENRIKNÉ Herbert Katalin 92 éves korában elhunyt. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BAJUSZ BALÁZS 79 éves korában elhunyt. Szűk családi körben búcsúztunk tőle és a pécsi köztemetőben helyeztük örök nyugalomra. A gyászoló család
"Van fájdalom a gondolatban, Itt hagyni e virágos völgyet. Oh mi nagyobb hasonlíthatatlan, Hogy téged nem látlak többet." PÓKÓ JÁNOSNÉ halálának 25. és PÓKÓ JÁNOS halálának 18. évfordulójára szomorúan emlékezik Lányuk és unokájuk
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat VINKOVICS TIBORNÉT utolsó útjára elkísérték, és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy VIDOVICSNÉ VINCZE ERZSÉBET volt Bruderné a VOLÁN vállalat volt dolgozója 80 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 28-án 14 órakor a pécsi köztemető nagy díszterméből lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FAJCSI FERENCNÉ Pepi pécsi, volt kökényi lakos életének 64. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. május 29-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. A gyászoló család
Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZENNER KÁROLY 69 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 27-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom és papikánk, TÓTH JÁNOS Karancz itthagyott bennünket. Temetése 2019. május 24-én 14 órakor lesz a szigetvári Kanizsai temetőben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy fiúnk, testvérünk, unokánk, legifjabb KOMLÓSI ERNŐ 34 éves korában, váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. május 27-én 10.30 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Kérjük, hogy csak egy szál virággal emlékezzenek meg róla. Gyászolják szülei, testvérei, nagyszülei és a széles körű rokonság
" Lehunytad szemed... Csendesen elmentél. Szívedben csak az volt, hogy mindenkit szerettél." Fájdalommal tudatjuk, hogy KIS-NAGY SÁNDOR volt Volán dolgozó 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 15 órakor lesz a szászvári temetőben. A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunk TÖRÖK JÁNOSNÉ Kati Margit halálának 6. évfordulóján. Nyugodjál békében! Szerető férjed, lányaid Ibolya és Gabriella, valamint családjaik
Fájdalommal tudatjuk, hogy KIS-NAGY SÁNDOR volt Volán dolgozó 70 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 15 órakor lesz a szászvári temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. GÁSPÁR JÓZSEFNÉ királyegyházai lakos, 95 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 22-én 14 órakor lesz a királyegyházai temetőben. Előtte 13.15 órakor gyászmise. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család