SÉTA

2014.04.11. 14:20

Szent György-na­pi bor­ver­seny Sik­ló­son

A ren­dez­vé­nyen idén is meg­vá­laszt­ják a Ten­kes Ka­pi­tá­nya Bo­rát. Áp­ri­lis 17-én és 18-án lehet nevezni. (x)

BAMA

A Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft.,  a Hotel Castello, va­la­mint a Siklósi Bor­ba­rát­nők Egye­sü­le­te idén is meg­ren­de­zi a Szent György-na­pi bor­ver­se­nyét. Az im­már 31. al­ka­lom­mal sor­ra ke­rü­lő meg­mé­ret­te­tés­re 2014. áp­ri­lis 17-én és 18-án ad­hat­ják le a min­tá­kat a  Ten­kes Hegy­köz­ség iro­dá­já­ban 13.00 és 19.00 óra kö­zött.

[caption id="" align="alignleft" width="600"] A Tenkes lan­ká­in ter­mett bo­ro­kat min­den év­ben meg­ver­se­nyez­te­tik
[/caption]

A bor­min­tá­kat a je­lent­ke­zők 3 db 0,75 li­te­res pa­lack­ban ad­hat­ják le.

A ne­ve­zé­si díj 700 Ft/min­ta, gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak 1500 Ft/min­ta, ame­lyet le­adás­kor kell meg­fi­zet­ni.

A cím­kén fel kell tün­tet­ni a  ter­me­lő ne­vét, lak­cím­ét, a bor faj­tá­ját, év­já­ra­tát, ter­mő­he­lyét (te­le­pü­lés, dű­lő), jel­le­gét (szá­raz, fél­szá­raz, fél­édes, édes).

A bor­ver­seny ün­ne­pé­lyes ered­mény­hir­de­té­sé­re 2014. áp­ri­lis 25-én (pénteken) 18.00 óra­kor ke­rül sor a Sik­ló­son a Hotel Castelloban (7800 Siklós, Baross Gábor u.  8., web: www.hotelcastello.hu). A leg­jobb ered­ményt el­ért kis­ter­me­lőt fe­hér- és vö­rös­bor ka­te­gó­ri­á­ban kü­lön dí­ja­zás­ban ré­sze­sít­jük. A be­ne­ve­zett bo­ro­kat a je­len­lé­vők kós­tol­hat­ják.

A ren­dez­vé­nyen idén is meg­vá­laszt­juk a Ten­kes Ka­pi­tá­nya Bo­rát, amely­nek vándordíját minden évben a borverseny legeredményesebb bora érdemli ki.

Címkék#Siklós
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!