Hallgassa élőben!

Mecsekerdő: célunk az ormánsági tölgyesek hosszú távú fenntartása

Az erdő Földünk legfejlettebb életközössége, emellett az emberi társadalmak számára igen fontos természeti erőforrás. Három fő funkciója szerint mindamellett, hogy a társadalom és a gazdaság számára nélkülözhetetlen faanyag termelését szolgálják, védő feladatokat is ellátnak, valamint szociális és (köz)jóléti szerepük is kiemelkedő. E három funkció egyidejűleg teljesül, azonban az erdő jellegétől, elhelyezkedésétől, a társadalmi-gazdasági igényektől függ, melyik válik elsődlegessé.

Az erdők környezetvédelmi szerepe az elmúlt évtizedekben nagymértékben megnőtt, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió is jelentős hangsúlyt fektet az erdők, a biológiai sokféleség és a termőtalajok védelmére. A változó környezeti viszonyok mellett az erdei ökoszisztéma megóvása évről évre nehezebb feladatot és nagyobb felelősséget jelent az erdőgazdálkodók, így a Mecsekerdő Zrt. számára is. Társaságunk állami erdőgazdálkodóként 55 ezer hektáron, hatóságok által jóváhagyott tervek alapján végzi munkáját. Ez Baranya megye természeti értékekben rendkívül gazdag erdőterületeinek felét jelenti, ahol az erdőtársulások 89%-át őshonos fafajokból álló elegyes lomberdők alkotják, 75% pedig különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.

A klímaváltozással járó enyhülő telek, a csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a területek vízháztartásának változása, a módosult mikroklímák és ennek következtében az erdőövi zónák helyenként már érzékelhető eltolódása, az új károsítók, kórokozók megjelenése napjainkra komoly kihívások elé állítja a szakembereket. Emellett olyan idegenhonos, intenzíven terjedő fajok ütötték fel a fejüket az egyes élőhelyeken, amelyek az időjárás szélsőségeit is jobban tolerálják, és agresszív térhódításuk mellett fokozatosan szorítják ki az őshonos növényvilágot.

Mivel a fenti nehézségek – bár eltérő mértékben és súllyal – a déli határvidéken is jelen vannak, egy horvát-magyar együttműködés keretében is próbálunk megoldást találni a problémákra. A tavaly megkezdett „Kocsányos tölgy megóvása a határ-menti térségben” című európai uniós projekt átfogó célja az őshonos fafajok és erdőállományok pusztulásának, és az özönfajok terjedésének megakadályozása, valamint a talaj termőképességének megőrzése. Az együttműködés keretében egy közös, határon átnyúló talajvíz-monitoring rendszert építettünk ki, a meglévő és új megfigyelőkutak és meteorológiai állomások hálózata által szolgáltatott adatok segítségével pontos képet kapunk erdeink vízháztartásáról, amire komplex térségi vízkormányzási tevékenységet alapozhatunk. A közös munka és tudás megosztása lehetőséget teremt a változást generáló folyamatok mind pontosabb feltárása, valamint komplex megoldási javaslatok kidolgozására is. Horvát partnerünkkel a határ mindkét oldalán megtörtént az özönfajok felmérése, és a visszaszorítás érdekében készített módszertani útmutató mellett magyar oldalon mintegy 155 hektár területen távolítottuk el az invazív növényeket, jellemzően gyalogakácot és bálványfát.

A projektben feltárt eredmények és adatok nyomon követése a 2019. áprilisi zárást követően is hosszú távú feladatot jelent majd az érintettek számára. A folyamatosan változó termőhelyi feltételek és körülmények miatt a természet által létrehozott ősi állapotot nem áll módunkban helyreállítani, ám felelős erdőgazdálkodóként egyik küldetésünk, hogy az őshonos fafajokból álló erdőket is természetszerű állapotukban tudjuk fenntartani.

Hatalmas értékkel gazdálkodik a cég
A Mecsekerdő által kezelt területen található síkvidéki erdők több mint 70 százalékát gyertyános-tölgyesek és kocsányos tölgyes állománytípusok alkotják, így nem csoda, hogy az erdészet gazdálkodása erre az értékes fafajra épül. Már a 19. század közepén kitermelt évszázados tölgyfák hatalmas rönkjei is „qualita Vajszló” védjeggyel, keresett áruként kerültek piacra. Az ormánsági kocsányos tölgy fája – szép színe, jó struktúrája, gyönyörű rajzolata miatt – tehát már évszázadok óta keresett termék, hosszú idő óta kiegyenlített piaca messze felülmúlja más fafajokét.

 

Hozzászólások

Hiányzó láncszem
Nagy titkot tárhat fel egy 480 millió éves fosszília
Ingatlan / 37 perce
Így alakultak a budapesti bérleti díjak novemberre
A bérleti díjak évek óta tartó emelkedése 2020 januárjában érte el csúcspontját.
Gyász
Megrendülten tudatjuk,hogy KURUCZ ISTVÁN a General Autójavító Kft. tulajdonosa rövid betegségben 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 29-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." Megrendülten, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeretett hozzátartozóink FRANK LÁSZLÓ és FRANK LÁSZLÓNÉ (Berta Amália) örökre lehunyták szemüket. Temetésükre szűk családi körben kerül sor. A gyászoló család
"Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt testük pihenni tér." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédink WEIDINGER ANTALNÉ Kerényi Erzsébet 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 27-én a 12 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Összetört szívvel tudatjuk, hogy DR. CSERÉP ATTILÁNÉ Szabó Gabriella váratlanul, 65 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 26-án 12 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Szerető férje, lánya
Egy rögös út végére érve SCHAMA JÁNOS kárpitos mester 96 éves korában megpihent. Utolsó útjára szűk családi körben kísértük. Gyászoló felesége, családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ISTÓK DEZSŐNÉ Horváth Irén 2020. december 29-én örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben került sor. A gyászoló család
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, S nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, De emléked ragyog, mint a fényes csillag." Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk OCSKÓ LAJOSNÉ Kaiser Emma 83 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2021. január 27-én 12.30 órakor lesz a pogányi temetőben. A gyászoló család
Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették Mayer Ferenc tanár otthonában, szerettei körében 2020.12.28-án 83 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Kérésének megfelelően, hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben 2021.01.15-én a siklósi katolikus temetőben megtörtént. Gyászoló család „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.”
Összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, nagypapa HAJDÚ SÁNDOR 75 éves korában váratlanul elment Tőlünk. Temetése 2021. január 25-én, hétfőn, 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
"Számunkra Te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk TAKARÓ ISTVÁN halálának 10. évfordulóján. Szerettei
"Egy anya volt csak, az Te voltál, Egy életet nekünk áldoztál. Egy szív, mely veled sírba száll most, Emléked örökké legyen áldott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BOZSÉR JÁNOSNÉ Csernák Etelka 85 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 26-án a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz a geresdlaki (geresdi) temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónkat utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk WÁHL JÓZSEFNÉ romonyai lakos 74 éves korában elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba. Gyászoló szerettei
"Megpihent a meggyötört szív, mely annyi fájdalmat megért. Fáradt teste elpihent az örök élet mezején. A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt, Erre várt a megfáradt szív, erre kérte az Urat." Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSÁNYI GYÖRGY szakoktató, uránbányász türelemmel viselt hosszú betegség után életének 81. évében hazatért megváltó Urához, 2020. december 27-én. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. január 26-án 15 órakor lesz a pécsi köztemető urnacsarnokában. Magdi és a gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy DR. BUNNA GYULA életének 78. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben elhelyeztük végső nyughelyére. A gyászoló család
"Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek." Összetört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédimamánk, SPIESZ BERNÁTNÉ szül: Hauck Borbála pécsi, volt erdősmecskei lakos, 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021.01.21-én szerettei szűk körében történik. A gyászoló család