31°
31°
16°

Mecsekerdő: célunk az ormánsági tölgyesek hosszú távú fenntartása

Az erdő Földünk legfejlettebb életközössége, emellett az emberi társadalmak számára igen fontos természeti erőforrás. Három fő funkciója szerint mindamellett, hogy a társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen faanyag termelését szolgálják, védő feladatokat is ellátnak, valamint szociális és (köz)jóléti szerepük is kiemelkedő. E három funkció egyidejűleg teljesül, azonban az erdő jellegétől, elhelyezkedésétől, a társadalmi-gazdasági igényektől függ, melyik válik elsődlegessé.

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdők, a biológiai sokféleség és a termőtalajok védelmére. A változó környezeti viszonyok mellett az erdei ökoszisztéma megóvása évről évre nehezebb feladatot és nagyobb felelősséget jelent az erdőgazdálkodók, így a Mecsekerdő Zrt. számára is. Társaságunk állami erdőgazdálkodóként 55 ezer hektáron, hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végzi munkáját. Ez Baranya megye természeti értékekben rendkívül gazdag erdőterületeinek felét jelenti, ahol az erdőtársulások 89%-át őshonos fafajokból álló elegyes lomberdők alkotják, 75% pedig különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.

A klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a módosult mikroklímák és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása, az új károsítók, kórokozók megjelenése napjainkra komoly kihívások elé állítja a szakembereket. Emellett olyan idegenhonos, intenzíven terjedő fajok ütötték fel a fejüket az egyes élőhelyeken, amelyek az időjárás szélsőségeit is jobban tolerálják, és agresszív térhódításuk mellett fokozatosan szorítják ki az őshonos növényvilágot.

Mivel a fenti nehézségek – bár eltérő mértékben és súllyal – a déli határvidéken is jelen vannak, egy horvát-magyar együttműködés keretében is próbálunk megoldást találni a problémákra. A tavaly megkezdett „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” című európai uniós projekt átfogó célja az őshonos fafajok és erdőállományok pusztulásának, és az özönfajok terjedésének megakadályozása, valamint a talaj termőképességének megőrzése. Az együttműködés keretében egy közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszert építettünk ki, a meglévő és új megfigyelőkutak és meteorológiai állomások hálózata által szolgáltatott adatok segítségével pontos képet kapunk erdeink vízháztartásáról, amire komplex térségi vízkormányzási tevékenységet alapozhatunk. A közös munka és tudás megosztása lehetőséget teremt a változást generáló folyamatok mind pontosabb feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozására is. Horvát partnerünkkel a határ mindkét oldalán megtörtént az özönfajok felmérése, és a visszaszorítás érdekében készített módszertani útmutató mellett magyar oldalon mintegy 155 hektár területen távolítottuk el az invazív növényeket, jellemzően gyalogakácot és bálványfát.

A projektben feltárt eredmények és adatok nyomon követése a 2019. áprilisi zárást követően is hosszú távú feladatot jelent majd az érintettek számára. A folyamatosan változó termőhelyi feltételek és körülmények miatt a természet által létrehozott ősi állapotot nem áll módunkban helyreállítani, ám felelős erdőgazdálkodóként egyik küldetésünk, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket is természetszerű állapotukban tudjuk fenntartani.

Hatalmas értékkel gazdálkodik a cég
A Mecsekerdő által kezelt területen található síkvidéki erdők több mint 70 százalékát gyertyános-tölgyesek és kocsányos tölgyes állománytípusok alkotják, így nem csoda, hogy az erdészet gazdálkodása erre az értékes fafajra épül. Már a 19. század közepén kitermelt évszázados tölgyfák hatalmas rönkjei is „qualita Vajszló” védjeggyel, keresett áruként kerültek piacra. Az ormánsági kocsányos tölgy fája – szép színe, jó struktúrája, gyönyörű rajzolata miatt – tehát már évszázadok óta keresett termék, hosszú idő óta kiegyenlített piaca messze felülmúlja más fafajokét.

 

Hozzászólások

főhajtás
B.D.
Megemlékeztek Pécsett a diadalmas csatáról, amely 70 évre megállította a török offenzívát
Autóipar / 16 perce
Bővítés előtt áll a magyar Audi
A 41 milliárdos beruházás elkészültével már 13 ezer munkavállalója lesz a győri üzemnek.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem és édesapám, KESERÜ LÁSZLÓ a BIOKOM volt dolgozója 71 évesen 2019. július 2-án csendesen megpihent. Temetése családi körben 2019. július 22-én megtörtént. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudtajuk, hogy FERENCZI ANDRÁS gépészmérnök harkányi lakos 73 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. július 26-án 15 órakor a siklósi katolikus temető kápolnájából lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ILLÉS KÁZMÉRNÉ Szplóris Zsuzsanna volt Pécsi Bőrgyár dolgozója türelemmel viselt, hosszú betegség után 60 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. július 25-én 15 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermében. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és kedves rokonunk, ULRICH MÁRTONNÉ Gasz Margit 80 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. július 25-én, a 16 órakor kezdődő gyászmise után lesz a püspöklaki temetőben. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élsz, mint a csillagok. Ami neked szent és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk, CZIMBER JÓZSEF volt István aknai mozdonyszerelő hosszantartó, türelemmel viselt betegségben 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. július 26-án, a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A gyászoló család
"Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, Míg e földön élünk nem fogunk feledni." Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, JAKAB ANTAL a Pécsi Bőrgyár nyugdíjasa, vegyész- és ipari kutató életének 90. évében elhunyt. Temetése 2019. július 26-án, a 11.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 12 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek és gyászunkban osztoznak. Búcsúznak tőle felesége, testvérei és rokonai
Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték, és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, ILLÉS ZOLTÁNNÉ 68 éves korában örökre elhagyott bennünket. Temetése 2019. július 25-én 12 órakor lesz a pécsi köztemető oldalterméből. A gyászoló család
Fájó szívvel tudtajuk, hogy ERDŐSI LÁSZLÓNÉ Oppe Edit 92 éves korában elhunyt. Temetése július 25-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. Gyászoló család
A sors akaratát fogadva tudatjuk, hogy BITTER KÁLMÁNNÉ 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 24-én 15 órakor lesz a geresdlaki temetoben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. JUHÁSZ SÁNDORNÉ Szomor Irén patacsi lakos, élete 91. évében csendesen elhunyt. Temetése a patacsi temetőben lesz 2019. július 25-én a 15 órakor kezdődő gyászmise után. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS EMIL szentlőrinci lakos 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztója július 25-én 10 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy színházunk munkatársa, VOGRONICS SÁNDORNÉ (volt Adonics Istvánné) Kati 2019. július 8-án elhunyt. Temetése 2019. július 26-án 12.30 órakor a pécsi köztemető urnacsarnokában lesz. Pécsi Harmadik Színház
"Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, örökké szeretünk és nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk PÁL ISTVÁN halálának 6. évfordulójára. Bánatos felesége és családja
"Olyan szomorú nélküled élni, Téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké." Mély fájdalommal emlékezünk örök szeretettel VARGA LÁSZLÓ r. őrnagy halálának 2. évfordulójára. Varga család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÁLCSICS TIBOR himesházi lakos, 53 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. július 22-én, a 9.30 órakor kezdõdõ gyászmise után lesz a marázai temetőben. Gyászoló szerettei