Hallgassa élőben!

Előkészületben a harmadik magyar-horvát Interreg-ciklus

Félidejéhez érkezett a következő, 2021-27 közötti európai uniós fejlesztési ciklus közös magyar-horvát (Interreg) pályázati kereteinek előkészítése. A tét nagy előreláthatólag 60 millió euró áll a határon átívelő projektek rendelkezésére.

2019 szeptemberében indult a HUHR/1902/3.1.1/0001 számú, CBJointStrategy nevű, nagyszabású, két évre tervezett időtartamú projekt azzal a céllal, hogy meghatározza a következő európai uniós költségvetési ciklus közös magyar-horvát fejlesztési programjainak legfontosabb prioritásait. Ez egy rendkívül összetett, sokszereplős folyamat eredményeként fog kialakulni, amelybe mindkét ország központi kormányszervei, helyhatóságai, terület- és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szakemberei bekapcsolódnak.

Az összesen 290 ezer eurós összköltségvetésű előkészítő és stratégiaalkotó munkát a Pannon Európai Területi Társulás végzi. A munka első része a jelenlegi helyzet elemzése és az eddigi két magyar-horvát Interreg programidőszak tapasztalatainak vizsgálata.
Az adatgyűjtés személyesen és elektronikusan is folyt. Az összeállított online kérdőívre szép számú válasz érkezett mindkét ország valamennyi érintett, határ menti megyéjéből. A magyar oldalon három, míg Horvátországban négy workshopra került sor Pécsett, Kaposváron, Zalaegerszegen, Eszéken, Verőcén, Kaproncán és Csáktornyán, egyenként több tucatnyi résztvevővel. A meghívottak a helyi gazdaság és politika kulcsszereplői sorából kerültek ki, akiknek első kézből származó, pontos és hiteles információik vannak az elvégzendő feladatokról és a prioritásokról.

Ezzel párhuzamosan elkészült az előző ciklus Interreg-projektjeinek eredményeit összegző hatásvizsgálat, elkülönítve az eredményeket a párhuzamosan zajló egyéb fejlesztésektől. A közös projektek rendkívül szerteágazóak voltak: többek között kerékpárút-fejlesztések, műemlék-felújítások, polgárháborús hadianyag-maradványok felkutatása és megsemmisítése, szakképzési programok, sport- és kulturális rendezvények.

A végső cél egy közös fejlesztési stratégia megalkotása, amely összhangban van mindkét ország nemzeti fejlesztési célkitűzéseivel. Ehhez további kérdőíves felmérésekre, várhatóan online megrendezendő workshopokra és kulcsszereplőkkel készítendő mélyinterjúkra lesz szükség – utóbbiakból már el is készült néhány. A 2021 augusztusi projektzárásig elkészül egy olyan dokumentum is, amely legalább öt, minkét ország számára előnyös, komplex stratégiai projektötlet részletes bemutatását is tartalmazza.

Ezen anyagok alapján nyílnak meg a pályázati lehetőségek a harmadik magyar-horvát Interreg-ciklusra, amelynek teljes rendelkezésre álló keretösszege előreláthatólag mintegy 60 millió euró (21,5 milliárd forint/455 millió kuna).

Az Európai Területi Társulások speciális, jogi személyiséggel rendelkező szerveződések, amelyek régiók és önkormányzatok számára kínálják fel a határokon átnyúló együttműködés lehetőségét fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. A 2010-ben megalakult Pannon ETT 63 magyar, horvát és szlovén önkormányzatot, egyetemet és nemzeti parkot tömörít. Célja, hogy az egyes tagállamok szabályozási különbségeit ellensúlyozva a határmenti térség szereplői megkülönböztetésektől mentesen férhessenek hozzá az uniós forrásokhoz.

 

 

Hozzászólások

hirdetés
A Dal 2021 – Erős egyéniségek alkotják a zsűrit
új ember Bóka Máté
Egymilliót kap félállásban Péterffy „sportlobbistája”
hiánypótló intézmény / 15 perce
Méltó körülmények közé kerül az Árpád-ház kutatása Székesfehérváron
Jövő év végére készül el az Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont Székesfehérváron.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett élettársam, édesapám, nagypapám HORVÁTH LÁSZLÓ 77 éves korában elhunyt. Temetése 2021. február 1-én 12.30 órakor lesz a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok mosolyogjatok. Mert én már Istennél vagyok." Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KURUCZ ISTVÁN a General Autójavító Kft. tulajdonosa rövid betegségben 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 29-én 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Megtört szívvel tudatjuk, hogy DR. LOVÁSZ FERENC orvos alezredes, a Honvéd kórház nyugalmazott főorvosa váratlanul elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben eltemettük. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GUNGL ANTAL gyémánt diplomás építész mérnök mecseknádasdi születésű, pécsi lakos 86 éves korában elhunyt. Szűk családi körben búcsúztunk tőle. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel megrendülve tudatom, hogy szeretett édesapám KUNCZ ANTAL a volt Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat dolgozója 86 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 28-án a 12 órakor tartandó szentmisét követően, 12.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj és édesapa MÉSZÁROS KÁROLY a Pannon Hőerőmű Zrt. korábbi villamos üzemvezetője, 2021. január 15-én, 71 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Végső búcsúját a pécsi köztemető kápolnájában 2021. január 30-án a 9.30 órakor kezdődő gyászmise után tartjuk. Emléke örökre a szívünkben marad. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy RIESZ LÁSZLÓ romonyai lakos 68 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. január 29-én 14 órakor lesz a romonyai temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy SCHNEL SZILÁRD JÁNOS lánycsóki lakos 59 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. január 28-án 10 órakor lesz a mohácsi református temetőben. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy OSZLÁR IGNÁCNÉ siklósi lakos, volt kesztyűgyári dolgozó 87 évesen elhunyt. Temetése 2021. január 27-én 14 órakor lesz a siklósi katolikus temetőben. A gyászoló család
„Számunkra Te sosem leszel halott, élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy PFISZTER JÓZSEF 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. január 28-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédink MEZEI JÓZSEFNÉ Kővári Emma 91 éves korában elhunyt. Temetése 2021. január 27-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető nagy díszterméből. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAYER MIKLÓS 2021. január 8-án 74 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben kerül sor. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik GERGICS JÓZSEF temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. Gyászoló szerettei
"Ama nemes harcot megharcoltam, A munkámat elvégeztem, A hitemet megtartottam." Fájdalomtól megtörve tudatjuk, hogy FEHÉR JÓZSEF nyugállományú honvéd ezredes 2021. január 20-án életének 94. évében elhunyt. Temetéséről a család később intézkedik. A gyászoló család
"Szerető szívem csak értetek dobogott, megfáradt a testem, s végleg elhallgatott. Bánatos lelkem most felszállott a mennybe, ott veletek leszek, örökkön örökre." Fájdalomtól megtört szívvel, és kimondhatatlan szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk és dédimamánk SIMON GYULÁNÉ Storch Katalin pécsváradi lakos életének 91. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2021. január 27-én, szerdán 15 órakor lesz a pécsváradi temetőben. Drága emléke szívünkben örökké él. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászolják: szerető családja és a széleskörű rokonság